partnermenu

zoeken binnen de website

CISO Rijk Aart Jochem: Sturen op informatiebeveiliging

door: Pieter van den Brand, 21 juni 2022

door: Pieter van den Brand

Informatieveiligheid is ook een kernpunt bij het toenemende werken in de cloud. Jochem kondigt aan dat het Rijk niet-staatsgeheime data wil laten beheren in de public cloud. Cloudproviders moeten een adequate risicobeheersing aan kunnen tonen, met audits en een exit-strategie. Een optie, zegt Jochem, is data ook bij een tweede cloudaanbieder te stallen.

lees meer

VNG Programmamanager Kàto Vierbergen: Veilig samenwerken

door: Pieter van den Brand, 21 juni 2022

door: Pieter van den Brand

Digitale veiligheid is chefsache geworden”, stelt Vierbergen, die nog een paar actiepunten noemt: benut de verplichte ENSIA-rapportage aan de raad om te sturen op je ICT-veiligheid en neem digitale veiligheid op in het Integrale Veiligheidsplan van je gemeente. En vergeet intussen ook je belangrijkste externe partners in de strijd tegen cybercrime niet: de politie en het OM, het NCSC en het DTC.

lees meer

Paneldiscussie met partners: 'Overheid loopt achter met cybersecurity’

door: Pieter van den Brand, 21 juni 2022

door: Pieter van den Brand

In twee paneldiscussies lieten de cybersecurity-experts van bedrijven hun licht op de digitale veiligheid van de overheid schijnen. De grootste valkuil, stellen zij, is dat de ICT-beveiligingsteams bij de overheid vaak nog te veel afhankelijk zijn van menselijk handelen. De mens kan nooit zo snel reageren als technologie. Juist de overheid moet alert zijn op cyberdreigingen van statelijke actoren.

lees meer

CISO Amsterdam Marco van Beek: Cybersecurity in de praktijk

door: Pieter van den Brand, 21 juni 2022

door: Pieter van den Brand

Al in 1991 stelde de gemeente Amsterdam een handboek informatiebeveiliging op. Tweederde daarvan is nog altijd actueel, stelt CISO Marco van Beek. De in 2020 opgestelde Agenda Veilige Digitale Stad – door burgemeester Femke Halsema zelf aangejaagd – benadrukt dat informatieveiligheid een blijvend actiepunt is in de hoofdstad.

lees meer

Tommy van der Steen: Nut en noodzaak van ‘non-techies’ in cybersecurity

21 juni 2022

Cybersecurity staat te boek als een technisch probleem, waarbij een (steeds schaarsere) kern van ICT-experts technische oplossingen biedt. “Deze professionals doen nuttige dingen en verdienen daarbij alle ondersteuning, maar niet-technische disciplines zijn nodig om cybersecurity verder te verbeteren”, stelt docent en onderzoeker Tommy van Steen van de Universiteit Leiden.

lees meer

Conclusies congresdag: ‘Overheid zit in een nieuwe fase van cybercrime’

door: Pieter van den Brand, 21 juni 2022

door: Pieter van den Brand

De rode draad op deze congresdag is dat grip houden op cybersecurity noopt tot samenwerking. Dat geldt al helemaal voor de rijksoverheid, die als netwerkorganisatie opereert in een ICT-infrastructuur die over de grenzen van ministeries en uitvoeringsorganisaties heen gaat, maar net zo goed voor de decentrale overheden.

lees meer

Congres Security & Overheid 2022

door: Pieter van den Brand, 20 juni 2022

door: Pieter van den Brand

De insteek op het Congres Security & Overheid 2022 was cybersecurity-professionals bij de overheid nieuwe kennis en inzichten op te laten doen om de digitale weerbaarheid te verbeteren en veiligheidsrisico’s te mitigeren, aangereikt vanuit zowel het landelijke beleid als de uitvoeringspraktijk, gelardeerd met inhoudelijke sessies van cybersecurity-bedrijven.

lees meer

Digitale soevereiniteit: denk Europees

door: Redactie iBestuur, 30 mei 2022

door: Redactie iBestuur

Laten we niet doen alsof we als Nederland of Europe helemaal soeverein kunnen zijn. De angst voor Big Tech lijkt uitgegroeid tot een politiek frame dat zich tegen ons keert. Benut de mogelijkheden die er zijn, zoals bijvoorbeeld GaiaX, is de boodschap. Belangrijk is dat bedrijven en overheden zelf goed nadenken en beslissen op welke gegevens wil ze regie willen hebben.

lees meer

Leg burgers uit wat de toegevoegde waarde van datacenters is

door: Pieter van den Brand, 29 mei 2022

door: Pieter van den Brand

Met de toenemende kritiek op hyperscalers lijkt een complete sector in ongenade te zijn gevallen. Overheid, leg aan de bevolking uit wat de toegevoegde waarde van datacenters en de digitale infrastructuur is. De sector zelf moet haar maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen door met de samenleving afspraken te maken over het omlaag brengen van haar energieverbruik en het benutten van restwarmte.

lees meer

Digitale weerbaarheid; mensen vormen de zwakste schakel

door: Peter Olsthoorn, 29 mei 2022

door: Peter Olsthoorn

Als het gaat over digitale weerbaarheid vormen mensen de zwakste schakel in alle ketens. Er moet veel geïnvesteerd worden in bewustwording en educatie. Die conclusie stond als een huis tijdens de gesprektafel over digitale weerbaarheid. Daartoe is erkenning van kwetsbaarheid nodig zodat slachtoffers van cybercrime niet te schande worden gemaakt, maar beloond voor hun openheid.

lees meer