zoeken binnen de website

Partnerpagina Imagem

Een slimme stad leert van zijn burgers

artikelen | 11 juli 2018

Als burgers hebben wij verantwoordelijkheden naar onszelf, naar onze omgeving en dus ook naar de gemeente waarin we wonen. Het is de plek waar onze kinderen naar school gaan en op de sportvereniging zitten. De leefbaarheid van onze omgeving is belangrijk voor ons.

slimme stad

Beeld: Getty Images – courtesy IMAGEM

Onlangs waren er verkiezingen waarin we als burgers de mogelijkheid hadden om te stemmen. We hebben geparticipeerd om de richting van de besluitvorming in onze gemeente te kiezen. Bij de verkiezingen spelen tal van thema’s. Denk aan werkgelegenheid, energietransitie, mobiliteit en klimaatverandering. Zaken die allemaal relevant zijn voor de leefbaarheid en het vergroten daarvan.

Om de leefbaarheid te beïnvloeden, zullen we de relevante processen eerst beter moeten begrijpen. De inzichten en benodigde kennis halen we uit informatie over hoe het nu is en hoe het zich in het verleden heeft ontwikkeld. Door allerlei technologische ontwikkelingen als sensoren, het Internet of Things, technologieplatforms en open data is het eenvoudig en betaalbaar om snel een enorme hoeveelheid data te verzamelen. Zoveel data en informatie zelfs dat besluitvorming niet makkelijker maar moeilijker wordt. Hoe voorkomen we dat we door de bomen het bos niet meer zien?

De (zelf)lerende stad

Gelukkig zijn er technologische oplossingen voor het verwerken en filteren van big data. Daarna volgen de uitdagingen van tijdig de informatie delen en begrijpelijk weergeven. Maar de vertaling van de informatie in kennis en inzicht is wellicht de grootste uitdaging. En als het doel bereikt is en de vragen zijn beantwoord, ontstaan meestal allerlei nieuwe vragen, vooral over de toekomst. Want willen we eigenlijk niet liefst kunnen voorspellen wat bepaalde keuzes voor impact hebben? Met de ontwikkeling van zelflerende algoritmen zoals machine learning worden hier nu flinke stappen in gezet. Dat zal van groot belang zijn voor de progressie van smart cities.

Kunstmatige intelligentie en robotisering zijn actuele thema’s die ons helpen om repeterende processen te automatiseren en informatie te voorspellen, bijvoorbeeld ten goede van de leefbaarheid. Het lijkt erop dat we robotisering inmiddels als een feit zien. Maar het vervangt ook banen en eist daarmee dat de gemeenschap zich omschoolt. Men heeft het over een leven lang leren. Leren is kennis verwerven en inzichten opdoen. Dat is iets waar mensen dagelijks mee bezig zijn en ook toepassen in ons individuele werk, maar waar gemeenten veel moeite mee hebben. Als we een stad slimmer willen maken kunnen we dan niet leren van de aanpak van personen?

Common ground en burgerparticipatie

Technologische hulpmiddelen en systemen worden in toenemende mate gebruikt om te leren. Dit helpt ons zeker verder, maar waar technologie enkel middelen biedt zijn de gewenste oplossingen vaak maatwerk projecten, die groots worden aangevlogen. Na slechte ervaringen met dergelijke grote IT-projecten is de overheid voorzichtig geworden innovatie in te zetten.

Vanuit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is daartoe het ‘Common Ground’ concept gelanceerd in september 2017. Het idee is om een compleet nieuwe ‘digitale stad’ van de grond af op te bouwen, zodat innovatie niet geremd wordt door beperkingen van allerlei bestaande systemen.

51 procent van de werkweek wordt door data-professionals besteed aan het verzamelen, integreren en voorbereiden van gegevens [1]

De behoefte aan maatwerk applicaties wordt erkend, maar de infrastructuur, services en platforms dienen open en gestandaardiseerd te zijn; een hybride benadering. De reden hiervoor is dat componenten dan zoveel mogelijk hergebruikt kunnen worden en het belastinggeld eenmalig wordt besteed aan ontwikkeling van applicaties. Het lijkt echter wederom een grootschalige aanpak.

Bij burgers in een stad gaan veel dingen juist vaak kleinschalig. Een stad is een verzameling van mensen die samen een community vormen. Ze werken samen in groepen en starten samen initiatieven. Sommige werken, sommige niet. Hoe meer kennis en ervaring er door mensen wordt toegepast, des te succesvoller zijn de initiatieven. Zou het een idee zijn als de overheid de implementatie van haar technologische oplossingen ook kleinschalig inzet?

Revolutie in samenwerking

Er zijn diverse samenwerkingsvormen met allemaal hun eigen voor- en nadelen. Maar als we het nou hebben over een slimme stad – waar burgers en overheid samen werken – zouden we dan geen baat hebben bij de kleinschalige aanpak van burgers in combinatie met een Common Ground aanpak voor technologische vernieuwing vanuit de overheid?

Stel nou dat er een samenwerkingsvorm is waarmee burgers en overheid op kleine schaal kunnen samenwerken aan het verbeteren van de leefbaarheid. Er wordt gebruik gemaakt van een modern en open technologie platform, waar vanuit de creativiteit van individuen bruikbare toepassingen met velen kunnen worden gedeeld. De kennis van de gemaakte oplossingen wordt hier opgeslagen en kan kosteloos gedeeld worden met andere gemeenten: een ‘deeleconomie’ voor gemeenten en burgers. Dit zou een revolutie en versnelling zijn voor smart city projecten.

Precies het uitgangspunt van het Common Ground voorstel van VNG, maar dan gecombineerd met de kleinschaligheid van burgerparticipatie, het samen leren en inzicht verkrijgen. Zo ontstaat een slim participatiemodel waarbij belastinggeld één keer wordt besteed voor meervoudig gebruik. Zo bouwen gemeenten samen versneld aan de leefbaarheid van onze steden en aan de smart cities van de toekomst.

Bij IMAGEM maken we het mogelijk voor gemeenten om Smart City apps te delen. Apps van de overheid voor de overheid, helemaal gratis. Wil jij weten hoe ‘IMAGEM Valley’ community, platform en kennis samenbrengt?

Bezoek onze website

Wouter Brokx, President, IMAGEM

[1] Bron: TMMData – Are data analysts actually doing any analysis?

tags:

Reactieformulier

De met een * gemarkeerde velden zijn verplicht. U ziet eerst een voorbeeld en daarna kunt u uw bijdrage definitief plaatsen. Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond. Reacties zonder achternaam worden verwijderd. Anoniem reageren alleen in uitzonderlijke gevallen in overleg met de redactie. U kunt bij de vormgeving van uw reactie gebruik maken van textile en er is beperkt gebruik van html mogelijk.