zoeken binnen de website

Partnerpagina Pegasystems

logo pegasystems

Een zaakgericht perspectief op betrouwbare gegevensuitwisseling

artikelen | 31 mei 2021

Het recept voor succesvol implementeren van zaakgericht werken? Volgens Marten Poutsma, accountmanager van Pegasystems, bestaat dat uit drie hoofdingredienten: Een solide partnerlandschap, een legitieme context die bijdraagt aan betrouwbare gegevensuitwisseling, en een nieuwe manier van werken voor ambtenaren. DICTU RijksZaak is hier het levende bewijs van.

Marten Poutsma, accountmanager Pegasystems

Wie een kijkje neemt in het lab van DICTU RijksZaak, een zaaksysteem dat is ontwikkeld voor en door de Rijksoverheid, ziet al snel een verscheidenheid aan dienstverleners, softwareleveranciers, private en publieke partners, die intensief met elkaar samenwerken. De diversiteit aan partners is kenmerkend en een belangrijke succesfactor van DICTU RijksZaak, weet Marten Poutsma. ”Je hebt die diversiteit nodig vanwege de complexiteit bij het digitaliseren en optimaliseren van het primaire proces van de overheid. DICTU, partners en klanten fungeren samen als een ecosysteem om projecten succesvol te laten verlopen.’’

Zaakgericht werken gaat uit van onderlinge samenhang tussen processen, systemen en gegevens.

Pegasystems voelt zich als een vis in het water in dit ecosysteem en levert het Pega for Governance Platform aan DICTU. De Dienst ICT Uitvoering (DICTU) is één van de grotere ICT-dienstverleners binnen de Rijksoverheid en gebruikt het platform als basis voor RijksZaak, een standaarddienst waarin het werkproces van de klant centraal staat. Volgens Poutsma legt juist het zaakgericht werken een uitstekende basis voor een betrouwbare gegevensuitwisseling. Hoe dat werkt? Daarvoor behoeft eerst het ‘zaakgericht werken’ nadere uitleg. Men neme een zaak, zoals het innen van belastingen, het aanvragen van een subsidie of andere financiële ondersteuning, het verstrekken van een vergunning. Het zaakgericht werken zorgt vervolgens voor samenhang tussen alle activiteiten van een overheidsdienst die, zoals Poutsma het formuleert, ‘door een specifieke aanleiding naar de specifieke zaak moeten leiden’. ”Voor zo’n zaak zijn soms ook meerdere overheidsdiensten nodig die allemaal moeten samenwerken of op z’n minst moeten afstemmen met elkaar. Bovendien moeten er gegevens en statussen van processen worden doorgegeven en uitgewisseld.’’

Kortom, zaakgericht werken gaat uit van onderlinge samenhang tussen processen, systemen en gegevens. Maar dan rijst de vraag: Hoe draagt deze methode bij aan een betrouwbare gegevensuitwisseling? Poutsma begint ook hier bij de definitie. ”De betrouwbaarheid van gegevensuitwisseling is tweeledig. De gegevens in de verschillende systemen en basisregisters moeten correct zijn én ze moeten correct worden gebruikt. Bij zaakgericht werken legt de zaak zowel de aanleiding als het resultaat vast, maar ook wie de gegevens gebruikt tijdens de uitvoering. Deze context waarborgt transparantie, omdat in elke situatie het correct gebruik kan worden getoetst.’’ De zaak legt ook vast onder welke omstandigheden en voor welk doel gegevens kunnen worden gebruikt. Dit zorgt ervoor dat onjuist gebruik sneller herkend wordt en processen tijdig kunnen worden aangepast. Poutsma: ”Op deze manier geeft de zakelijke context samenhang, veiligheid, legitimiteit en dus betrouwbaarheid.’’

Het zijn belangrijke kwesties voor de burger, weet Poutsma, en de optelsom van alle zaakgerichte werkzaamheden zou volgens hem dan ook altijd moeten leiden naar de maatschappelijke taakstelling richting de burger of ondernemer. ”Die moet merken dat hij door de gegevensuitwisseling beter wordt geholpen, bijvoorbeeld doordat hij actuele statusinformatie krijgt. En bij het loket is het handig als de ambtenaar in één oogopslag kan zien wat er allemaal speelt, zodat hij bijvoorbeeld de bejegening kan aanpassen aan de individuele casus.’’

Bij het werken met DICTU RijksZaak ga je van een taakstellende houding naar een resultaatverantwoordelijkheid.

Terug naar DICTU RijksZaak. Het zaaksysteem is uit de startblokken en heeft al kritische massa. Het wordt inmiddels bij verschillende organisaties ingezet verspreid over vijf ministeries. Daarbij ligt er volgens Poutsma nog wel een uitdaging voor de rijksambtenaren, namelijk het denken in zaken en niet meer in taken. ”Het is niet alleen een kwestie van het implementeren van systemen. Bij het werken met DICTU RijksZaak ga je van een taakstellende houding naar een resultaatverantwoordelijkheid. Dat vraagt om een andere manier van werken. Voorheen voerde iedereen alleen zijn eigen taak uit, maar de optelsom leidde niet altijd tot het beste resultaat. Het zaakgericht werken verandert dat, maar dat vraagt wel om een aanpassing. Het werk is niet meer alleen technisch gericht, maar ook persoonsgericht.’’

Pegasystems gaat uiteraard mee in deze verandering. ‘’Overheden zoeken nu oplossingen voor hun ambities om klantgerichter te werken, waarbij organisatie- of domeinoverstijgende processen nodig zijn. Daarvoor is zaakgericht werken een uitstekende bouwsteen. Maar het vereist wel dat je veel eerder in het proces met elkaar in gesprek gaat.’’

De vraag naar betrouwbare gegevensuitwisseling leeft ook zeker bij gemeenten, weet Poutsma. ”Logisch, want daar komen in de operationele sfeer veel invalshoeken samen, veel meer dan bij het Rijk.’’ Niet voor niets zijn meerdere gemeenten langs geweest bij DICTU om een kijkje te nemen in het ‘living lab’ van RijksZaak. Als ambassadeur van het zaaksysteem snapt Poutsma als geen ander dat andere overheden van elkaar willen leren. ”Ik weet dat DICTU RijksZaak openstaat om kennis te delen. Zo hebben we ook met veel plezier samen een webinar verzorgd tijdens het congres ICT & Overheid van Binnenlands Bestuur en iBestuur.’’

tags: , , , ,

Reactieformulier

De met een * gemarkeerde velden zijn verplicht. U ziet eerst een voorbeeld en daarna kunt u uw bijdrage definitief plaatsen. Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond. Reacties zonder achternaam worden verwijderd. Anoniem reageren alleen in uitzonderlijke gevallen in overleg met de redactie. U kunt bij de vormgeving van uw reactie gebruik maken van textile en er is beperkt gebruik van html mogelijk.