partnermenu

zoeken binnen de website

Partnerpagina Imagem

Data verbinden op basis van locatie

artikelen | 9 juni 2016

Een slimmere overheid? Business intelligence is daarvoor vaak niet genoeg. Gegevens met elkaar verbinden op basis van locatiedata helpt overheden echter een stap verder. Een kennismaking met Imagem.

Een wethouder kreeg klachten van boeren in het buitengebied van zijn gemeente dat de wegen daar steeds slechter werden. Op zijn digitale ‘dashboard’ kon hij binnen een minuut zien dat dat inderdaad zo was. Vervolgens zei de beheerder desgevraagd: ‘kijk maar, er is ook heel veel weg bijgekomen in dat buitengebied, maar omdat het onderhoudsbudget is gelijk gebleven, hebben we dat moeten verdelen over meer wegen.’ Voorheen zou het dagen hebben geduurd voordat deze wethouder daadwerkelijk wist wat er aan de hand was en wat hij daaraan kon doen.

De technologie hiervoor is afkomstig van het bedrijf Imagem. “Wij onderscheiden ons door de combinatie van technieken”, zegt algemeen directeur Wouter Brokx. “Er zijn ongetwijfeld business-intelligence-systemen die een veel beter detail kunnen geven dan wij, maar daarin worden gegevens niet gekoppeld op basis van locatie.” Waarom dat relevant is? “Kijk bijvoorbeeld naar asset management, dus het beheer van openbare ruimte binnen gemeenten, waar het gaat om miljarden aan kapitaalgoederen en onderhoud. Alle gegevens zijn locatiegebaseerd maar worden niet op die manier geanalyseerd. Bestuurders maken beleid en nemen beslissingen op basis van koppelingen naar financiële of andere administratieve gegevens.”
Dat kan beter, is de overtuiging van Brokx. “Doordat die gegevens wel allemaal verbonden zijn in ruimte en tijd, is het ook zinvol om de gegevens op die manier te koppelen en analyseren voor beter inzicht in complexe vraagstukken. Wij maken een fundamenteel andere keuze over hoe je gegevens met elkaar verbindt.”

Smart cities

Imagem heeft zijn oorsprong in de technologie en heeft veel kennis opgebouwd van aardobservatie en alles wat met geografische informatiesystemen (GIS) te maken heeft. Maar het bedrijf beperkt zich niet meer tot alleen technologie; het wil ook een kennisorganisatie zijn. Brokx: “We zien veel ontwikkelingen op het gebied van smart cities. En dat is iets wat ons als thema bezighoudt. De besluiten en het beleid worden gemaakt aan de business-kant van de gemeente, niet aan de beheerkant.”
Imagem is in Nederland leverancier van de software van het internationale bedrijf Hexagon (met een omzet van 3 miljard dollar) en richt de aandacht nu vooral op een nieuw platform van Hexagon Geospatial: Smart M.Apps. “Dat platform is een combinatie van geografische informatiesystemen en de wereld van de statistieken, BI en business rules. Dat sluit veel meer aan bij het bestuursniveau.”


De Groene Ruimte Monitor van de provincie Zuid-Holland, met zicht op de groenontwikkeling over de periode 1984-2015. – Klik voor vergroting

Hexagon Smart M.Apps zijn te omschrijven als slimme lichtgewicht applicaties die complexe business-vraagstukken kunnen oplossen. Elke Smart M.App combineert gegevens uit meerdere bronnen, geavanceerde analyses en toegesneden werkprocessen, samengebracht in één enkele app. De locatie is de verbindende factor tussen alle gegevens. De apps zijn snel te maken zodat organisaties ook snel kunnen inspelen op actuele vraagstukken.

Communicatiemiddel

De werkterreinen waarop overheden dergelijke technologie inzetten kunnen zeer uiteenlopend zijn, stelt Niels van de Graaf, senior account manager van Imagem. “We zijn nu bezig in het sociale domein, op het gebied van leegstand, noem maar op. Het domein is eigenlijk heel divers. Waar het om gaat is dat gemeentelijke informatie nu vaak in papieren rapporten wordt geschreven. Door informatie op een hele ander manier met elkaar in verband te brengen, ook met die van het jaar ervoor, hebben bestuurders en beleidsmakers die papieren of pdf-rapportages niet meer nodig. Het behelst alle overheden waar we toegevoegde waarde kunnen leveren in de manier van communiceren van informatie.”

‘Een kaart is een hulpmiddel, geen doel’

Brokx: “Één van de dingen die we terugkrijgen in gesprekken met gebruikers, is dat de bestuurder het dashboard met kaart als visueel hulpmiddel niet zozeer ziet als een dashboard, maar meer als communicatiemiddel binnen zijn organisatie, bijvoorbeeld om te communiceren waarom hij meer geld nodig heeft. ‘Dit gaat mij helpen om uit te leggen waar ik naartoe wil’. Je bouwt een dynamische informatiedienst die meebeweegt met wat er in de buitenwereld gebeurt. Dus als een weginspecteur nieuwe informatie opslaat in zijn database, zoals hij dat altijd doet, dan wordt de app van de wethouder automatisch bijgewerkt op basis van diezelfde actuele gegevens.”
Het Smart M.Apps-platform heeft een hybride opzet, stelt Brokx. Databronnen en BI-gereedschappen koppelen is een eenmalige operatie die niet veel tijd vergt. “We pretenderen niet dat we alles op het vlak van BI zelf kunnen doen. We kunnen goed een koppeling maken met andere BI-systemen.”

Kaarten

Een kaart om te laten zien hoe complexe locatiegerelateerde kwesties in elkaar zitten, is dat wel de juiste metafoor? Brokx: “We gebruiken zeker kaarten omdat die visueel heel sterk zijn. Maar niet iedereen is een kaartlezer en je moet ook oppassen dat je een kaart niet als een eindproduct levert, zoals bij geografische informatiesystemen vaak gebeurt. In Smart M.Apps is de kaart meer een hulpmiddel.” De tijdscomponent komt in de technologie ook sterk aan de orde, stelt hij. “Het gaat niet alleen over de actuele gegevens maar ook over welke verandering er is. De combinatie van tijd en ruimte geeft context. Ruimte is de lokatie en tijd is de verandering.”
Van de Graaf tot slot: “Het sleutelwoord is informatie. Zoals het al jaren gaat is: een databak opsturen naar beslissers. Dat levert geen inzicht. Nu geeft de technologie een antwoord op de vragen die beslissers bezighouden.”

Reactieformulier

De met een * gemarkeerde velden zijn verplicht. U ziet eerst een voorbeeld en daarna kunt u uw bijdrage definitief plaatsen. Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond. Reacties zonder achternaam worden verwijderd. Anoniem reageren alleen in uitzonderlijke gevallen in overleg met de redactie. U kunt bij de vormgeving van uw reactie gebruik maken van textile en er is beperkt gebruik van html mogelijk.