zoeken binnen de website

Partnerpagina Imagem

Van grijs naar groen

artikelen | 4 februari 2019

De overheid heeft een ambitieuze energietransitie voor ogen: Nederland moet van grijs naar groen. Een enorme uitdaging, zeker voor lokale overheden. Locatie-intelligente technologie biedt hulp bij de overgang naar een milieuvriendelijke toekomst.

Imagem

Beeld: iStock

De overheid werkt via lokale overheden nauw samen met burgers om microprojecten te lanceren, en hiermee een duurzame toekomst te verzekeren. Maar hoe zit het met macroprojecten die van invloed zijn op klimaatverandering op nationaal niveau? Nederland is afhankelijk van fossiele brandstoffen om de industrie, bedrijven en huizen van stroom en warmte te voorzien. Nog slechts 6,6 procent (bron: dutchnews.nl) van de totale energieconsumptie komt uit duurzame energiebronnen.

Verontrustende statistieken, vooral omdat de overheid tegen 2050 de koolstofdioxide-uitstoot (CO2) naar nul wil brengen. Er moet een transitie plaatsvinden van traditionele energie naar groene energie. Des te urgenter nu de gaswinning in het noorden aan banden is gelegd. Een enorme opgave, omdat de vraag naar energie blijft stijgen. Met elk huishouden en bedrijfspand dat in de winter volledig verwarmd is, stijgt de energiebehoefte exponentieel. In 2050 moet het verbruik tot de helft zijn verminderd door de efficiëntie van energieverbruik te verhogen.

Dit speelveld kent vele uitdagingen, van financieel tot ruimtelijk tot technisch. Om de energietransitie tot een succes te maken delegeert de nationale overheid dit grotendeels naar lokale overheden. Een goed voorbeeld van de ambitie van lokale overheden is de gemeente Amsterdam. De stad streeft naar een emissiereductie tot 40 procent in 2025 ten opzichte van 1990. Ze vernieuwen bestaande gebouwen, voorzien nieuwe gebouwen van energie-efficiënte oplossingen en gaan over op elektrisch vervoer.

Het ‘waar’

Maar overheidsinstanties worstelen met het vormgeven en implementeren van de energietransitie en het bewaken van de veranderingen. Hierbij mogen ze het doel en de budgetten niet uit het oog verliezen. De omvang en impact van transities zijn groot en moeilijk te meten. Daarom is het van belang om de uitvoering van het beleid en de effecten daarvan op nationaal, provinciaal en gemeentelijk niveau effectief te monitoren. De overheid moet weten waar duurzame energiebronnen zich bevinden, waar ze het beste extra kunnen plaatsen, waar huidige infrastructuur ligt, wat aan vervanging toe is en waar de meeste energie gebruikt wordt door bedrijven en industrieën. Daarbij is kennis nodig over het ‘waar’, omdat alles afhankelijk is van locatie of het nu gaat om plannen, initiëren, vervangen of sluiten van energiecentrales.

Locatie-intelligentie is de katalysator voor energietransitie, zowel voor nationale als voor lokale overheden. NedGraphics, dienstverlener in geo-informatietechnologie, werkt samen met IMAGEM om de overheid en haar burgers te helpen bij het visualiseren van de beleidsimplementatie met behulp het Energie Transitie Dashboard. Hennie Genee, Manager Development bij NedGraphics: “Het Energie Transitie Dashboard is een dynamisch dashboard dat wordt gebruikt door overheden bij het ontwikkelen van een visie voor het implementeren van een effectieve energietransitie op lokaal niveau.”

Dit dashboard maakt realtime visualisatie mogelijk. De effecten van de implementatie van groene energie en besparingen worden meteen inzichtelijk. Dit flexibele en modulaire dashboard helpt bij het opstellen van taken en mijlpalen die nodig zijn om aan de ambities te voldoen.

Eén bron

Jasper Arends, Accountmanager domein Ruimte en Omgeving bij NedGraphics leidt dit initiatief, in nauwe samenwerking met IMAGEM en de Antea Group. Hij stelt dat het dashboard voorspellende analyse mogelijk maakt door locatie-intelligentie te combineren met diverse open-databronnen. Zo wordt inzichtelijk wat de optimale locatie is om duurzame energiebronnen te plaatsen. Arends: “Het Energie Transitie Dashboard stelt de gemeente in staat om eenvoudig zelf met het dashboard te werken en zo direct op de hoogte te zijn van ruimtelijke beperkingen en op basis daarvan duurzame oplossingen te ontwikkelen.”

Het Energie Transitie Dashboard is gebaseerd op Smart M.App® technologie. Niels van de Graaf, Marktmanager overheid bij IMAGEM, is ervan overtuigd dat het een unieke oplossing is. Het combineert diverse datasets zoals energie en publieke data, zelfgecreëerde informatie en de feedback van burgers met locatie-informatie in visualisatie software en een participatie-applicatie. “Stakeholders, beleidsmakers en medewerkers kunnen vanuit eenzelfde bron gebruikmaken van een gebruikersvriendelijk dashboard voor de visualisatie van beleidskeuzes.”

Door interactieve kaarten van lokale gebieden te integreren met realtime gegevens worden er meerdere scenario’s ontwikkeld die helpen bij de planning en implementatie van duurzame energiebronnen. In samenwerking met de experts van Antea Group helpt NedGraphics lokale overheden het Dashboard aan te passen aan hun specifieke behoeften. Zo hebben zij onlangs samen met netwerkbeheerders, ondernemers en gemeenteraadsleden van de gemeente Noord-Beveland, in een workshop de mogelijkheden onderzocht om groene energie te produceren.

Yashita Arora, marketing director bij IMAGEM.

Ga voor meer informatie over de Energie Transitie Monitor naar de pagina van onze partner NedGraphics

Koploper NL

Tijdens de VN-conferentie over klimaatverandering in Parijs (2015) werd de ‘Mission Innovation’ aangekondigd. Deze missie heeft als doel een schone energietoekomst te bieden om wereldwijde klimaatverandering aan te pakken en groene energie betaalbaar te houden. De Europese Unie heeft samen met drieëntwintig landen toegezegd te investeren in energie-innovatie en in de transitie in de komende vijf jaar. Nederland is een van de koplopers binnen de Europese Unie waar het gaat om innovatie (bron: mission-innovation.net).

tags:

Reactieformulier

De met een * gemarkeerde velden zijn verplicht. U ziet eerst een voorbeeld en daarna kunt u uw bijdrage definitief plaatsen. Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond. Reacties zonder achternaam worden verwijderd. Anoniem reageren alleen in uitzonderlijke gevallen in overleg met de redactie. U kunt bij de vormgeving van uw reactie gebruik maken van textile en er is beperkt gebruik van html mogelijk.