zoeken binnen de website

Partnerpagina Imagem

Sturingsinformatie kan veel actiever

door: Niels van de Graaf

artikelen | 1 juli 2016

Overheidsorganisaties die sturingsinformatie willen inzetten, vallen in de praktijk nog steeds terug op dikke rapporten met vele pagina’s tekst en cijfertabellen die bij oplevering alweer achterhaald zijn door de actualiteit. Dat kan anders.

Voorbeeld van een dashboard

Bestuurders, managers en beleidsmakers hebben veel baat bij kennisschermen om tijdig te kunnen bijsturen, KPI’s te kunnen beoordelen en om andere stakeholders te kunnen voorzien van informatie en verantwoording. Zo kunnen zij op basis van accurate en actuele data geïnformeerd worden en de juiste beslissingen nemen. Real-time informatieve kennisdashboards helpen hierbij.

Technologie helpt!

Het navigatiesysteem is niet meer uit onze wereld weg te denken. Ook gebruiken we diverse apps op onze smartphones die de ingebouwde GPS gebruiken. Het is eigenlijk vreemd dat er daarentegen in de dagelijkse bedrijfsvoering zo weinig gebruikgemaakt wordt van locatie-intelligente oplossingen.
Het exact voorspellen van de toekomst is natuurlijk niet mogelijk. Maar hoe bepaalt een organisatie wanneer zij de volgende stappen moet zetten of een andere richting moet kiezen? Om vandaag de dag succesvol te zijn in de continu veranderende en complexe wereld dienen organisaties hun omgeving goed ‘in kaart’ te brengen en te houden, zodat zij ondersteund worden op de meest zinvolle en optimale wijze.
Vrijwel alle processen binnen de overheid hebben met een locatie te maken. Het is dus een logische stap om locatie de verbinding te laten vormen tussen alle data en informatie. Maar het simpelweg samenbrengen van gegevens alleen zal organisaties niet verder helpen. Pas wanneer ze de gegevens en informatie dynamisch en interactief combineren, krijgen ze inzicht in de onderlinge verbanden. Het antwoord op hun vraagstukken zit verscholen in databronnen, en vraagt dus meer dan het vormen van een databank alleen.

Hoe pak je zoiets aan?

Een praktijkvoorbeeld: vele sociale en economische rapporten binnen de overheid worden jaarlijks opgesteld en beschikbaar gesteld in boekvorm en nog eens als pdf. Alle thema’s binnen deze domeinen komen aan de orde met tabellen, grafieken en statistieken van het voorgaande jaar. Soms worden deze voorzien van een kaart ter ondersteuning.
Het probleem van de informatie is dat deze statisch is. Het vertelt ‘wat was’ en niet ‘wat is’ of wat ‘gaat komen’! Wat veelal gemist wordt in deze rapportages zijn bijvoorbeeld historische gegevens en specifieke onderlinge verbanden, om daaruit vervolgens trends richting de toekomst te formuleren.
Neem nu de leegstand van vastgoed in Nederland. Er ontstaat zowel binnenstedelijk als op bedrijventerreinen een leegstandproblematiek, met de daarbij behorende maatschappelijke en economische uitdagingen. Deze gegevens zijn nu veelal samengevat in getallen en tabellen, in een rapport over een bepaald jaar. Juist bij deze problematiek is trend- en ontwikkelanalyse van groot belang in samenhang met de locatie.
Historische gegevens helpen om deze trends en ontwikkelingen te ontdekken en te monitoren. Zo kan worden bepaald of specifiek beleid en een specifieke strategie effectief zijn of niet. Ook biedt een statisch rapport geen dynamische correlatie tussen de verschillende gegevens.

Dashboard

Een eenvoudige kennisapplicatie (dashboard) die op snelle en intuïtieve wijze verkennend en verklarend is voor zo’n vraagstuk, is gewoon mogelijk. Bijvoorbeeld een actuele monitor die direct inzicht geeft in het aantal bedrijven, de leegstand, oppervlakte, vergeven ruimte, aantal medewerkers en de toeen afname over verschillende jaren in één overzicht. Dit is mogelijk door locatie-intelligentie te combineren met de businessintelligentie van de organisatie. Dat verrijkt de huidige manier van werken met een aantal voordelen: verbeterde communicatie; nauwkeuriger monitoring van beleid en de effecten ervan; effectiever beheer en analyse van bedrijfsmiddelen; verbeterd inzicht.
Deze voordelen resulteren in efficiëntere en effectievere bedrijfsvoering omdat zowel kennis als échte informatie op innovatieve wijze worden gecommuniceerd. De tijd tussen de waarneming en de te nemen actie is korter, door sneller en beter onderbouwd inzicht. Het gebruiken van de locatie als verbindende factor maakt het mogelijk allerlei gegevens te combineren en te visualiseren, de verbanden te onderzoeken en direct inzicht te krijgen.
Dit bespaart veel tijd omdat een onderzoeker niet telkens door verschillende rapportages heen hoeft te bladeren of op arbeidsintensieve of complexe wijze gegevens hoeft te combineren. Bovendien kan hij anderen direct op een begrijpelijke manier duidelijk maken welke ontwikkelingen er spelen en wat dit betekent voor de toekomst.
Bestuurders zijn dagelijks bezig met beleid maken op basis van nieuwe inzichten. Dat gaat beter door voortdurend toegang te hebben tot actuele informatie uit een veelvoud aan actieve databronnen. De data is immers verbonden door middel van locatie. Kennisdashboards met locatie-intelligentie tonen bijgewerkte KPI’s en blijven antwoord geven op de veranderende vragen die nodig zijn om dagelijks actief beleid te voeren.

Niels van de Graaf is Business Developer bij Imagem

tags: ,

Reactieformulier

De met een * gemarkeerde velden zijn verplicht. U ziet eerst een voorbeeld en daarna kunt u uw bijdrage definitief plaatsen. Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond. Reacties zonder achternaam worden verwijderd. Anoniem reageren alleen in uitzonderlijke gevallen in overleg met de redactie. U kunt bij de vormgeving van uw reactie gebruik maken van textile en er is beperkt gebruik van html mogelijk.