partnermenu

zoeken binnen de website

Partnerpagina Oracle

oracle logo

Dromen met je hoofd in de cloud

door: Jet van Eeghen

artikelen | 16 januari 2020

De ons omringende landen zijn al verder met IT-oplossingen in de cloud dan Nederland. Estland lijkt voorop te lopen maar ook het Verenigd Koninkrijk zet grote stappen. Mogelijk heeft de Nederlandse overheid nog koudwatervrees en dat is nergens voor nodig, zegt Oracle.

regenboog

Beeld: Shutterstock

Maar laten we bij Oracle vooral de olifant in de kamer niet negeren. Het bedrijf kreeg in oktober veel kritiek te verduren. Onlangs werd Oracle – net als andere grote software aanbieders – in de media op een niet al te positieve wijze belicht.
“Toen ik dat artikel las op de voorpagina in het Financieele Dagblad, zonk de moed me wel even in de schoenen”, zegt Jantine Scheele, directeur Public Sector Applications Benelux. In iBestuur 32 vertelde ze met Rene Coppens, directeur Public Sector Technologie, over de transformatie van Oracle Public Sector van het traditionele licentiemodel naar dienstverlener in de cloud. “We zijn bezig met zulke mooie dingen. Dan is zo’n artikel heel vernietigend. Inhoudelijk heeft Oracle besloten er niet op in te gaan, maar de werkelijkheid wijkt aanzienlijk af van wat in dat artikel is beschreven. En dat is ook wat we terug horen van onze overheidsrelaties. We richten ons liever op positieve dingen. Zoals bijvoorbeeld hoe succesvol overheden in landen om ons heen de overstap maken naar cloud-based dienstverlening.”

Zes jaar geleden omarmde de Britse overheid bijvoorbeeld een cloud-first-beleid. Doelstelling was om sneller, goedkoper en meer competitieve dienstverlening in te kopen. Inmiddels loopt het land voorop in cloud-adoptie en dienstverlening vanuit een centraal punt. Ook heeft de overheid de G-Cloud in het leven geroepen (kader). Hierin komen opdrachtgever en opdrachtnemer samen voor cloud-dienstverlening. De instructie was: alle centrale overheidsorganen moesten cloud first kiezen.

Innovatieslag

Scheele: “De Britse cloud-first-strategie heeft echt geholpen om het hogere management te overtuigen om die innovatieslag te maken. De publieke sector was daar een van de eerste cloud-gebruikers. Dus niet de commerciële sector.” Door dit beleid gedreven is de overheidssector in het Verenigd Koninkrijk een voorloper geworden in de transformatie naar de cloud. De Government Digital Service is een onderdeel van het Britse kabinet dat zich bezighoudt met de levering van online openbare diensten. Zij hebben een gedragscode technologie opgesteld en beleidskaders, die een overstap naar de cloud stimuleren. Dat zorgde voor klinkende resultaten: in 2010 had 38 procent van de public-sector-organen cloud-gebaseerde functionaliteit. In 2018 was dat al 78 procent.

Scheele onderscheidt een aantal trends in de Britse transformatie naar de cloud. “De cloud wordt vooral ingezet voor het faciliteren van toekomstige innovaties. Daarbij wordt over silo’s heen gewerkt. Data delen, de adoptie van nieuwe innovaties, zoals artificial intelligence, blockchain en Internet of Things. Dat is op een cloud-platform allemaal veel makkelijker op grote schaal toe te passen.”

Databeveiliging

Daarnaast merkt ze op dat veel cloud-toepassingen worden gebruikt rondom big data en ‘advanced analytics’. De cloud wordt gebruikt om databeveiliging te bevorderen, maar ook om transparantie toe te passen, efficiënt te zijn, te conformeren aan wet- en regelgeving, zoals de GDPR. ‘Maar ook om te zorgen dat ze een toegenomen reactievermogen hebben om op grotere schaal te kunnen anticiperen op nieuwe regelgeving of op zaken die vragen om gedeelde informatie”, analyseert ze.

UK Government Cloud

De G-Cloud bestaat uit een reeks raamovereenkomsten met leveranciers, van waaruit organisaties in de publieke sector diensten kunnen kopen zonder dat daar een volledig aanbestedings- of concurrentieproces aan vooraf hoeft te gaan. Via een online Digital Marketplace kunnen overheidsinstanties diensten zoeken die onder de G-Cloud-frameworks vallen.

De dienst begon in 2012 met een beperkt aantal leveranciers en diensten. In mei 2013 waren er meer dan 700 leveranciers, waarvan meer dan 80 procent kleine en middelgrote ondernemingen waren, die samen 18,2 miljoen pond (21,5 miljoen euro) aan verkopen realiseerden in april 2013. Inmiddels wordt voor iets minder dan 5 miljard pond aan cloud-producten aangekocht via de G-Cloud. Daarvan komt 80 procent uit de centrale overheid.

Een andere trend, zichtbaar onder meer bij het Britse ministerie van Werk en Pensioenen, is de keuze voor de zogenoemde DevOps-strategie. Die manier van werken beoogt kortere ontwikkelcycli, een verhoogde frequentie van oplevering en een meer betrouwbare oplevering, in nauwe overeenstemming met de organisatiedoelstellingen. “Hierdoor kunnen zij agile werken en veel gerichter en sneller reageren op beleidswijzigingen, in plaats van dat je lokaal, binnen je standaardsystemen moet programmeren. Om je aan te passen op de regelgeving, die soms sneller gaat dan jij kunt toepassen. Hierdoor ben je sneller en slagvaardiger”, aldus Scheele.

Een vierde trend in de Britse cloud-ontwikkelingen: ze zijn vergaand in het anticiperen op cybersecurity. “Doordat ze nu centraal de beveiliging voeren, kunnen ze zich ook centraal verdedigen. Doordat er meer standaardisering en minder legacy is, is het makkelijker om ad hoc de beveiliging uit te rollen. Dus daar zijn ze beter centraal op voorbereid.”

Natie als service

Het Verenigd Koninkrijk loopt – vergeleken met Nederland – voorop in cloud-ontwikkelingen. Maar ze zijn nog klein bier vergeleken met Estland. Deze Baltische staat noemt zichzelf het eerste land dat functioneert als digitaal platform: een natie als service. “De impact daarvan is enorm”, zegt Scheele. “Zij zien zichzelf als een land zonder fysieke grenzen. Ze claimen inwoners te hebben uit 165 verschillende geografische landen, die alles wat qua burgerdienstverlening mogelijk is in Estland digitaal kunnen uitvoeren. Er zijn maar twee diensten niet digitaal beschikbaar: trouwen en vastgoed. Trouwen, omdat het te romantisch is. De aan- en verkoop van vastgoed is uitgesloten om het notariaat niet het brood uit de mond te stoten. Maar stemmen, contracten afsluiten, bankieren, zorg, onderwijs, patiëntendossiers: alles zit daar in de cloud. Inmiddels bieden 504 publieke instituten daar via de cloud 2691 diensten aan, wat leidt tot 900 miljoen transacties.”

De situatie in Estland is compleet onvergelijkbaar met die in Nederland. Estland is in 1991 onafhankelijk geworden, precies op het moment dat internet in opkomst was. De wet van de stuwende achterstand is daar in optima forma benut. Er was geen legacy. De gecentraliseerde overheid kon zeer daadkrachtig beslissingen nemen. “Toch kan Estland een voorbeeld zijn voor ons”, meent Scheele. “Als een soort punt aan de horizon. De weg naar Estland is geplaveid met beleidsmatige lef.”

In het Verenigd Koninkrijk blijkt duidelijk wat mogelijk is met een beetje stimulans vanuit de overheid; de impact die dat heeft en de exponentiële ontwikkelingen die daar plaatsvinden. De cloud-only strategie van Engeland is een heel mooi gegeven. “We hoeven niet voor hetzelfde te gaan. Het is daar ook niet zaligmakend, ze zijn dat nu aan het evalueren. Maar het is wel een visie, in plaats van een beleid gericht op consolidatie en protectionistische bescherming”, zegt Scheele. “We dreigen in Nederland verder achterop te raken door onze behouden aanpak.”

“Het heeft echt alles te maken met lef”, vult Rene Coppens aan, die later bij het interview aansloot. “We hebben in Nederland sterk de neiging om alles eerst goed uit te zoeken, met een studie, een beleidsstuk en dan nog een second opinion. In andere landen dóén ze het gewoon. Dan loop je wel tegen dingen aan, maar dat los je dan wel weer op. Net zoals dat in het bedrijfsleven zo vaak gebeurt. In Nederland hebben we de neiging om iets dood te redeneren.”

In het Verenigd Koninkrijk is begroot wat de transitie naar de cloud het land in financiële zin heeft opgeleverd. Maar de waarde van zo’n transitie zit zeker niet alleen in het geld. De winst aan efficiëntie, slagkracht en het up-to-date houden van dienstverlening heeft ook grote waarde. Bovendien biedt een cloud-platform meer flexibiliteit en de mogelijkheid om functionaliteit op of af te schalen, al naar gelang de behoefte op dat moment. “En als je dan rekent dat je je legacy vrijwel geheel gefaseerd kunt uitschakelen, kom je echt op een forse besparing”, zegt Scheele. “Dat is bijna niet te becijferen. Daar droom ik graag over!”

tags:

Reactieformulier

De met een * gemarkeerde velden zijn verplicht. U ziet eerst een voorbeeld en daarna kunt u uw bijdrage definitief plaatsen. Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond. Reacties zonder achternaam worden verwijderd. Anoniem reageren alleen in uitzonderlijke gevallen in overleg met de redactie. U kunt bij de vormgeving van uw reactie gebruik maken van textile en er is beperkt gebruik van html mogelijk.