zoeken binnen de website

Partnerpagina Imagem

Geef uw burgers de mogelijkheid om vuurwerkoverlast aan te pakken

door: Tieme de Jonge

weblogs | 19 november 2019

In 2011 lanceerde GroenLinks een initiatief dat burgers in staat stelt aangifte te doen van vuurwerkoverlast bij ‘Meldpunt Vuurwerkoverlast’. In november 2018 maakte het meldpunt bekend dat ze stopten.

Vuurwerk

Beeld: Getty Images

Volgens de initiatiefnemers was het doel van het meldpunt bereikt: “Het was opgericht om zichtbaar te maken hoe groot de overlast rond Oud en Nieuw was.” Hoe kunnen gemeentes er nu voor zorgen dat hun burgers vuurwerkoverlast kunnen melden?

Hoe groot was die overlast? In 2017 zijn er bijvoorbeeld meer dan 48.000 vuurwerk gerelateerde incidenten gemeld in Nederland1. Het jaar daarop waren er zelfs 53.000 meldingen gemaakt. Naast de vele meldingen was er ook veel schade. Verzekeraars schatten dat rond de jaarwisseling van 2018 en 2019 er 15 tot 20 miljoen euro aan schade is veroorzaakt aan woningen en auto’s2. Dit is volgens het de verzekeraars het hoogste bedrag sinds zes jaar.

vuurwerkincidenten

Grafiek aantal meldingen vuurwerkoverlast – bron: NOS3
(Klik op illustratie voor vergroting)

Hoewel de schade is gestegen, is het aantal vuurwerkslachtoffers op de spoedeisende hulp over de jaren heen gedaald. Tijdens de jaarwisseling van 2012 en 2013 waren dit er meer dan 800. Afgelopen jaarwisseling is dat aantal gedaald naar 396. Bij huisartsenposten waar minder erge verwondingen behandeld worden is het aantal wél gestegen: van 700 verwondingen vorig jaar naar 800 verwondingen dit jaar4.

Om ervoor te zorgen dat schade en letsel beperkt wordt, is het wenselijk dat vuurwerkoverlast makkelijk gemeld kan worden. Nu het Meldpunt Vuurwerkoverlast is gestopt, staan gemeentes er zelf voor om informatie te verkrijgen over vuurwerkoverlast. Met de meldingen app Mobile Alert van IMAGEM, is het mogelijk voor gemeentes om goed inzicht te krijgen op vuurwerkoverlast. Burgers kunnen namelijk met alle gemak overlast melden en dit doorgeven aan de gemeente.

Meer dan alleen overlast melden

Terwijl de kernfunctie van de app het verzamelen van real time locatie-specifieke gegevens is, kunnen gemeenten meer inzicht krijgen. Door deze gegevens te verbinden met andere bronnen, kan er een interactief dashboard gemaakt worden. Hieruit kunnen patronen en trends afgeleid worden, die gemeenten kunnen helpen bij het tijdig nemen van beslissingen, plannen van budgetten en het voorspellen van de situatie.

Benieuwd hoe de samenwerking met uw burger nog beter kan? Bekijk alle mogelijkheden met burgerparticipatie op www.imagem.nl/vuurwerkoverlast.

1 Meer vuurwerkklachten dan vorig jaar, ondanks daling schade

2 Schatting schade woningen en auto’s tijdens jaarwisseling: 15-20 miljoen euro

3 Meer meldingen van vuurwerkoverlast

4 Aantal ernstig gewonden door vuurwerk in zes jaar gehalveerd

tags:

Reactieformulier

De met een * gemarkeerde velden zijn verplicht. U ziet eerst een voorbeeld en daarna kunt u uw bijdrage definitief plaatsen. Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond. Reacties zonder achternaam worden verwijderd. Anoniem reageren alleen in uitzonderlijke gevallen in overleg met de redactie. U kunt bij de vormgeving van uw reactie gebruik maken van textile en er is beperkt gebruik van html mogelijk.