partnermenu

zoeken binnen de website

Partnerpagina PBLQ

logo pblq

partnerweblogs

 • Fuck-up night

  door: Matthijs Kerkvliet

  Failure

  Ik heb (natuurlijk) best een tijdje zitten nadenken of ik wel met een titel als deze kan aankomen. Enerzijds prikkelt hij (natuurlijk) de nieuwsgierigheid, maar anderzijds zet het wel gelijk de toon. En de vraag is of de toon wel passend is. Maar ik kies er toch voor het te doen, maar daarover later meer.

 • De lengte van je duim inschatten

  door: Ilse de Jonge

  credit card

  We gaan op reis. Met z’n twintigen vertrekken we met het vliegtuig op studiereis naar Israël. Opgewekt en vrolijk pratend banen we ons een weg door de veiligheidscontroles en de rij het vliegtuig in. We hebben er zin in.

 • Smart cooking & creativiteit

  door: Rafaëlle van Engers - Lobbrecht

  Masterchef

  Ik kijk graag naar Masterchef Australië. Wat ik vooral fascinerend vind, zijn de uitdagingen die ze krijgen, hoe je de amateurkoks ziet groeien van week tot week en de creativiteit en inventiviteit die koken op topniveau vergt.

 • Nieuwerwets en onverbonden

  door: Ton Monasso

  stekker

  Met ruim vijftien collega’s onderga ik de geestelijke weldaad van een relevante studiereis. Op zoek naar nieuwe kennis en een kritische blik op het oude, zoeken we in Israël naar de succesfactoren van een innovatieve en zeer digitale economie.

 • Smart memories, privacy en i-ethiek

  door: Rafaëlle van Engers - Lobbrecht

  iPhone

  Ken je dat fenomeen dat je met je iPhone-camera zo makkelijk plaatjes schiet? Veel makkelijker en veel meer dan met je oude fototoestel. Dat je je voorneemt om de slechte weg te gaan gooien en er ooit nog wel een fotoalbum van maakt. Maar dat je binnen de kortste keren een enorme berg digitale foto’s hebt waar je door de bomen het bos niet meer ziet?

 • Canvas business modellering in de publieke sector

  door: René s'Jacob en Tim Aarts

  PBLQ Canvas business modellering

  Mede onder invloed van de snelle en ingrijpende ontwikkelingen in de ICT, raken bedrijfsmodellen snel verouderd. Er is behoefte aan een flexibele methodiek om bestaande dienstverleningsconcepten op een integrale en interactieve wijze periodiek tegen het licht te kunnen houden en nieuwe initiatieven van buiten naar binnen vorm en inhoud te geven.

 • Digitaliseringstoets: een ingewikkelde toets in één oogopslag helder!

  door: Rianne Bennink

  Digitaliseringstoets PBLQ

  Goede informatievoorziening is essentieel voor het functioneren van de overheid. De digitale mogelijkheden en ambities zijn de afgelopen jaren exponentieel toegenomen. Tegenwoordig heeft elk beleidsterrein met digitaliseringsvraagstukken te maken. Voor wetgeving en beleid is het de uitdaging om goed op deze ontwikkelingen aan te sluiten.

 • ICT raakt het beleidsinhoudelijk functioneren

  door: Peter Castenmiller

  ICT vormt een waardevolle ‘strategische’ bijdrage aan het gemeentebeleid. Het is dan ook van groot maatschappelijk belang dat gemeenten hun ICT en digitale archieven op orde hebben – zowel voor de burgers als voor de raadsleden.

 • Wat kost nu de voorbereiding op een datalek of een cyberaanval?

  door: Niek van As

  Niek van As, PBLQ

  Wereldwijd hadden overheden en bedrijven last van de WannaCry-cyberaanval, direct gevolgd door een soortgelijke ransomware aanval met de naam Adylkuzz. Geblokkeerde bestanden waren het gevolg, al lijkt de schade in Nederland mee te vallen.

 • Een organisatie bouwen vanuit een idee...

  door: Henk Matthijsse

  Henk Matthijsse -PBLQ

  PBLQ werkt aan een onafhankelijke organisatie die het toekennen van WMO-maatwerk en Jeugdhulp in de gemeente Emmen moet organiseren. Het afgelopen jaar is in twee grote stappen een stichting ingericht met een eigen raad van toezicht, personeel, budget en kantoorruimte.

 • Mijn oma en het postkantoor

  door: Ilse de Jonge

  Ilse de Jonge

  Van de één op de andere dag ging het postkantoor in de buurt dicht. Een kleine verandering kan grote gevolgen hebben. Zo ook voor mijn oma. Kan de overheid mijn oma niet zo nu en dan als voorbeeld nemen, bij het vormen van nieuw beleid?

 • Burger centraal bij VVD, CDA, D66 en GroenLinks?

  Wie de schoen past....

  door: Ester de Jong

  Esther de Jong

  PBLQ publiceerde een voorstel voor een ICT-paragraaf voor een komend regeerakkoord, het Deltaplan ICT. Eén van de aanbevelingen: verhef ‘de burger centraal’ tot leidend principe zodat het perspectief van burgers en bedrijven centraal staat en niet de systeemwereld van de overheid. Wat zien we hiervan terug bij de formatieonderhandelingen?

 • Een minister van ICT: Ja of Nee?

  ICT is een dragend onderdeel van het primair proces en niet alleen een kostenpost. Dit is één van de kernthema’s van het Deltaplan ICT. Het lijkt een open deur. Toch wil ik graag ingaan op de betekenis en de impact van dit statement. Bijvoorbeeld als het gaat om een minister voor ICT. Een mooi voorbeeld om tegen de inhoud van het Deltaplan ICT aan te houden. Dit geeft richting aan deze discussie.

 • ‘Een Deltaplan voor ICT’. Hoe staat het daarmee?

  door: Richard van Breukelen

  Waarom een deltaplan voor ICT? Even het geheugen opfrissen. Na de zomer van 2016 publiceerde PBLQ ‘Behouden, benutten en innoveren. Een ICT-paragraaf voor het komend regeerakkoord’ een adviesdocument vanuit de ambitie om de slaagkans van grote vaak ICT-gedreven veranderprojecten binnen de overheid te vergroten.

 • Verkiezingen onder vergrootglas!

  door: Marcel Bom

  De media kopten dat er stempassen zijn verstuurd naar overleden inwoners. De burgemeester van de gemeente waar het gebeurde heeft zijn excuses al aangeboden en laat de oorzaak onderzoeken. Op zichzelf is dit voorval niet nieuwswaardig. Een gemeente kan domweg niet voorkomen dat een stempas wordt verstuurd naar een net overleden inwoner.

 • 1
 • 2