partnermenu

zoeken binnen de website

Partnerpagina KPN

KPN logo

De digitale overheid: meer voor minder

door: Heimen Visser

artikelen | 16 oktober 2014

De overheid en professionele marktpartijen moeten samen optrekken om de digitale overheid verder vorm te geven. Meer voor minder kan, zo stelt Heimen Visser, directeur KPN Overheid en Onderwijs.

De digitale overheid: meer voor minder

Door samen te werken met de markt kunnen de overheden zich concentreren op hun kerntaken en hun toegevoegde waarde richting de burger uitbouwen.

De overheid verplaatst steeds meer Rijkstaken naar de lokale overheden. Daarmee gepaard gaat de realisatie van één digitale overheid. Uiteindelijk moet dit zowel een kostenbesparing als ook een efficiencyslag opleveren. Deze overgang naar één digitale overheid brengt veel uitdagingen met zich mee. Niet alleen voor de overheid zelf, maar zeker ook voor commerciële marktpartijen als KPN.

Bezuiniging

Het decentralisatieproces van de Rijksoverheid naar de lokale overheden gaat gepaard met een forse bezuiniging. Graag verwijs ik naar het manifest van hoogleraar Nico Baken aan de TU Delft, ondertekend door vijftig prominente Nederlanders. Het heeft als titel: ‘De oplossing van de crisis kost niets!’. Baken stelt terecht dat ‘meer voor minder’ mogelijk is: bezuinigen en tegelijkertijd verbeteringen in beleid doorvoeren. Dat lukt onder meer door het efficiënter inrichten van dienstverlening van de overheid aan burgers en bedrijven door middel van slimme ICT-oplossingen van de landelijke en lokale overheden. De Rijksoverheid is hiermee al enige tijd geleden begonnen. De vruchten van deze transitie worden inmiddels geplukt. Maar veel Nederlandse gemeenten hebben vaak nog geen geïntegreerd, uniform beleid met betrekking tot ICT.

Standaardisatie

De wereld om ons heen verandert in een rap tempo. Tegelijkertijd willen landelijke en lokale overheden dat met hun ICT-oplossingen continu kan worden ingespeeld op de telkens veranderende behoeften en eisen van de Nederlandse burgers. Gezien de toenemende complexiteit en grote verwevenheid van ICT in onze samenleving is een goede ICT-infrastructuur als basis daarom van groot belang. Daarnaast is standaardisatie erg belangrijk. Om het belang van standaardisatie te illustreren, noem ik de regionale samenwerkingsverbanden tussen gemeenten, provincies en waterschappen, die in het land steeds vaker worden gerealiseerd. Het zou een enorme geldverkwisting zijn om voor elk van deze samenwerkingsverbanden een eigen ICT-landschap te creëren. Efficiënter en goedkoper is om één infrastructuur in te richten waarop vervolgens, al naar gelang de behoefte, specifieke applicaties kunnen worden ontsloten. Standaardisatie kan met behulp van commerciële partijen sneller plaatsvinden omdat beproefde standaarden zogezegd op de plank liggen. In het standaardisatieproces van de overheden heeft KPN bovendien hoge verwachtingen van de rol die Bas Eenhoorn vervult als nieuwe Nationaal Commissaris Digitale Overheid.

Publiek-private samenwerking

In het proces om te komen tot één digitale overheid kunnen professionele marktpartijen een belangrijk rol spelen in het ontzorgen van deze overheden. Daardoor kunnen de overheden zich concentreren op hun kerntaken en hun toegevoegde waarde richting de burger uitbouwen. Dankzij de efficiencyslag en kostenbesparing die voortvloeit uit de samenwerking met marktpartijen, hebben de overheden namelijk de ruimte om te werken aan innovatieve projecten. Denk bijvoorbeeld aan het Utrechtse idee voor een slim fietsverwijssysteem om de wildgroei aan foutieve fietsparkeerders tegen te gaan of het initiatief, waarbij studenten huurkorting krijgen indien zij mantelzorg verlenen aan hulpbehoevenden in hun buurt. Bij al deze ontwikkelingen speelt ICT een nadrukkelijke rol. Het vormt de basis van Smart Cities, waarbij ICT op een slimme, efficiënte en vernieuwende manier wordt ingezet met onder andere innovatieve retail- en zorgconcepten als resultaat.

Marktpartijen kritisch onder de loep

KPN heeft een vooraanstaande positie op IT- en telecomgebied in Nederland. We vervullen een adviserende rol over hoe ICT vorm te geven. Onze ICT-infrastructuur is beproefd, veilig en betrouwbaar. Op het gebied van standaardisatie maken we met verschillende cloudoplossingen eveneens goede vooruitgang. Maar willen we ook in de toekomst innovatieve oplossingen aan de overheid blijven aanbieden, dan moeten wij en andere marktpartijen kritisch naar ons eigen functioneren blijven kijken. Alleen met een transsectorale samenwerking kunnen innovatieve ideeën en geïntegreerde oplossingen ontstaan. Door middel van co-creatie samen op te trekken, versterken commerciële partijen en de overheid elkaar continue, nu en in de toekomst.

Blijvend investeren in samenwerking

Zeer nadrukkelijk willen wij in publiek-private samenwerkingen blijven investeren. Het verleden heeft inmiddels aangetoond dat dit een succesvol recept is. Van het Gemnet-netwerk voor en door de lokale overheid zijn wij bijvoorbeeld de beheerder. Inmiddels leveren we aan veertig applicatiepartijen toegang tot dit netwerk, zodat zij hun software via deze veilige en betrouwbare snelweg kunnen aanbieden aan de landelijke of lokale overheden.

Van oudsher onderhouden KPN en de overheid op landelijk en lokaal niveau nauwe banden. Ook voor de toekomst zien wij het als onze maatschappelijke plicht en verantwoordelijkheid om de overheid bij te staan. Door gezamenlijk – met andere marktpartijen én de overheid – op te blijven trekken, wordt de doelstelling om te komen tot één digitale overheid zonder twijfel bereikt.

Heimen Visser is directeur KPN Overheid & Onderwijs

tags: , ,

Reactieformulier

De met een * gemarkeerde velden zijn verplicht. U ziet eerst een voorbeeld en daarna kunt u uw bijdrage definitief plaatsen. Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond. Reacties zonder achternaam worden verwijderd. Anoniem reageren alleen in uitzonderlijke gevallen in overleg met de redactie. U kunt bij de vormgeving van uw reactie gebruik maken van textile en er is beperkt gebruik van html mogelijk.