zoeken binnen de website

Partnerpagina Imagem

Datagedreven beslissen in Almere

door: Jeroen Aarts

artikelen | 17 mei 2017

Wie ten volle gebruik wil maken van alle informatie binnen de eigen organisatie, kan niet vertrouwen op losse en statische presentaties. De gemeente Almere probeert de gegevens op dynamische wijze een gezicht te geven.

Smart M.App - Imagem

Emil Otte werkt met de Smart M.App ‘Het gezicht van Bedrijventerreinen’


Binnen organisaties worden elke dag weer nieuwe data aangemaakt en bestaande data aangepast. Daarbij is elke afdeling, domein of dienst vaak verantwoordelijk voor de eigen data. Zo ontstaan zuilen met informatie die vaak lastig onderling te verbinden zijn. Versnippering en onvolledigheid zijn het gevolg. Maar er is een manier om inzichten, kennis en informatie van die verschillende afdelingen bij elkaar te brengen: locatie. En met ‘bij elkaar’ wordt bedoeld dat die datazuilen onderling kunnen gaan samenwerken, via een semantische koppeling die leidt tot meer accurate kennis.

Een Smart M.App is een manier om die connecties en verbanden eenvoudig tot stand te krijgen. Het is de paperclip voor uw data en het bindmiddel van uw gegevens. Datalagen komen bij elkaar en leveren nieuwe inzichten op, waarbij we onze eigen vragen kunnen stellen en zodoende onze eigen filters hanteren. De kracht van het filtreren gaat verder dan het gewoon presenteren van informatie. Immers, u kunt zelf bepalen welke informatie in samenhang met andere relevante data voor u belangrijk is. Dat is beter dan een statische presentatie waarin de interpretatie al voor u is gedaan

Leegstand en werkgelegenheid

Om in een organisatie de juiste data en kennis bij elkaar te brengen zijn interne ambassadeurs nodig. Zij spelen een actieve rol in het zoeken en ontdekken van nieuwe toepassingen en oplossingen voor de organisatie en verbinden extern en intern met elkaar. Emil Otte, Consultant Geo-data van de gemeente Almere, is zo’n ambassadeur. Bij de gemeente Almere heeft hij gewerkt aan een monitor waarin verschillende disciplines van de gemeente bij elkaar komen om daarmee de eigen vragen te kunnen filteren.
Wat begon als een informatiesessie over locatie-intelligentie mondde uit in een breed toepasbare oplossing waarmee leegstand binnen bedrijventerreinen en werkgelegenheid van verschillende sectoren zijn te analyseren. Gemeente Almere voorkomt het gebruik van platte lijsten en contextloze kaartpresentaties door op dynamische wijze informatie van verschillende domeinen met elkaar te verbinden. Door ook nog de locatie toe te voegen treedt er synergie op.

“Team Geo-data heeft een missie,” zegt Otte, “en dat is: gegevens een gezicht geven.” Achter de werkzaamheden die gedaan moeten worden door het team schuilt een waarom-vraag. “Er zijn heel veel data en daar wil je informatie uit onttrekken. Je wilt het persoonlijk maken”, vertelt Emil over het onderwerp vraaggericht werken. De Bedrijvenmonitor is in eerste instantie bedoeld voor de interne organisatie en met name voor de Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO). In deze Dienst worden de vraagstukken rondom Grondzaken, Economische zaken en Gebiedsontwikkeling aangepakt.

Vanuit Economische zaken loopt het programma ‘Aanpak bedrijventerreinen’ en deze heeft geleid tot de ontwikkeling van de Smart M.App. “Het is een groot programma dat zeer belangrijk is voor het team Geo-data. De stad Almere wil graag ondernemers zo goed mogelijk van dienst zijn door vraag en aanbod naadloos op elkaar af te stemmen. Door bijvoorbeeld afspraken te maken op het stadhuis met ondernemers kan men gezamenlijk kijken naar het aanbod. Voor de ondernemer is het belangrijk om te weten waar de leegstand is, hoe de ontwikkeling in de verschillende sectoren eruitziet en welke kansen er zijn. De Smart M.App biedt deze mogelijkheden waar andere toepassingen alleen maar data kunnen presenteren. Er is een gemeenschappelijk operationeel beeld nodig van de gemeentelijke gegevens, zodat alle relevante data interactief en dynamisch met elkaar verbonden worden.”

Selfservice

De volgende uitdaging dient zich aan. Nu het team Geo-data de mogelijkheid heeft om de data vele gezichten te geven, wil Otte de mogelijkheid van zelfbediening onderzoeken; een Smart M.App-omgeving waarin de gebruiker zelf aan de slag kan met eigen gekozen data en visuele aspecten. “Niet de oplossing presenteren, maar de ogen láten openen. De oplossing ligt bij de mensen zelf. Geo-data biedt een helpende rol om gezamenlijk te komen tot een oplossing.” Deze selfservice-toepassing in Smart M.App wordt de komende periode verder uitgewerkt.

De samenwerking met Strategisch Adviseur Juliette Kollaard van de gemeente Almere is cruciaal voor het slagen van de Smart M.App-toepassing. “Als sfeermaker en projectleider van de bedrijvenmonitor is ze onmisbaar geweest in de afstemming van functionele- en gegevensbehoeften met de Dienst Stedelijke Ontwikkeling”, vertelt Otte. De rol van sfeermaker is weggelegd voor personen die een strategische adviesfunctie uitoefenen en makkelijk kunnen schakelen met verschillende teams en afdelingen.
Voor Imagem is de rol van Emil doorslaggevend. Als ambassadeur van de gemeente heeft hij ingezien dat de mogelijkheden van Smart M.App breed ingezet kunnen worden – op een vernieuwende wijze.

Imagem wil met Smart M.Apps de kloof tussen statistieken enerzijds en zeer technische software en applicaties anderzijds overbruggen, met een laagdrempelige toepassing. In de overtuiging dat de focus moet worden verlegd van ‘data vergaren’ naar ‘informatie interpreteren’. Uw vragen vertalen in interactieve schermen waarin samenwerkende data uitmondt in locatie intelligentie.

tags: , ,

Reactieformulier

De met een * gemarkeerde velden zijn verplicht. U ziet eerst een voorbeeld en daarna kunt u uw bijdrage definitief plaatsen. Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond. Reacties zonder achternaam worden verwijderd. Anoniem reageren alleen in uitzonderlijke gevallen in overleg met de redactie. U kunt bij de vormgeving van uw reactie gebruik maken van textile en er is beperkt gebruik van html mogelijk.