partnermenu

zoeken binnen de website

Partnerpagina PBLQ

logo pblq

Een minister van ICT: Ja of Nee?

weblogs | 6 april 2017

ICT is een dragend onderdeel van het primair proces en niet alleen een kostenpost. Dit is één van de kernthema’s van het Deltaplan ICT. Het lijkt een open deur. Toch wil ik graag ingaan op de betekenis en de impact van dit statement. Bijvoorbeeld als het gaat om een minister voor ICT. Een mooi voorbeeld om tegen de inhoud van het Deltaplan ICT aan te houden. Dit geeft richting aan deze discussie.

De overheid kan niet zonder ICT

Eerst een toelichting op de achtergrond van de uitspraak ‘ICT is een dragend onderdeel van het primaire proces’. Het is voor mij de realiteit binnen de overheid. Neem bijvoorbeeld de Belastingdienst. Het aangifteproces en de beoordeling van aangiften inkomstenbelasting zijn volledig gedigitaliseerd. Pas als sprake is van een grote kans op correcties wordt de aangifte door een medewerker beoordeeld en afgehandeld. In circa 90 procent van de gevallen volstaat de digitale controle.

Voor de opsporings-, handhavings- en dienstverleningstaak van de Politie is de beschikbaarheid van actuele informatie en informatiesystemen randvoorwaardelijk. Anders is de politie nagenoeg blind. Zonder inzet van ICT zou Nederland last hebben van een permanent verkeersinfarct. Ook zou de afhandeling van de invoerstromen leiden tot verstoppingen in de Rotterdamse haven en op Schiphol.

Minister voor ICT is een risico

Vakministers in een kabinet zijn verantwoordelijk voor de prestatie van hun (uitvoerings)organisaties en met iets meer afstand ook voor het functioneren van zelfstandige bestuursorganen (ZBO’s). Zij worden daarop door de politiek aangesproken. Een minister voor ICT zou zo’n rol niet kunnen vervullen. Deze gaat immers niet over de uitvoeringsprocessen. Sterker nog, mogelijke onduidelijkheid over verantwoordelijkheden is in mijn ogen een risico. Alleen al die discussie levert mogelijk al forse extra problemen, belemmering en vertraging op.

Het Deltaplan ICT pleit er juist voor dat bewindslieden en de ambtelijk top veel meer dan nu de inhoud van veranderingen inclusief ICT moeten bepalen en besturen. Dat vereist geen machtsgedreven sturingsconcepten – want zo zie ik een minister van ICT – maar inhoudsgedreven sturingsmodellen. Deze zijn gebaseerd op de maatschappelijke werkelijkheid dat veranderingen alleen tot stand komen in netwerken op basis van een heldere ambitie en gezond eigen belang bij samenwerking.

Een motor, inrichter en bewaker voor ICT

Overigens is de oplossing ‘een minister van ICT’ vooral voortgekomen uit de wens om generieke ICT-voorzieningen binnen de overheid tot stand te brengen. Dat is inhoudelijk een prima ambitie. Naar mijn overtuiging wordt die ambitie niet geholpen met het creëren van een minister van ICT. Dat ruikt teveel naar een algemene verantwoordelijkheid voor alle ICT. Wat wel helpt is om vanuit Binnenlandse Zaken samen met de ZBO’s en de grote uitvoeringsorganisaties scherp af te bakenen wat die generieke voorzieningen zijn en sturingsmechanismes te hanteren die de gewenste samenwerking faciliteren. De minister van Binnenlandse Zaken komt dan als stelseleigenaar in de rol van motor, inrichter en bewaker van de samenwerking die hiervoor nodig is.

Richard van Breukelen is Principal adviseur PBLQ.

(Deze blog is onderdeel van een reeks waarbij Ester de Jong en Richard van Breukelen ingaan op de negen thema’s uit het Deltaplan ICT)

tags: , ,

Reactieformulier

De met een * gemarkeerde velden zijn verplicht. U ziet eerst een voorbeeld en daarna kunt u uw bijdrage definitief plaatsen. Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond. Reacties zonder achternaam worden verwijderd. Anoniem reageren alleen in uitzonderlijke gevallen in overleg met de redactie. U kunt bij de vormgeving van uw reactie gebruik maken van textile en er is beperkt gebruik van html mogelijk.