Partnerpagina PBLQ

PBLQ is een adviesbureau dat zich richt op verandervraagstukken in de informatiesamenleving. In rap tempo transformeert Nederland naar een digitale informatiesamenleving waarin de overheid een cruciale rol speelt. Wij zijn specialist in het oplossen van verandervraagstukken waarbij de focus ligt op informatiemanagement in het publieke domein. Wij helpen onze opdrachtgevers met advies, traineeships en opleidingen.

- – - – -

Canvas business modellering in de publieke sector

door: René s'Jacob en Tim Aarts, 21 september 2017

PBLQ Canvas business modellering

Mede onder invloed van de snelle en ingrijpende ontwikkelingen in de ICT, raken bedrijfsmodellen snel verouderd. Er is behoefte aan een flexibele methodiek om bestaande dienstverleningsconcepten op een integrale en interactieve wijze periodiek tegen het licht te kunnen houden en nieuwe initiatieven van buiten naar binnen vorm en inhoud te geven.

partnerweblogs

lees meer

- - - - -

Digitaliseringstoets: een ingewikkelde toets in één oogopslag helder!

door: Rianne Bennink, 12 september 2017

Digitaliseringstoets PBLQ

Goede informatievoorziening is essentieel voor het functioneren van de overheid. De digitale mogelijkheden en ambities zijn de afgelopen jaren exponentieel toegenomen. Tegenwoordig heeft elk beleidsterrein met digitaliseringsvraagstukken te maken. Voor wetgeving en beleid is het de uitdaging om goed op deze ontwikkelingen aan te sluiten.

partnerweblogs

lees meer

- - - - -

ICT raakt het beleidsinhoudelijk functioneren

door: Peter Castenmiller, 6 september 2017

ICT vormt een waardevolle ‘strategische’ bijdrage aan het gemeentebeleid. Het is dan ook van groot maatschappelijk belang dat gemeenten hun ICT en digitale archieven op orde hebben – zowel voor de burgers als voor de raadsleden.

partnerweblogs

lees meer