partnermenu

zoeken binnen de website

Partnerpagina KPN

KPN logo

Value case als methodiek voor Smart Cities

artikelen | 2 december 2015

Een value case is bij uitstek geschikt om een Smart Cities-initiatief te ontwikkelen. Wat houdt deze methodiek in, wat zijn de belangrijkste voorwaarden en hoe kom je tot een succesvolle value case?


Waar een business case uitgaat van het belang van één partij (het bedrijf), verwijst een value case naar waardecreatie voor alle stakeholders. Een value case beschrijft de waarde die elke betrokken partij voor zichzelf creëert binnen een project of programma. Het is vooral geschikt voor complexe projecten waarvan de directe (financiële) waarde niet meteen voor alle partijen zicht- of haalbaar is, maar die wel een aanzienlijke maatschappelijke impact hebben. Dit maakt het ontwikkelen van een value case bij uitstek geschikt als basis voor samenwerkingen binnen Smart Cities. Het gezamenlijk ontwikkelen van zo’n case geeft deelnemers aan Smart Cities-projecten inzicht in het maatschappelijk effect van hun initiatief en zorgt dat elke deelnemer er voordelen uithaalt. De gezamenlijke value case vormt de basis voor de door iedere afzonderlijke partij te ontwikkelen business case. Dit ondersteunt de investeringsafweging van elke individuele partij.

Organisatiedeskundige Michael Porter

Een value case ontwikkelen is een methodiek die past in Michael Porters concept van ‘creating shared value’. Volgens organisatiedeskundige Porter zijn het welzijn van de gemeenschappen om het bedrijf heen en de competitiviteit van een bedrijf van elkaar afhankelijk. Het exploiteren van de relatie tussen maatschappelijke en economische vooruitgang kan leiden tot een nieuwe golf van wereldwijde groei en een nieuwe opvatting van het begrip kapitalisme.

Dynamisch proces

De ontwikkeling van een value case is geen lineair, maar een dynamisch proces. Dat komt omdat voorwaarden als vertrouwen, bereidwilligheid om transparant te zijn over belangen en ambities, en het vermogen tot creatieve oplossingen te komen zich moeilijk laten plannen. Zo zal vrijwel iedere value case zich op een andere manier ontwikkelen.

Kwestie van durf en lange adem

In alle openheid transsectoraal samenwerken vraagt durf van betrokken partijen. Het kost dan ook tijd om het benodigde vertrouwen op te bouwen. Een tijdrovend en lastig traject, maar onontbeerlijk. Wil een Smart Cities-initiatief echt succesvol zijn, dan zullen alle partijen gezamenlijk dezelfde doelstelling moeten najagen. Alleen zo kunnen steden écht slimmer worden!

Wilt u meer weten over Smart Cities, lees dan onze whitepaper

tags:

Reactieformulier

De met een * gemarkeerde velden zijn verplicht. U ziet eerst een voorbeeld en daarna kunt u uw bijdrage definitief plaatsen. Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond. Reacties zonder achternaam worden verwijderd. Anoniem reageren alleen in uitzonderlijke gevallen in overleg met de redactie. U kunt bij de vormgeving van uw reactie gebruik maken van textile en er is beperkt gebruik van html mogelijk.