partnermenu

zoeken binnen de website

Nederland als digitaal knooppunt te versterken

door: Pieter van den Brand | 28 mei 2022

Het ministerie van Economische Zaken & Klimaat staat aan de lat voor twee majeure opgaven: de energietransitie en de digitaleringsstrategie. Een goed werkende data-economie is niet alleen van belang voor ons land, maar ook voor de interne Europese markt. Michiel Boots is directeur-generaal Economie en Digitalisering i.o. bij EZK

Michiel Boots is directeur-generaal Economie en Digitalisering i.o. van het ministerie van EZK. | Beeld: Joris Telders

Data zijn het ‘nieuwe goud’ voor deze maatschappelijke opgaven, stelt DG Michiel Boots. De databerg groeit door digitalisering, denk aan de toevloed aan sensoren in slimme apparaten en de groei van online onderwijs. Om van deze data de vruchten te kunnen plukken, is opslagcapaciteit en rekenkracht nodig, en dus een goede en betrouwbare digitale infrastructuur.

Wat betreft hyperscalers maakt het kabinet een pas op de plaats. Dat staat volgens Boots los van de algemene noodzaak van datacenters, waar altijd ruimte voor moet zijn in ons land. Met de nieuwe directie Economie en Digitalisering wil EZK werk maken van de ambitie uit het coalitieakkoord om de positie van Nederland als digitaal knooppunt te versterken.

Een concreet voorbeeld van zo’n krachtenbundeling is de Data Sharing Coalition.

Een goed werkende data-economie is niet alleen van belang voor ons land maar ook voor de interne Europese markt. In alle 27 EU-landen moet een gelijk speelveld zijn. Bedrijven en consumenten moeten vrij toegang hebben tot data en geen hinder van de machtsconcentraties van Big Tech ondervinden. De grip op gegevens is onvoldoende. Het vereist is een goed samenspel tussen de overheid, die de spelregels bepaalt, en de markt, die de investeringen doet. Een concreet voorbeeld van zo’n krachtenbundeling is de Data Sharing Coalition. Dit door het ministerie van EZK gestarte samenwerkingsinitiatief kent een vijftigtal bedrijven uit allerlei sectoren en domeinen en werkt aan ‘dataspaces’ in onder meer de gezondheidszorg.

Op Europees niveau zijn er de projecten GAIA-X en IPCEI CIS, die de cloud- en data-infrastructuur moeten versterken.

Keynote tijdens Live Event Digitale Infrastructuur en data-economie

iBestuur organiseerde op 17 mei 2022, in samenwerking met DINL en DDA een congres over de toekomst van de digitale infrastructuur in relatie tot de ontwikkeling van een data-economie. Michiel Boots verzorgde een keynote over de ontwikkeling van een data-economie.

tags: ,

Reactieformulier

De met een * gemarkeerde velden zijn verplicht. U ziet eerst een voorbeeld en daarna kunt u uw bijdrage definitief plaatsen. Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond. Reacties zonder achternaam worden verwijderd. Anoniem reageren alleen in uitzonderlijke gevallen in overleg met de redactie. U kunt bij de vormgeving van uw reactie gebruik maken van textile en er is beperkt gebruik van html mogelijk.