zoeken binnen de website

Partnerpagina Imagem

We zijn IMAGEM

Wij zijn vertalers en locatie-intelligentie is ons domein.
Wij zijn nieuwsgierig en moedig in alles wat wij doen. Door bedrevenheid en vakmanschap verbinden wij ruimte, tijd en schaal. Wij omarmen verandering en durven te wagen aan een ecosysteem van innovatie en co-creatie dat de kloof overbrugt tussen de echte wereld en de digitale wereld.
We helpen onze klanten inzichten te verkrijgen door complexe, ruimtelijke vraagstukken op te lossen door middel van innovatieve en geavanceerde locatie-intelligentie oplossingen. Door onze expertise en innovatieve technologie automatiseren, visualiseren, analyseren en vertalen we data naar sturingsinformatie; waardoor u op feiten gebaseerde beslissingen kunt nemen.
Voor meer informatie: www.imagem.nl


Hoe beheren en delen van ruimtelijke informatie voor gemeenten en waterschappen sneller kan

door: Tieme de Jonge, 1 juli 2020

Beeld bij verhaal IMAGEM over ERDAS APOLLO

Veel overheidsinstellingen hebben vaak te maken met grote hoeveelheden geografische informatie. Bijvoorbeeld bij waterschappen voor het integraal waterbeheer door middel van luchtfoto’s of bij gemeenten om hun basisregistraties op orde te krijgen.

lees meer

Rijkswaterstaat zoekt het hogerop

door: Yashita Arora, 30 april 2020

Oosterschelde

Kunstwerken (voor Rijkswaterstaat zijn dat viaducten, portalen, bruggen, et cetera) vervormen altijd een beetje. Daar wordt in het ontwerp rekening mee gehouden. Maar om te zien of het kunstwerk zich wel zo gedraagt als in het ontwerp is voorzien, is regelmatige monitoring nodig. Rijkswaterstaat (RWS) gebruikt hiervoor niet alleen visuele inspecties, maar ook zogenoemde deformatiemetingen.

lees meer

De kloof van data-analyse overbruggen

door: Wouter Brokx, 9 april 2020

brug over het water

Locatiedata zijn standaard geworden voor zowel bedrijven als consumenten. Maar waar consumenten een vrij snelle digitale ontwikkeling doormaken onder invloed van de grote technologie reuzen, gaat de digitale transformatie bij de overheid en het bedrijfsleven een stuk langzamer.

lees meer

Energietransitiedashboard helpt lokale overheid duurzame doelen te behalen

door: Tieme de Jonge, 16 maart 2020

Windmolens

Nederland verandert, met name op het gebied van milieu. We streven naar een milieuvriendelijke samenleving. ‘Groen’ zijn heeft een enorme impact op ons dagelijks leven. Denk aan recyclen, de fiets pakken of korter douchen. Samen maken we een verschil. Maar hoe zit het met projecten die van invloed zijn op de klimaatverandering op nationaal niveau?

lees meer

Voorbereiden op de gevolgen van wateroverlast

door: Tieme de Jonge, 19 februari 2020

Hoog water

Nederland is met gemiddeld 847 mm aan neerslag per jaar een nat land. Straten die blank staan en ondergelopen kelders door hevige regenbuien maken het Nederlands klimaat tegenwoordig zo typerend. En volgens het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) zal de jaarlijkse neerslag alleen maar toenemen door de klimaatverandering.

lees meer

Eén platform om de effecten van het beleid op de uitstootgassen te monitoren

door: Tieme de Jonge, 3 februari 2020

Stikstofverhaal - IMAGEM

Boerenprotesten, de bouwsector, maximumsnelheid op de snelweg. Als er iets het nieuws domineerde eind 2019 dan waren het wel de stikstofmaatregelen.

lees meer

Alle data zijn verbonden in ruimte en tijd

door: Wouter Brokx, 17 januari 2020

aarde bekeken vanuit de ruimte

In 1969 zette de mens voor het eerst voet op de maan. Met de woorden ‘one small step for man, a giant leap for mankind’ gaf Neil Armstrong goed weer hoe groot de stap voorwaarts was. Vijftig jaar later versnelt de technologische ontwikkeling verder.

lees meer

Bodemdaling: breng deformatie bij assets eenvouding in kaart

door: Tieme de Jonge, 19 december 2019

bodemdaling

De opwarming van de aarde is en blijft een hot topic en het zal in Nederland een grote impact hebben. Maar er is nog een andere uitdaging die net zo belangrijk is: bodemdaling.

lees meer

Geef uw burgers de mogelijkheid om vuurwerkoverlast aan te pakken

door: Tieme de Jonge, 19 november 2019

Vuurwerk

In 2011 lanceerde GroenLinks een initiatief dat burgers in staat stelt aangifte te doen van vuurwerkoverlast bij ‘Meldpunt Vuurwerkoverlast’. In november 2018 maakte het meldpunt bekend dat ze stopten.

lees meer

Waarom Forrester Hexagon op de lijst van aanbieders van locatie intelligentie platforms heeft gezet

13 november 2019

Imagem

Met trots kondigen wij aan dat Hexagon is opgenomen in het exclusieve ‘Now Tech van Forrester: Location Intelligence Technologies, Q3 2019 rapport’.

lees meer