partnermenu

zoeken binnen de website

Partnerpagina KPN

KPN logo

Eén regisseur voor één overheid

door: Heimen Visser

weblogs | 26 september 2014

De overheid richt de komende jaren voor veel ICT-oplossingen de cloud in een hybride omgeving in, zodat per ICT-vraagstuk de meest gepaste oplossing kan worden gebruikt. Tegelijkertijd moeten deze afzonderlijke toepassingen volledig op elkaar worden afgestemd, zodat het gebruikersgemak optimaal is. Flexibel en doeltreffend. Alleen met een partij die functioneert als spin in het web, is het complexe afstemmingsproces te regisseren.


Heimen Visser, directeur KPN Overheid & Onderwijs


Voordat overheden zich op landelijk en lokaal niveau in de cloud begeven, moeten ze helder hebben wat daadwerkelijk met de cloud te willen doen. Is bijvoorbeeld een on-premise of een open omgeving de beste optie? Overheidsinstanties die werken met buitengewoon gevoelige informatie doen er verstandig aan een cloud volledig in eigen beheer in te richten. In het kader van Het Nieuwe Werken is tegelijkertijd een semi-open cloud voor ambtenaren noodzakelijk. Tenslotte kunnen overheidsinstanties waarvan de informatie openbaar is – zoals het CBS of RDW – juist prima gebruik maken van een volledig open cloud-omgeving.


Cloud in hybride omgeving


Het inrichten van een cloud in een hybride omgeving is wat ons betreft de beste optie. Zodoende kan telkens worden afgewogen welk cloud-oplossing het beste aansluit op de eisen en verwachtingen. Vervolgens is de uitdaging om de oplossingen zo op elkaar af te stemmen, dat ze als één geheel functioneren. Zodoende hoeft bijvoorbeeld niet bij elke toepassing een eigen gebruikersnaam of wachtwoord te worden ingevoerd. Maar een optimaal gebruikersgemak is alleen mogelijk, als alle ICT-toepassingen zich volledig in één en dezelfde omgeving bevinden.

Regisseursrol

Om een cloud in een hybride omgeving zo efficiënt mogelijk in te richten, is een partij nodig die continu het overzicht over de ICT-processen houdt. Deze regisseur denkt allereerst mee over de oplossingen die de klant nodig heeft. Vervolgens wordt per vraagstuk – vanuit een uitgebreid netwerk – gezocht naar externe partijen die de juiste oplossingen aanbieden. Als een ware spin in het web zorgt de regisseur er uiteindelijk voor dat de separaat gekochte en geleverde toepassingen feilloos met elkaar samenwerken in de cloud. 


Garanderen van privacy


Het garanderen van privacy is voor het Rijk waarschijnlijk het belangrijkste aandachtspunt bij toepassingen in de cloud. Veel overheden hebben – de vaak gegronde – vrees dat data op basis van de Amerikaanse Patriot Act bij derden terechtkomen. Kortgeleden stelde de Amerikaanse regering dat het vorderen van gegevens uit het buitenland bij Amerikaanse cloud-providers wettelijk is toegestaan. Het maakt volgens president Obama niet uit waar ter wereld de data door de Amerikaanse providers is opgeslagen. Door data alleen op te slaan in centra op Nederlands grondgebied, zijn gegevens van KPN-klanten maximaal beschermd, omdat het zo onder de (strenge) Nederlandse wet- en regelgeving valt. 


Voortrekkersrol

Met de inrichting van een doelmatige en veilige cloud in een hybride omgeving kan de overheid haar ambities waarmaken. Hiervoor is een partij nodig die daarbij als voortrekker fungeert. Dit is de rol die KPN als jarenlang partner op het lijf is geschreven en welke wij ook in de toekomst op ons willen nemen.

Heimen Visser is directeur KPN Overheid & Onderwijs

tags: ,

Reactieformulier

De met een * gemarkeerde velden zijn verplicht. U ziet eerst een voorbeeld en daarna kunt u uw bijdrage definitief plaatsen. Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond. Reacties zonder achternaam worden verwijderd. Anoniem reageren alleen in uitzonderlijke gevallen in overleg met de redactie. U kunt bij de vormgeving van uw reactie gebruik maken van textile en er is beperkt gebruik van html mogelijk.