zoeken binnen de website

Partnerpagina Imagem

De burger als informatiebron

door: Yashita Arora

artikelen | 26 april 2019

Een gezamenlijk doel van onze 355 gemeenten en hun burgers is het creëren en behouden van een veilige en leefbare omgeving. Dit betekent snelheidscontroles in woonwijken, straten zonder zwerfvuil, werkende straatverlichting, verzorgde groenvoorzieningen en nog veel meer. Dit klinkt als een simpel en eenvoudig doel, maar in werkelijkheid is het een gigantische onderneming voor alle betrokkenen.

IMAGEM - smartphone

Beeld: iStock

De belastingbetalende burger verwacht van de overheid dat ze de openbare ruimte leefbaar en netjes onderhoudt. En om deze verwachtingen te managen, vertrouwen gemeenten op hun werkprocessen. Maar voor gemeenten is het verkrijgen van realtime gegevens van meldingen de echte uitdaging. Momenteel wordt er veelal vertrouwd op informatie die verkregen wordt van medewerkers in het veld of via de gemeentelijke meldingwebsite die de burger overigens vaak niet weet te vinden. Hierdoor wordt veel informatie gemist, met achterstand als resultaat; wat er dan weer voor zorgt dat terugmelding naar burgers vertraagd wordt.

Gemeenten gebruiken verschillende informatiebronnen, maar zijn ze zich ervan bewust dat de burger ook een informatiebron is? Een burger die tegen de gemeente klaagt over problemen in zijn buurt is een informatiebron. Waarom wordt deze bron dan niet als standaard informatiebron ingezet? Het antwoord is eenvoudig: burgers worstelen vaak met het vinden van het juiste kanaal om hun beklag te doen en gemeenten geven aan het inrichten van het juiste kanaal geen prioriteit
te vinden.

Een voorbeeld uit het leven gegrepen: enige tijd terug viel het me tijdens een autorit op dat de straatverlichting aan was, op klaarlichte dag. Wat een energieverspilling, was mijn eerste gedachte. Ik heb toen geprobeerd om hiervan een melding te doen via de gemeentelijke website. Omdat het invullen van het meldingsformulier nogal veel werk en tijd kostte, besloot ik om een tweet te sturen met een foto als bewijs. Even later, op de weg terug was de straatverlichting uit. Dit maakte indruk op me. Het bevestigde mijn geloof dat burgers hun eigen omgeving een warm hart toedragen en bereid zijn de overheid te helpen er samen een betere wereld van te maken. Maar in mijn beleving ontbreekt het aan een rechttoe rechtaan manier om je melding te kunnen doen.

Twee-weg-communicatie

Bestuurders, beleidsmakers, wethouders en gemeentelijke medewerkers voelen in toenemende mate aan dat een gedeelde verantwoordelijkheid tussen overheid en burger voor het beheer van de publieke ruimte tot positieve resultaten leidt. Actieve burgerparticipatie en eigenaarschap leiden tot snelle verbeteringen van de leefomgeving en de beleving van veiligheid. Crowdsourcing heeft het in zich om heel snel gemeenschapszin aan te wakkeren evenals het versnellen van feitengebaseerde besluitvormingsprocessen bij gemeenten. Een goed voorbeeld hiervan is een succesvolle pilot van gemeente Helmond tijdens de afgelopen kerst- en oudejaarsperiode om vuurwerkoverlast aan te pakken. Gedurende de pilot konden burgers met een app een directe melding van vuurwerkoverlast doen bij de lokale autoriteiten. Daarbij is het wel belangrijk een juiste balans te vinden tussen burgerparticipatie en de data die de overheid nodig heeft voor feitengebaseerde, datagedreven besluitvorming. Om deze reden zouden meldingen van incidenten minimaal realtime, met locatie, met visuele ondersteuning en gecategoriseerd naar relevante lokale thema’s moeten zijn.

De meeste meldingsapps mogen gemeenten gratis gebruiken van de leveranciers, maar voor de data moet toch echt betaald worden. Dit heeft naast vertraging, ook hogere kosten en niet-relevante, incomplete informatie tot gevolg. Als gemeenten zelf categorieën kunnen creëren en direct zelf beschikken over de data, verbetert dit de datakwaliteit. Het in eigendom hebben van de data maakt het ook eenvoudig om de informatie met andere afdelingen of systemen te delen. En het combineren van de verzamelde data met andere bronnen gaat zeker helpen om patronen af te leiden en geavanceerde analyses te kunnen uitvoeren, zodat nieuwe en mogelijk onverwachte inzichten verkregen kunnen worden.

Van fictie naar realiteit

Stel je eens voor dat alle burgermeldingen gevisualiseerd kunnen worden in een interactief kaartbeeld. Stel je dan vervolgens voor dat elke categorie, zoals zwerfafval, hondenpoep, lawaai, vuurwerk, een eigen kleur heeft. Voeg hier de mogelijkheid aan toe om te kunnen filteren op tijd en je ziet direct de verschillende patronen verschijnen. Je ziet ook direct welke wijken en buurten meer aandacht behoeven. Slimme analyses, grafieken en diagrammen geïntegreerd in een eenvoudig dashboard gaan een gemeente helpen bij het uitvoeren en monitoren van het beleid. Een dergelijke oplossing levert inzichten die ervoor zorgen dat je de eigen gemeente beter leert kennen.

Bedenk eens wat het kan betekenen wanneer je intelligente dashboards, die naadloos locatie en data van burgers en andere bronnen met elkaar combineert, slim kunt gebruiken. Denk hierbij aan de futuristische user-interface van Tom Cruise in de film Minority Report (2002), waarmee hij misdaad kon voorkomen voordat deze werd gepleegd. Hoewel dit fictie was, zijn we vandaag de dag met het tempo van onze technologische vernieuwingen in artificial intelligence en machine learning hard op weg naar een realiteit met dergelijke voorspellende en cognitieve systemen.

Wilt u meer weten over onze burgerparticipatie-oplossingen? Bezoek dan onze website.

Yashita Arora, marketing director bij IMAGEM

Wist u dat?

•13,2 miljoen mensen een smartphone hebben.
•14% van de bevolking klachten meldt.
• in Nederland 4 klachten per minuut worden geregistreerd.

tags:

Reactieformulier

De met een * gemarkeerde velden zijn verplicht. U ziet eerst een voorbeeld en daarna kunt u uw bijdrage definitief plaatsen. Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond. Reacties zonder achternaam worden verwijderd. Anoniem reageren alleen in uitzonderlijke gevallen in overleg met de redactie. U kunt bij de vormgeving van uw reactie gebruik maken van textile en er is beperkt gebruik van html mogelijk.