partnermenu

zoeken binnen de website

Partnerpagina KPN

KPN logo

'Met onze informatie kan Nederland blijven bewegen'

Perry van der Weyden over rol Rijkswaterstaat bij realiseren ambities

artikelen | 9 april 2015

Perry van der Weyden, CIO bij Rijkswaterstaat (RWS), ziet een duidelijke rol voor zijn organisatie bij de rijksbrede digitalisering. “Behalve fysieke infrastructuur moeten we informatie bieden die ervoor zorgt dat Nederland kan blijven bewegen.” Een gesprek met hem en Roeland IJdenberg, Client Director KPN.

Roeland IJdenberg (l) en Perry van der Weyden ®. Foto: Lex Draijer/De Beeldredaktie


De overheid koerst af op een compacte, efficiënte rijksdienst die in 2017 volledig digitaal is. Burgers en bedrijven moeten dan al hun belangrijke zaken digitaal kunnen afhandelen. Perry van der Weyden, voormalig directeur Shared Service Center ICT Haaglanden en sinds april 2014 hoofdingenieur-directeur Centrale Informatievoorziening bij Rijkswaterstaat, kan ook in zijn nieuwe CIO-rol goed uit de voeten met deze rijksbrede ambitie. “We hebben de I-strategie van het Rijk doorvertaald naar een meer specifieke I-strategie voor RWS. We werken toe naar één RWS: een flexibele en robuuste organisatie die de burger centraal stelt en die kennis en kunde deelt met anderen. ICT speelt hierbij een sleutelrol.”

Belangrijke datamakelaar

De Hervormingsagenda gaat ervan uit dat ondersteunende diensten zo veel mogelijk worden gebundeld en dat specifieke kwaliteiten van uitvoeringsorganisaties zoals RWS ook worden ingezet voor andere rijksonderdelen en andere overheden. Van der Weyden vindt dat RWS hierin zijn verantwoordelijkheid moet nemen. “Het RWS-organisatieonderdeel Centrale Informatievoorziening, CIV, komt voort uit de Meetkundige Dienst. Niet voor niets. We winnen sinds jaar en dag op allerlei fronten data in. Van waterstanden, watervervuiling, radioactiviteit en dioxinegehaltes tot de situatie bij dijken, het zicht op vaarwegen en verkeersmetingen via lussen in de weg. Daar ligt onze toegevoegde waarde: data inwinnen, data ontsluiten, data vergelijken en data verrijken. Ik zie ons ook in de toekomst als een belangrijke makelaar en kennisorganisatie op het gebied van integrale informatievoorziening en big data.”

Ik zie ons ook in de toekomst als een belangrijke datamakelaar

IJdenberg voegt toe dat KPN RWS in deze voortrekkersrol ondersteunt. “KPN is beheerder van alle netwerken van RWS die ingewonnen informatie transporteren naar de datacenters van RWS. Ook zijn specialisten van RWS en KPN in gesprek over ontwikkelingen op het vlak van big data.”

Overal sensoren

RWS staat, net als de rest van Nederland, aan het begin van een datarevolutie, daarvan is Van der Weyden overtuigd. Deze revolutie gaat gelijk op met een reeks technologische innovaties. “Er komen nieuwe soorten auto’s, waaronder zelfrijdende. Er ontstaan vormen van individueel openbaar vervoer waarbij auto’s kunnen inloggen op een verkeersrail. Er worden wegen aangelegd die zelf energie opwekken. Vaartuigen, voertuigen, vliegtuigen, treinen zitten op termijn boordevol sensoren die met alles en iedereen kunnen praten. Dit Internet of Things zorgt voor compleet nieuwe datastromen die, mits slim gecombineerd en goed geïnterpreteerd, bruikbare beslisinformatie opleveren. Informatie die in principe altijd en overal beschikbaar is, omdat mensen data direct kunnen inlezen via tablets, mobiele telefoons en wearables, zoals met internet verbonden horloges. Dat is wat ons te wachten staat, dat is wat ons kansen biedt om bijvoorbeeld het verkeersmanagement verder te verbeteren.”

Minder asfalt, meer ICT

In deze dynamische context ziet Perry van der Weyden een mooie dubbelrol weggelegd voor RWS. “Wij zorgen als RWS van oudsher voor een stabiele infrastructuur in Nederland. Alleen meer asfalt is geen reële optie, gezien de dichtheid die er nu al is. Daarom zullen we, met dank aan ICT, mensen en voertuigen steeds precies die informatie moeten bieden waarmee ze kunnen blijven bewegen. De mogelijkheden om dit te doen nemen snel toe. Volgens adviesbureau Gartner heeft iedere privépersoon in 2020 circa 50 IP-adressen. We gaan steeds meer gebruikmaken van digitale communicatiemiddelen langs de weg. Na het huidige 4G zullen ook 5G en 6G hun intrede doen, net als satellietcommunicatie. We kunnen in de toekomst beter, sneller en directer communiceren met bijvoorbeeld weggebruikers. De verkeerscentrale van de toekomst zal ook gebruik kunnen maken van voorzieningen die zelf opstoppingen en mankementen melden op een gezamenlijk platform.”

Partners

Op weg naar deze horizon heeft RWS partners nodig. Wat zou hierin de rol van een partij als KPN kunnen zijn? Van der Weyden: “Als Rijk, als ministerie van I&M en als RWS hebben we een strategie, maken we keuzes. Zo willen we op ICT-gebied geen producten en functionaliteiten apart neerzetten. We gaan uit van het shared service-principe voor ICT, we willen overal vergelijkbare normering. We hebben partners nodig die in deze lijn denken en doen.” Roeland IJdenberg (KPN) pakt de handschoen op. “Als KPN gaan we graag mee in de I-strategie van het Rijk en de ontwikkelingen bij RWS. Meer ICT en overal sensoren leidt bij RWS tot een grote communicatiebehoefte. Niet alleen om gegevens te verzamelen en op te slaan, maar ook om de verwerkte gegevens als informatie beschikbaar te stellen aan gebruikers. Dit is precies het werkterrein waarop KPN thuis is. Samen op innovatieve wijze met RWS en de overheid invulling geven aan de benodigde veilige ICT-infrastructuren, dat is waar RWS en KPN elkaar raken en vinden. Kennisdeling en innovatie zijn daarbij sleutelwoorden.”

tags: ,

Reactieformulier

De met een * gemarkeerde velden zijn verplicht. U ziet eerst een voorbeeld en daarna kunt u uw bijdrage definitief plaatsen. Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond. Reacties zonder achternaam worden verwijderd. Anoniem reageren alleen in uitzonderlijke gevallen in overleg met de redactie. U kunt bij de vormgeving van uw reactie gebruik maken van textile en er is beperkt gebruik van html mogelijk.