partnermenu

zoeken binnen de website

digitale weerbaarheid

 • CISO Rijk Aart Jochem: Sturen op informatiebeveiliging

  door: Pieter van den Brand

  Informatieveiligheid is ook een kernpunt bij het toenemende werken in de cloud. Jochem kondigt aan dat het Rijk niet-staatsgeheime data wil laten beheren in de public cloud. Cloudproviders moeten een adequate risicobeheersing aan kunnen tonen, met audits en een exit-strategie. Een optie, zegt Jochem, is data ook bij een tweede cloudaanbieder te stallen.

 • VNG Programmamanager Kàto Vierbergen: Veilig samenwerken

  door: Pieter van den Brand

  Digitale veiligheid is chefsache geworden”, stelt Vierbergen, die nog een paar actiepunten noemt: benut de verplichte ENSIA-rapportage aan de raad om te sturen op je ICT-veiligheid en neem digitale veiligheid op in het Integrale Veiligheidsplan van je gemeente. En vergeet intussen ook je belangrijkste externe partners in de strijd tegen cybercrime niet: de politie en het OM, het NCSC en het DTC.

 • Paneldiscussie met partners: 'Overheid loopt achter met cybersecurity’

  door: Pieter van den Brand

  In twee paneldiscussies lieten de cybersecurity-experts van bedrijven hun licht op de digitale veiligheid van de overheid schijnen. De grootste valkuil, stellen zij, is dat de ICT-beveiligingsteams bij de overheid vaak nog te veel afhankelijk zijn van menselijk handelen. De mens kan nooit zo snel reageren als technologie. Juist de overheid moet alert zijn op cyberdreigingen van statelijke actoren.

 • CISO Amsterdam Marco van Beek: Cybersecurity in de praktijk

  door: Pieter van den Brand

  Al in 1991 stelde de gemeente Amsterdam een handboek informatiebeveiliging op. Tweederde daarvan is nog altijd actueel, stelt CISO Marco van Beek. De in 2020 opgestelde Agenda Veilige Digitale Stad – door burgemeester Femke Halsema zelf aangejaagd – benadrukt dat informatieveiligheid een blijvend actiepunt is in de hoofdstad.

 • Tommy van der Steen: Nut en noodzaak van ‘non-techies’ in cybersecurity

  Cybersecurity staat te boek als een technisch probleem, waarbij een (steeds schaarsere) kern van ICT-experts technische oplossingen biedt. “Deze professionals doen nuttige dingen en verdienen daarbij alle ondersteuning, maar niet-technische disciplines zijn nodig om cybersecurity verder te verbeteren”, stelt docent en onderzoeker Tommy van Steen van de Universiteit Leiden.

 • Conclusies congresdag: ‘Overheid zit in een nieuwe fase van cybercrime’

  door: Pieter van den Brand

  De rode draad op deze congresdag is dat grip houden op cybersecurity noopt tot samenwerking. Dat geldt al helemaal voor de rijksoverheid, die als netwerkorganisatie opereert in een ICT-infrastructuur die over de grenzen van ministeries en uitvoeringsorganisaties heen gaat, maar net zo goed voor de decentrale overheden.

 • Congres Security & Overheid 2022

  door: Pieter van den Brand

  De insteek op het Congres Security & Overheid 2022 was cybersecurity-professionals bij de overheid nieuwe kennis en inzichten op te laten doen om de digitale weerbaarheid te verbeteren en veiligheidsrisico’s te mitigeren, aangereikt vanuit zowel het landelijke beleid als de uitvoeringspraktijk, gelardeerd met inhoudelijke sessies van cybersecurity-bedrijven.

 • Digitale soevereiniteit: denk Europees

  door: Redactie iBestuur

  Laten we niet doen alsof we als Nederland of Europe helemaal soeverein kunnen zijn. De angst voor Big Tech lijkt uitgegroeid tot een politiek frame dat zich tegen ons keert. Benut de mogelijkheden die er zijn, zoals bijvoorbeeld GaiaX, is de boodschap. Belangrijk is dat bedrijven en overheden zelf goed nadenken en beslissen op welke gegevens wil ze regie willen hebben.

 • Digitale weerbaarheid; mensen vormen de zwakste schakel

  door: Peter Olsthoorn

  Als het gaat over digitale weerbaarheid vormen mensen de zwakste schakel in alle ketens. Er moet veel geïnvesteerd worden in bewustwording en educatie. Die conclusie stond als een huis tijdens de gesprektafel over digitale weerbaarheid. Daartoe is erkenning van kwetsbaarheid nodig zodat slachtoffers van cybercrime niet te schande worden gemaakt, maar beloond voor hun openheid.