partnermenu

zoeken binnen de website

Partnerpagina KPN

KPN logo

Rijksoverheid sluit raamcontract voor netwerkdiensten met KPN

persberichten | 20 november 2014

De Rijksoverheid heeft raamcontracten gesloten met KPN, BT en Tele2 voor de levering van dataverbindingen en internettoegang. Hiermee is de Europese aanbesteding door het project OverheidsNetwerken2013 afgerond.

Bij de aanbesteding heeft de Rijksoverheid ingezet op een hoge kwaliteit van dienstverlening. Ook is er vooraf een keuze gemaakt voor zoveel mogelijk standaarddiensten die afgenomen kunnen worden. In de komende jaren is er bij de Rijksoverheid naar schatting vraag naar in totaal zo’n 1150 Ethernet-verbindingen en 250 integrale netwerken (ip-vpn) en zo’n tachtig internettoegangsverbindingen.

Louis Rustenhoven, Directeur Marketing en Sales: ‘Als KPN zien we uit naar deze nieuwe fase in dit contract, en zullen we ons bijzonder inspannen – binnen de gegeven mogelijkheden – om als leverancier een belangrijke bijdrage te blijven leveren aan de realisatie en verdere uitbouw van de overheidsstrategie en doelstellingen op ICT gebied.’

OverheidsNetwerken2013

Sinds enkele jaren maakt een groot aantal overheidsorganisaties gebruik van gezamenlijk aanbestede overeenkomsten op het gebied van tele- en datacommunicatie. Een van deze overeenkomsten gaat over vaste dataverbindingen, bekend onder de naam OT2006-Vaste Data.
Onder deze overeenkomst levert KPN diensten voor de connectiviteit van de kantoorlocaties en datacenters. Zo heeft KPN bijvoorbeeld eerder dit jaar een opdracht gegund gekregen door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor de connectiviteit tussen een bestaand datacenter en een te realiseren datacenter in Groningen.

Om te zorgen voor opvolging voor deze aflopende overeenkomst en om nieuwe initiatieven op het gebied van datacommunicatie mogelijk te maken, is het project OverheidsNetwerken2013 (ON2013) opgestart. In de nieuwe raamovereenkomst is bijvoorbeeld internettoegang en aanvullende dienstverlening zoals Anti DDos bescherming opgenomen.

Gezamenlijke aanbesteding

Voor het eerst heeft vrijwel heel de Rijksoverheid samengewerkt in een gezamenlijke aanbesteding van netwerkdiensten. Alle ministeries inclusief de agentschappen en de Hoge Colleges van Staat hebben deelgenomen. Uitzondering is het ministerie van Veiligheid en Justitie dat nog langlopende contracten nakomt. Ook doen zeven zelfstandige bestuursorganen mee.

Zie ook: http://corporate.kpn.com

Reactieformulier

De met een * gemarkeerde velden zijn verplicht. U ziet eerst een voorbeeld en daarna kunt u uw bijdrage definitief plaatsen. Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond. Reacties zonder achternaam worden verwijderd. Anoniem reageren alleen in uitzonderlijke gevallen in overleg met de redactie. U kunt bij de vormgeving van uw reactie gebruik maken van textile en er is beperkt gebruik van html mogelijk.