partnermenu

zoeken binnen de website

Partnerpagina PBLQ

logo pblq

partnerartikelen

 • Worstelen met ambities

  door: Henk de Jong

  PBLQ

  Als lid van de nationale korpsleiding van de politie leidde ik in de periode van 2015 tot en met 2018 het strategieproces. We maakten gebruik van diverse studies en gaven opdrachten om zicht te krijgen op relevante veranderingen. Niet verrassend, maar wel confronterend was dat technologie een van de grote drijvers van verandering bleek. Zowel voor de aard van veiligheidsvraagstukken als voor de (on)mogelijkheden om de politieorganisatie te ontwikkelen.

 • Datadieet door AVG: kansen voor innovatie

  door: Ton Monasso en Marijn Janssen

  Spijkerbroek

  De AVG wordt vaak gezien als een belemmering voor technische innovatie. Het zou een van de grote aanjagers van vernieuwing bemoeilijken: het kunnen beschikken over grote hoeveelheden data. Maar er is ook een andere kant. De AVG geeft privacy en informatiebeveiliging meer gewicht. Dat betekent dat er ruimte ontstaat voor innovatieve toepassingen die kunnen leven op een gezond datadieet.

 • To know or not to know…

  boekenpagina's

  De Algemene Rekenkamer heeft bij het Verantwoordingsonderzoek 2017 
geconstateerd dat bij veel ministeries de ICT-beveiliging niet op orde is. Hebben bestuurders en toezichthouders eigenlijk wel de juiste informatie om te kunnen sturen op ICT? Of is dat misschien de verkeerde vraag?

 • Sloop de digitale kooi met de AVG

  AVG - PBLQ

  De digitalisering van de overheid heeft grote voordelen, maar er zijn ook ongewenste neveneffecten die maar niet verdwijnen. Dat is kort samengevat de boodschap van het recent verschenen boek ‘De digitale kooi’ van Arjan Widlak en Rik Peeters. De auteurs formuleren tien beginselen van behoorlijke ICT om de problemen op te lossen. Die komen sterk overeen met beginselen en voorschriften uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 van kracht wordt. Wat kan de AVG betekenen om die hardnekkige problemen aan te pakken?

 • Ketens maken rectificatie persoonsgegevens nog ingewikkelder

  door: Peter Seignette

  Politie

  Niemand ontkomt er meer aan: zowel overheden als private partijen zijn druk bezig met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). Ik kom het overal tegen: opdrachtgevers doen doorlichtingen van de organisatie, voeren privacy impact assessments (PIA’s) uit en actualiseren of breiden hun register met gegevensverwerkingen verder uit. Uiteindelijk zal in mei een hoop werk verzet zijn op het gebied van gegevensbescherming. Iedereen wil voldoen aan de nieuwe verordening en vooral ook uit het vaarwater van de toezichthouder blijven.

 • De keten vereist meer dan samenwerken

  door: Karina Meerman

  UWV

  De loonaangifteketen begon als een alliantie van CBS, UWV en Belastingdienst. Inmiddels is het uitgegroeid tot de belangrijkste informatiestroom van Nederland, binnen een ecosysteem van honderden publieke en private partijen. Om dat te laten werken moeten drie zaken op orde zijn: samenwerking, informatisering en besturing.

 • Digitalisering is geen keuze... de manier waarop wel

  door: Ruud Mollema en Bert Aalbers

  PBLQ partnerverhaal over scenario's

  De laatste jaren is er een golf van vernieuwing in ICT en informatievoorziening over de gemeenten gerold. De basisregistraties, zaakgericht werken, koppelingen met ketenpartners en vernieuwingen in het sociaal domein zijn aansprekende voorbeelden. De impact op de organisatie is groot. De vraag die nu opdoemt is: investeren in ICT-hardware of in mensen?

 • Als techneut leren denken als een bestuurder

  door: Ingrid van Wifferen

  Cloud boven Den Haag

  “Ik zit niet elke dag met een Secretaris-generaal om de tafel en het is nuttig om ook eens te horen hoe bepaalde onderwerpen in de bestuurskamer spelen.” Theo van Diepen, Security Officer bij Logius, volgde de Verbindersopleiding van PBLQ. In de opleiding komen veel sprekers langs die in de top van overheidsorganisaties werken.

 • Frisse wind waait door gepokt en gemazeld bureau

  Bij PBLQ, het adviesbureau voor de overheid, komt de focus nu nog meer te liggen op de I van informatiesamenleving. De nieuwe directeur Philip Hennemann wil de kwaliteiten van jong talent beter benutten: “Jongeren denken heel anders over de informatiesamenleving en geven ons daarmee nieuwe energie.”

 • Zo krijgt u vat op privacy

  door: Theo Hooghiemstra

  Spectaculaire ontwikkelingen als big data zetten de wereld van persoonsgegevens op zijn kop. De Algemene Verordening Gegevensbescherming – die in 2018 van kracht wordt – maakt u als bestuurder nog meer dan voorheen verantwoordelijk voor het juist toepassen van de privacywet- en regelgeving.

 • Dromen over MijnOverheid van de Toekomst

  door: Marijke Gijsbers

  Dromen over mijnoverheid.nl

  Nu MijnOverheid een flinke groei doormaakt – meer dan 5 miljoen gebruikers begin 2016 – is het moment aangebroken om een gezamenlijke stip op de horizon te formuleren: waar gaan we naar toe met MijnOverheid?

 • Intelligent communities in plaats van slimme vuilnisbakken

  In de ruim achtduizend steden die zich smart city noemen zie je vooral bedrijven die bezig zijn met sensoren en slimme processen. De gemeenschap in de stad is er nauwelijks bij betrokken, ziet Rob van Gijzel, burgemeester van Eindhoven. “Deze manier van werken is niet het antwoord op de vraagstukken van de stad.”

 • Calimero en de boze wolf

  Over decentraliseren en informatievoorziening

  door: Christa de Visser en Erik Dolle

  De invoering van nieuwe taken bij gemeenten gaat niet vanzelf. Altijd hebben zij effect op de ICT en informatievoorziening. Ontwikkelingen zijn nieuw, rijksoverheid is onbekend met de uitvoering bij gemeenten en die laatsten vertonen onderschatting of uitstelgedrag. Enkele suggesties om toekomstige trajecten vlotter en harmonieuzer te laten verlopen.