zoeken binnen de website

Partnerpagina Imagem

Zet trends en scenario’s op de kaart

door: Niels van de Graaf

artikelen | 8 september 2016

Er ontbreekt vaak wat bij de inzet van sturingsinformatie om budgetten goed te besteden en de juiste beslissingen te nemen: het gebruik van de geografische factor en de visualisatie daarvan. Die extra stap hoeft niet moeilijk te zijn.

Velen bestraten hun tuinen waardoor hemelwater niet de grond in kan. Op basis van geografische data kan een afdeling ruimtelijke ordening meer onverharde ruimte creëren, zodat wateroverlast verminderd wordt.

De overheid behoort tot de meest complexe en geografisch verspreide datagebaseerde bedrijven. Ze combineert onder andere engineering (infra, gebouwen, fietspaden, enzovoort), verschillende netwerken (communicatie, riolering, wegen), openbare veiligheid, beveiliging, toerisme, verkeer, ruimtelijke ordening en woningvoorraad. Om succesvol te zijn, vereisen overheden een balans tussen factoren die vaak in conflict zijn, zoals veiligheid, capaciteit, kwaliteit van dienstverlening en tijd.
Het hebben van toegang tot relevante, accurate en actuele informatie is van cruciaal belang, maar kan een uitdaging zijn wanneer de gegevens breed zijn verspreid in verschillende systemen en organisaties. Dit belemmert zowel bestuurders als medewerkers in het tijdig verkrijgen van toegang tot alle informatie die ze nodig hebben om hun werk efficiënt te voltooien.

De technologie is van fundamenteel belang voor het overwinnen van data-integratiebarrières. Maak gebruik van technologie die het intelligent visualiseren van data mogelijk maakt. Datavisualisatie biedt voordeel ten behoeve van het herkennen van trends en ontwikkelingen, het zien van verbanden, scenario-creatie en monitoring waarmee actief en adequaat gereageerd kan worden.

Laat data het werk doen

Er valt nog veel te verbeteren aan de manier waarop we sturingsinformatie creëren en inzetten. Om budgetten slimmer te besteden, efficiënter te werken, goede beslissingen te kunnen nemen en hulpmiddelen goed in te zetten is uiteraard de juiste informatie nodig. Daarvoor moeten wel de juiste vragen worden gesteld. Denk aan vragen als: hoeveel inwoners hebben zich voor zorghulp aangemeld en hoeveel hebben wij er al kunnen helpen, met welke aanpak en budgetten? Hoe is de verdeling van onze middelen in de wijkteams ten opzichte van de concentratie aanvragers in onze gemeente? Waar bevinden zich potentiële zorgbehoevenden waarvoor we preventief kunnen handelen? Wat is de status van de leegstand binnen mijn gemeente en waar vinden we die? Deze informatie moet natuurlijk altijd actueel zijn.
Om de vragen te kunnen beantwoorden en de juiste informatie te kunnen genereren zijn verschillende soorten data nodig. Gebruik hiervoor dan ook de juiste technologie. Op veel plekken onderzoeken organisaties hoe eigen data en data van buitenaf in te zetten zijn om processen en beslissingen beter te ondersteunen. Vanwege de explosieve groei van data is het een onbegonnen zaak om als organisatie zelf een enorm datawarehouse in te richten waarin alle data op een georganiseerde manier terecht moet komen. Het is al een uitdaging om de verschillende soorten data(bronnen) vanuit de éigen afdelingen samen te brengen. Ook standaardisatiekwesties duiken op. Het zijn gelukkig geen complexe problemen.

Intelligente datavisualisatie

Alle assets, bewoners en werkzaamheden binnen de overheid hebben een locatie. Het combineren van de data met een locatie levert de overheid een enorm toegevoegde waarde. De vele processen binnen de overheid – die voor minimaal 80 procent met een locatie te maken hebben – zijn te ondersteunen door informatie intelligent te combineren en vervolgens op visuele wijze beschikbaar te stellen. Het op de juiste manier visualiseren van locatiegebonden data levert nieuwe inzichten in ontwikkelingen en trends op, die van groot belang zijn voor beslissers om tijdig actie te kunnen ondernemen.
Iedere organisatie kan daar heel pragmatisch mee omgaan. Het is een kwestie van zoeken naar mogelijkheden en gewoon doen. De data zijn vaak aanwezig en het wordt snel duidelijk wat er ontbreekt. Door op ‘pilot-achtige’ wijze ervaring op te doen is binnen twee weken goede locatiegebonden sturingsinformatie te creëren.
Bedenk voor welke doelstelling data nodig zijn. Wat zijn de vragen vanuit het management? Welke informatie of kennis ontbreekt? Hoe transformeer je de data in begrijpelijke en eenvoudige informatie?

3 aspecten

Sturingsinformatie gaat over vertrouwen, vernieuwing en versnelling.
• Vertrouwen: De kennis die het combineren van de verschillende gegevens oplevert, biedt vertrouwen om de juiste beslissingen te kunnen nemen.
• Vernieuwing: Iets volledig anders doen wat echte toegevoegde waarde met zich meebrengt. Maak gebruik van een volledig nieuwe manier van communiceren van informatie en kennis.
• Versnelling: Actuele informatie en de mogelijkheid tot scenario-creatie verkort aanzienlijk de tijd tussen de waarneming en de te nemen actie.

Te vaak nog zien we geschreven rapporten en Excel-sheets en soms dashboards. Veelal missen zij locatie als verbindende factor, de ruimtelijke analyses die juist zo belangrijk zijn voor de overheid. De visualisatie zorgt ervoor dat de informatie snel en eenvoudig te begrijpen is. En dat is echt nodig. De informatie kan zeer open en toegankelijk aangeboden worden in een vorm die de meerderheid ook begrijpt.
Wacht niet langer en start met intelligente datavisualisatie en optimaliseer de sturingsinformatie, zodat meer inzicht ontstaat in de maatschappelijke vraagstukken waardoor beter gefundeerde beleidskeuzes zijn te maken.

tags:

Reactieformulier

De met een * gemarkeerde velden zijn verplicht. U ziet eerst een voorbeeld en daarna kunt u uw bijdrage definitief plaatsen. Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond. Reacties zonder achternaam worden verwijderd. Anoniem reageren alleen in uitzonderlijke gevallen in overleg met de redactie. U kunt bij de vormgeving van uw reactie gebruik maken van textile en er is beperkt gebruik van html mogelijk.