partnermenu

zoeken binnen de website

Partnerpagina PBLQ

logo pblq

Intelligent communities in plaats van slimme vuilnisbakken

artikelen | 9 februari 2016

In de ruim achtduizend steden die zich smart city noemen zie je vooral bedrijven die bezig zijn met sensoren en slimme processen. De gemeenschap in de stad is er nauwelijks bij betrokken, ziet Rob van Gijzel, burgemeester van Eindhoven. “Deze manier van werken is niet het antwoord op de vraagstukken van de stad.”

Songdo Central Park, Songdo, Zuid-Korea. Foto: Dreamstime

Van Gijzel heeft het liever niet over smart cities. Het gaat hem om het geheel dat een stad is en dat vertaalt zich beter in begrippen als smart society en intelligent communities. “Dat is veel meer dan technologie. Het gaat erom dat je met die technologie, gecombineerd met slimme manieren van samenwerken, maatschappelijke vraagstukken oplost. Op het gebied van veiligheid, mobiliteit en gezondheid, om er een paar te noemen.” Mens en technologie moeten daarvoor met elkaar verbonden zijn, want dat voorkomt dat technologie dominant wordt: “Kijk naar high tech-steden als Masdar in Abu Dhabi of Songdo in Zuid-Korea. Die zijn helemaal ontworpen vanuit de technologie en onleefbaar, omdat de menselijke factor ontbreekt.”

Het gebeurt in de stad

Het is een centraal thema van de Eindhovense burgemeester: in de 21e eeuw vind je de meeste dynamiek niet meer op nationaal of op internationaal niveau, maar in de stad. “Daar is de interconnectiviteit het grootst.” Dat is ook de plek om nieuwe toepassingen en slimme oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken, stelt Van Gijzel. “Er komen enorme opgaven af op bestuurders van steden. Die kunnen we niet oplossen met de verouderde systemen waarmee we nu werken. We zullen nieuwe systemen moeten bedenken en dat kan alleen in co-creatie, met alle betrokken partijen in de stad.” De overheid speelt daar zeker een rol, maar het is een heel andere rol dan ze gewend is. Niet meer top-down, maar in samenwerking.


Rob van Gijzel, burgemeester van Eindhoven: ”Een stad als Songdo is onleefbaar, omdat de menselijke factor ontbreekt.”

Als voorbeeld noemt Van Gijzel het uitgaansgebied in Eindhoven, Stratumseind. “Normaal reguleer je uitgaansgebieden met vergunningen, politie-inzet, een bepaalde inrichting van de openbare ruimte. Wij doen het anders. We hebben met alle betrokkenen in het gebied, van politie tot horecaondernemers tot bezoekers, onderzocht hoe we het daar prettig en veilig maken. We werken met vormen van licht en geur die rust geven, met het op een andere manier aanspreken en inzetten van mensen, zodat bezoekers ook gastheren worden. Als mensen bijvoorbeeld ruzie maken, wordt er een spot op hen gericht en worden ze gevolgd door dat licht.” Het zijn maatregelen waarbij soms de gemeente en soms andere partijen aan zet zijn, in samenwerking bedacht. “Die samenwerking maakt een slimme stad.”

Het publieke belang waarborgen

Als je diverse belanghebbenden elk vanuit hun eigen expertise bij elkaar zet om een specifiek vraagstuk op te lossen, dan ontstaan interessante ideeën. Eindhoven zoekt die vernieuwing ook op in de eigen organisatie. Zo heeft de stad een designer in dienst die de gemeente helpt haar processen en diensten te verbeteren. “Als je de ontwikkeling naar de smart society overlaat aan technologiebedrijven, dan krijg je een wereld als in het boek The Circle van Dave Eggers. Zo’n wereld wil je niet. Het is aan de overheid om ervoor te zorgen dat alle betrokkenen een stem krijgen, dat je samen gaat organiseren en co-creëren. Daarmee waarborg je het publieke belang en krijg je een smart society waarin iedereen meedoet.”

Van beleid naar Smart Government

Eindhoven laat zien hoe een gemeente ‘smart’ kan worden. Door ‘samen organiseren en co-creëren’, zoals burgemeester Van Gijzel aangeeft, vinden betrokken partijen samen ‘smart’-oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. De rol van de gemeente richt zich met name op:
• het stimuleren, faciliteren en reguleren van de datasamenleving
• zelf ‘smart’ functioneren op basis van data en technologie
• aanpassen van het primaire proces van besluit- en beleidsvorming

PBLQ begeleidt grote gemeenten als Rotterdam, Den Haag en Eindhoven, kleinere gemeenten én organisaties binnen de centrale overheid met de transitie naar een slimme datagedreven werkwijze. PBLQ helpt bij:
• de ontwikkeling van een ‘smart’-visie of -strategie
• de communicatie en de uitvoering van de ‘smart’-strategie
• het vergroten van het bewustzijn in de eigen organisatie
• onderzoek naar bijvoorbeeld datagebruik en relevante regelgeving
• het organiseren van de formele en informele samenwerking met alle stakeholders
• organisatieontwikkeling, nodig om bijvoorbeeld ICT, HRM en communicatie slimmer te maken
• het monitoren van internationale ontwikkelingen en subsidiemogelijkheden
• het organiseren van kennisuitwisseling met slimme steden in binnen- en buitenland

pblq.nl/smartcity

tags:

Reactieformulier

De met een * gemarkeerde velden zijn verplicht. U ziet eerst een voorbeeld en daarna kunt u uw bijdrage definitief plaatsen. Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond. Reacties zonder achternaam worden verwijderd. Anoniem reageren alleen in uitzonderlijke gevallen in overleg met de redactie. U kunt bij de vormgeving van uw reactie gebruik maken van textile en er is beperkt gebruik van html mogelijk.