partnermenu

zoeken binnen de website

Partnerpagina PBLQ

logo pblq

PBLQ is een adviesbureau dat zich richt op verandervraagstukken in de informatiesamenleving. In rap tempo transformeert Nederland naar een digitale informatiesamenleving waarin de overheid een cruciale rol speelt. Wij zijn specialist in het oplossen van verandervraagstukken waarbij de focus ligt op informatiemanagement in het publieke domein. Wij helpen onze opdrachtgevers met advies, traineeships en opleidingen.


Mijn oma en het postkantoor

door: Ilse de Jonge, 18 mei 2017

Ilse de Jonge

Van de één op de andere dag ging het postkantoor in de buurt dicht. Een kleine verandering kan grote gevolgen hebben. Zo ook voor mijn oma. Kan de overheid mijn oma niet zo nu en dan als voorbeeld nemen, bij het vormen van nieuw beleid?

lees meer

Burger centraal bij VVD, CDA, D66 en GroenLinks?

Wie de schoen past....

door: Ester de Jong, 10 mei 2017

Esther de Jong

PBLQ publiceerde een voorstel voor een ICT-paragraaf voor een komend regeerakkoord, het Deltaplan ICT. Eén van de aanbevelingen: verhef ‘de burger centraal’ tot leidend principe zodat het perspectief van burgers en bedrijven centraal staat en niet de systeemwereld van de overheid. Wat zien we hiervan terug bij de formatieonderhandelingen?

lees meer

Een minister van ICT: Ja of Nee?

6 april 2017

ICT is een dragend onderdeel van het primair proces en niet alleen een kostenpost. Dit is één van de kernthema’s van het Deltaplan ICT. Het lijkt een open deur. Toch wil ik graag ingaan op de betekenis en de impact van dit statement. Bijvoorbeeld als het gaat om een minister voor ICT. Een mooi voorbeeld om tegen de inhoud van het Deltaplan ICT aan te houden. Dit geeft richting aan deze discussie.

lees meer

‘Een Deltaplan voor ICT’. Hoe staat het daarmee?

door: Richard van Breukelen, 21 maart 2017

Waarom een deltaplan voor ICT? Even het geheugen opfrissen. Na de zomer van 2016 publiceerde PBLQ ‘Behouden, benutten en innoveren. Een ICT-paragraaf voor het komend regeerakkoord’ een adviesdocument vanuit de ambitie om de slaagkans van grote vaak ICT-gedreven veranderprojecten binnen de overheid te vergroten.

lees meer

Verkiezingen onder vergrootglas!

door: Marcel Bom, 21 februari 2017

De media kopten dat er stempassen zijn verstuurd naar overleden inwoners. De burgemeester van de gemeente waar het gebeurde heeft zijn excuses al aangeboden en laat de oorzaak onderzoeken. Op zichzelf is dit voorval niet nieuwswaardig. Een gemeente kan domweg niet voorkomen dat een stempas wordt verstuurd naar een net overleden inwoner.

lees meer

Frisse wind waait door gepokt en gemazeld bureau

9 februari 2017

Bij PBLQ, het adviesbureau voor de overheid, komt de focus nu nog meer te liggen op de I van informatiesamenleving. De nieuwe directeur Philip Hennemann wil de kwaliteiten van jong talent beter benutten: “Jongeren denken heel anders over de informatiesamenleving en geven ons daarmee nieuwe energie.”

lees meer

De burger centraal, een dooddoener?

door: Dirk Schravendeel, 3 februari 2017

Een dooddoener kan het gemakkelijk worden: alles wat de overheid doet, is uiteindelijk in het belang van de burger en de burger staat dus per definitie centraal. Volgende onderwerp a.u.b.. Toch benadrukken tal van organisaties het belang van het uitgangspunt ‘de burger centraal’.

lees meer

PBLQ rapport over beveiliging patiëntengegevens

Minister van VWS stuurt PBLQ rapport over beveiliging patiëntengegevens naar Eerste en Tweede Kamer

5 januari 2017

In opdracht van het Ministerie van VWS deed PBLQ onderzoek naar de beveiliging van patiëntgegevens in zorginstellingen. We zijn verheugd dat Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport al onze conclusies en aanbevelingen uit het rapport heeft overgenomen in de brief die zij vandaag stuurde naar het parlement.

lees meer

Zo krijgt u vat op privacy

door: Theo Hooghiemstra, 17 november 2016

Spectaculaire ontwikkelingen als big data zetten de wereld van persoonsgegevens op zijn kop. De Algemene Verordening Gegevensbescherming – die in 2018 van kracht wordt – maakt u als bestuurder nog meer dan voorheen verantwoordelijk voor het juist toepassen van de privacywet- en regelgeving.

lees meer

Dromen over MijnOverheid van de Toekomst

door: Marijke Gijsbers, 19 oktober 2016

Dromen over mijnoverheid.nl

Nu MijnOverheid een flinke groei doormaakt – meer dan 5 miljoen gebruikers begin 2016 – is het moment aangebroken om een gezamenlijke stip op de horizon te formuleren: waar gaan we naar toe met MijnOverheid?

lees meer