zoeken binnen de website

Partnerpagina Pegasystems

logo pegasystems

Flexibel bouwen op historische grond

artikelen | 20 november 2017

De overheid staat voor de opgave alert te reageren op nieuwe ontwikkelingen in de samenleving en op nieuwe wetgeving die daarvan de weerslag is. Daarbij vaak hevig gehinderd door informatiesystemen uit de jaren tachtig die niet op wendbaarheid zijn gebouwd. Wat te doen? Jan Willem Boissevain en Hans Prummel pleiten voor de optie ‘inpakken en vernieuwen’.

Pegasystems

Zelfmaakzaamheid. Met deze term typeert Jan Willem Boissevain de kernoorzaak van de beklemming waar de overheids-ICT mee worstelt. Hij is Account Executive Overheid bij Pegasystems. “Deze zelfmaakzaamheid heeft geleid tot een wildgroei van legacysystemen. Dit zijn de transactiesystemen, die veelal als maatwerk in de jaren tachtig en negentig zijn ontwikkeld. Ze zijn gebouwd rondom bureaucratische processen en daardoor moeilijk aanpasbaar aan veranderende regelgeving en specifieke behoeften van klanten. Grote bedrijven, financiële instellingen en overheden kampen allemaal met dit legacyprobleem.”

Groeiende risico’s

Niet alleen kunnen de snel veranderende processen daar- mee niet meer goed worden ondersteund, maar ook de risico’s nemen toe, vult Hans Prummel aan, Principal Solution Consultant bij Pegasystems. “Vervuilde data en beveiligingslekken vormen een steeds groter risico. Ook rijzen de kosten voor de instandhouding van legacy onderhand de pan uit. Zo heeft de Amerikaanse federale overheid berekend dat 75 procent van het automatiseringsbudget opgaat aan het operationeel houden van hun legacy-systemen. Dat percentage wil je juist omlaag hebben om ruimte te krijgen voor vernieuwing en innovatie.”

Digitale bancaire dienstverlening

De banken voelen de hete adem van de digitale verstoring in hun nek. Daarom ontwikkelen zij nieuwe functionaliteit, letten ze goed op het gebruikersgemak en monitoren ze continu de tevredenheid van hun klanten. De banken volgen de ontwikkelingen in Silicon Valley op de voet. Denk aan bedrijven als Netflix, Spotify en Zappos en aan de platforms die zij ontwikkelen voor hun klanten. ING bijvoorbeeld bouwde een orchestratielaag die bruggen slaat naar de onderliggende systemen. Voor de klant betekent dit dat hij in één scherm een overzicht krijgt van alle bancaire services die hij afneemt. Hierbij gaat het niet alleen over digitale business transformatie, maar ook over de interne veranderingen die dit mogelijk maken, zoals het werken met zelfsturende en interdisciplinaire teams. Deze leggen de basis voor continue verbetering.


Bovendien is er een continuïteitsrisico. Door het verdwijnen van de kennis van deze systemen en de programmeertalen waarmee ze gebouwd zijn, kunnen ze ononderhoudbaar raken. Snelle modernisering van dit verouderde IT-landschap is dus cruciaal, maar hoe doe je dat? “Door met standaardtechnologie een brug te slaan tussen de oude transactiesystemen en de klanten die persoonlijke dienstverlening verwachten via meerdere kanalen”, stelt Boissevain. “Inpakken en vernieuwen noem ik deze aanpak. Daarvoor breng je een orchestratielaag aan die alle waardevolle data en business rules uit de legacy inleest en beschikbaar stelt aan nieuw ontworpen processen. Dit kan snel gebeuren. Je kunt in enkele weken tijd naar een Minimum Lovable Product toewerken en daarna stap voor stap in de praktijk optimalisaties realiseren. Als deze nieuwe toepassingen goed werken kun je vervolgens bepaalde elementen uit je legacy voorzichtig losweken en vervangen door meer eigentijdse systeemdelen. De is de meest kansrijke en minst risicovolle manier om de overgang te maken naar een wendbare, digitale organisatie.”

Inspirerend

De overheid kan daarbij een voorbeeld nemen aan de banken, licht Hans Prummel toe: “Op basis van standaardtechnologie zijn de banken inmiddels in staat om integrale en persoonlijke dienstverlening op maat te bieden. Zij zijn daarom koplopers in de digitale transitie.” Maar ook overheidsorganisatie DICTU inspireert, reageert Boissevain. “DICTU heeft een orchestratielaag gebouwd, die als een platform voor de aangesloten uitvoeringsorganisaties dient. Zij kunnen de standaardversie gebruiken en vervolgens inrichten conform hun eigen specifieke behoeften. Zo ontstaat een digitale overheid as a service.”

Dynamisch incident management

Een snel groeiend bedrijf exploiteert de laadpalen voor elektrische auto’s. Omdat het bedrijf nog maar kort op de markt is, ontbreekt het aan eigen legacy. Toch is er sprake van indirecte legacy, want de partners hebben wel allemaal oudere systemen. Dit bleek een knelpunt bij het incident management. Zo’n incident kan zijn dat de stekker niet loskomt van de auto. Deze startup geeft zelf telefonische hulp, maar als die niet het beoogde effect heeft, moet er een monteur naartoe. Het bedrijf heeft daar verschillende partners voor. Om dit proces te ondersteunen werd in twee weken tijd een Minimum Lovable Product gebouwd dat daarna werd geoptimaliseerd via DevOps.


Als derde inspirerende voorbeeld wijzen Boissevain en Prummel op een start-up, die een applicatie voor dynamisch incident management ontwikkelde (zie kader). Samenvattend onderstreept Boissevain dat bij al deze best practices sprake is van een nieuw type ontwikkelorganisatie. “Het kost tijd om deze in te richten en ervaring op te doen met nieuwe tools en agile werkprocessen. Het vraagt om teamwerk. Je ontwikkelt hier samen met je IT-partners.”

Overheid as a service

DICTU ondersteunt een groot aantal kleinere uitvoeringsorganisa- ties. Hier is een orchestratielaag gebouwd, die als een platform voor de aangesloten uitvoeringsorganisaties dient. Zij kunnen de standaardversie gebruiken, maar deze ook aanpassen aan eigen behoeften. De standaardversie biedt voorzieningen zoals de integratie met basisregistraties (DigiD, BAG-Kadaster, enzovoort). Deze voorzieningen zijn herbruikbaar en zijn generiek gedefinieerd. Dit geldt ook voor veel processen en regels. Bijkomend voordeel is dat het onderhoud maar op één plek hoeft plaats te vinden.


tags:

Reactieformulier

De met een * gemarkeerde velden zijn verplicht. U ziet eerst een voorbeeld en daarna kunt u uw bijdrage definitief plaatsen. Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond. Reacties zonder achternaam worden verwijderd. Anoniem reageren alleen in uitzonderlijke gevallen in overleg met de redactie. U kunt bij de vormgeving van uw reactie gebruik maken van textile en er is beperkt gebruik van html mogelijk.