partnermenu

zoeken binnen de website

Partnerpagina Mendix

Verschuiving low-code van crisis- naar kerntechnologie

Low-code software-ontwikkeling speelt een cruciale rol bij de digitalisering van overheidsdiensten en is geëvolueerd van crisistechnologie naar kerntechnologie. Dit blijkt uit onderzoek dat werd uitgevoerd in opdracht van Mendix onder managers in de publieke sector in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Amerika en het Verenigd Koninkrijk.

Beeld: Mendix

Het tempo van digitalisering is de afgelopen jaren ingrijpend toegenomen door de noodzaak voor overheden om snel veilige, toegankelijke kanalen voor burgers en medewerkers te creëren. Low-code stelt organisaties in staat dit veel sneller te doen. Het onderzoek van Mendix laat zien dat inmiddels een kwart van de overheidsorganisaties al low-code gebruikt en ongeveer de helft net start of de eerste oplossingen heeft gebouwd.

Ondanks een steeds digitaler wordende samenleving leunt de publieke sector nog steeds zwaar op spreadsheets. Decentrale en centrale overheden gebruiken grote spreadsheets om informatie te beheren, ook al zijn ze moeilijk te onderhouden, hebben ze geen versiebeheer en zijn ze verouderd. Toch is het creëren van moderne applicaties met traditionele middelen voor software-ontwikkeling vaak kostbaar en tijdrovend.

Low-code wordt daarom steeds meer gezien als een belangrijk hulpmiddel voor digitale transformatie. De meeste organisaties in het onderzoek verwachten dat ze in 2024 meer gebruik zullen maken van low-code dan traditioneel coderen. Het belang van low-code voor de publieke sector wordt verder onderschreven door het snelgroeiende aantal use cases bij overheden waarbij dienstverlening en planningsprocessen worden gedigitaliseerd.

Belangrijkste voordelen low-code publieke sector

Het inzetten van low-code platformen voor het ontwikkelen van digitale oplossingen kan helpen de interne efficiëntie te verbeteren en relatief gemakkelijk en snel betere klantervaringen te leveren. Dit wordt ook bevestigd door het onderzoek. De helft van de respondenten in de publieke sector gaf aan de volgende zaken als belangrijkste voordelen van low-code te zien:

  • verbeterde, gecentraliseerde, gestandaardiseerde authenticatie van ID-bewijzen van burgers
  • verbeterde toegang tot diensten
  • efficiëntere planning en beheer van budget en middelen

30 procent verwacht dat low-code bijdraagt aan security

Verder geeft drie op de tien overheidsinstellingen aan dat low-code hen helpt om te gaan met de groeiende hoeveelheid data en dat het beter is te integreren met andere data en processen dan traditionele softwareontwikkeling. Cybersecurity is daarbij ook top of mind; 30 procent verwacht dat low-code beveiligingsproblemen zal verminderen.

Een ander belangrijk voordeel van low-code is de herbruikbaarheid van functionaliteit. Hiermee kunnen organisaties sneller meer applicaties bouwen. Daarnaast kunnen deze worden gedeeld met andere afdelingen of overheidsinstellingen. Sommige grote steden bouwen bijvoorbeeld applicaties die gedeeld worden met kleinere steden met beperkte middelen. Zij kunnen vervolgens de applicatie eenvoudig aanpassen in plaats van helemaal opnieuw te bouwen.

Low-code ontwikkelplatformen zijn bij uitstek geschikt om de publieke sector te helpen beschikbare middelen optimaal te benutten en snel innovatieve oplossingen te ontwikkelen. Zo bieden gemeentelijke instanties vaak vergelijkbare diensten aan, zoals belastinginning, afvalbeheer, verkeers- en parkeerhandhaving, hulpdiensten en geboorte- of huwelijksregistratie. In tegenstelling tot particuliere bedrijven die concurrentievoordeel nastreven, kunnen organisaties in de publieke sector samenwerken en digitale oplossingen delen, waardoor innovatie wordt gestimuleerd en er sneller waarde gehaald kan worden uit oplossingen.

Op de burger gerichte overheid

Waar overheidsorganisaties tijdens de pandemie low-code vooral gebruikten om oplossingen te creëren die hen hielpen om te gaan met de beperkingen van de lockdown, blijkt uit het onderzoek dat deze focus is verschoven. Low-code speelt nu ook een belangrijke rol bij het op een juiste manier omgaan met de groeiende hoeveelheid data en deze data goed te beveiligen. Voor de komende jaren geven de respondenten aan een op de burger gerichte overheid te willen zijn die met moderne oplossingen niet alleen kan voldoen aan de wettelijke vereisten, maar ook goed kan inspelen op de veranderende eisen van burgers voor een naadloze klantervaring.

tags: , ,

Reactieformulier

De met een * gemarkeerde velden zijn verplicht. U ziet eerst een voorbeeld en daarna kunt u uw bijdrage definitief plaatsen. Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond. Reacties zonder achternaam worden verwijderd. Anoniem reageren alleen in uitzonderlijke gevallen in overleg met de redactie. U kunt bij de vormgeving van uw reactie gebruik maken van textile en er is beperkt gebruik van html mogelijk.