zoeken binnen de website

Partnerpagina Pegasystems

logo pegasystems

Overheid en markt slaan de handen ineen

artikelen | 25 oktober 2019

De overheid en digitale transformatie: daar zijn de meningen over verdeeld. We zijn al een eind op weg, zegt het ene kamp. We blijven steken in het automatiseren van processen, zegt de ander. Maar één ding staat niet ter discussie: de manier waarop de digitale overheid nu functioneert loopt niet voldoende in de pas bij de wensen en ontwikkelingen in markt en samenleving. En: we moéten samenwerken.

Pega RijksZaak

Beeld: Dreamstime

De samenleving digitaliseert in hoog tempo. Mensen verwachten ook van de overheid goede (digitale) dienstverlening. Als overheid en markt de handen niet veel steviger ineenslaan om de digitale dienstverlening vlot te trekken, wordt de achterstand snel groter. Maar samenwerken is niet per se eenvoudig. Overheden hebben vaak moeite om uit de beknelling van hun legacysystemen te geraken, en betrokken partijen vinden het lastig om de eigen specifieke rol in de samenwerking te pakken. Kortom, het is complex en vooral: verkokerd. Want natuurlijk is het niet zo dat we met z’n allen stilzitten. Integendeel. Er gebeurt ontzettend veel. Punt is dat het leeuwendeel van de initiatieven opgezet is vanuit een specifiek departement, of voor een bepaald domein, of een enkel beleidsterrein, of een koepelorganisatie, en soms zelfs vanuit welbegrepen eigenbelang van partijen.

RijksZaak: alle zaken in één

RijksZaak biedt de mogelijkheid zaken als een vergunningaanvraag of een inspectie te definiëren, waarbij alle zaakgegevens – proces, dossier, interactie en archivering – in één geïntegreerd systeem worden afgehandeld. Bovendien kunnen burgers en bedrijven via verschillende online kanalen (any device) contact maken met de betreffende dienst.

Nu wordt de dienst vooral gebruikt in uitvoeringsinstanties. De Raad van Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) nam het systeem in 2017 in gebruik. Daarna volgden Agentschap Telecom (EZK), de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en het RIVM. Momenteel wordt gewerkt aan een pilot voor het kerndepartement van VWS. In vorige nummers van iBestuur kwam RijksZaak al uitgebreid aan bod.

DICTU heeft een grote stap gezet om samenwerken concreet vorm te geven. Samen met haar partners biedt DICTU met RijksZaak cloudgebaseerde standaarddiensten die publieksgericht werken mogelijk maakt (zie kader). En minstens zo belangrijk; het project laat zien hoe samenwerking wél werkt. Bas van der Meulen, programmanager RijksZaak bij Dictu, roemt dit project als voorbeeld waarbij de scheidslijn tussen opdrachtgever en leverancier vervaagt en iedereen vanuit de eigen expertise op een gelijk niveau samenwerkt aan het beste eindresultaat. “Het eigenaarschap ligt bij de overheid want dat was de opdrachtgever van dit project. Maar ik vond de proactieve houding die alle leveranciers lieten zien, heel bijzonder. Er was geen verschil tussen de verschillende diensten-, solution- en productleveranciers en overheidspartners. Het belang een goed product neer te zetten, stond voorop.”

Ecosysteem

Rond RijksZaak is inmiddels een mooie mix van diensten-, solution- en productleveranciers ontstaan. Han van den Berg, nu managing director van solutionprovider 1DigitalNL en één van de ‘founding fathers’ van het Ecosysteem, werkte tot afgelopen voorjaar voor DICTU Rijkszaak. “Vanuit RijksZaak zijn we inmiddels met twaalf klanten bezig met het stroomlijnen van bedrijfsprocessen bij drie ministeries: JenV, VWS en EZK/LNV. Het platform RijksZaak wordt nu gebruikt door uitvoeringsinstanties, maar is ook inzetbaar binnen andere domeinen. Wij kijken nu hoe we kunnen samenwerken met gemeenten, waterschappen en andere ministeries. We werken dan met dezelfde leveranciers, zoals Pega en hergebruiken componenten en oplossingen zoveel mogelijk. We laten hiermee zien dat de overheid met standaardtechnologie en kortcyclisch ontwikkelen (dus risicovermijdend) kan meegroeien met technologische ontwikkelingen en bovendien bespaart door samen te werken, hergebruik en het delen van best practices.”

Door het zichtbare succes van RijksZaak en is dit de lanceerbasis geworden voor een veel breder initiatief: het platform De Publieksgerichte Overheid. Marten Poutsma is account executive voor de publieke sector bij Pega. “Er is met RijksZaak een mooie ketensamenwerking ontstaan, een echt ecosysteem. We hebben geleerd van de negatieve én de positieve ervaringen tijdens het project. Daarmee is de basis gelegd voor De Publieksgerichte Overheid. Met dit initiatief willen we bijdragen aan een efficiënte en toekomstvaste overheid door heel concrete voorbeelden te laten zien van diensten, oplossingen en producten, maar ook van effectieve samenwerkingsvormen en lessons learned. En vooral ook van aantoonbare positieve digitale ervaringen voor burgers, bedrijven en overheidsorganisaties met modernste oplossingen. Het werken met RijksZaak heeft zulke mooie resultaten opgeleverd dat we soortgelijke en aanvullende oplossingen graag ter beschikking te stellen aan een breder publiek om zo binnen de overheid de (digitale) transformatie te stimuleren en zo bij te dragen aan de Publieksgerichte Overheid.”

Duidelijk is dat de vorm van digitale transformatie die het eocsysteem met RijksZaak heeft voortgebracht, eerder regel moet gaan worden, dan een gelukkige uitzondering. Want wil de overheid zich op nationaal en internationaal vlak kunnen blijven verbinden met de markt en samenleving dan zal ze moeten meegroeien met de digitalisering die daar al plaatsvindt. Het event Publieksgerichte Overheid (zie kader) geeft concreet inzicht in hoe organisaties in de publieke sector invulling kunnen geven aan hun (digitale) transformatiedoelstellingen.

Event Publieksgerichte Overheid

Op woensdag 20 november houdt iBestuur het event ‘Publieksgerichte Overheid, één digitaal Nederland’ over de digitale transformatie waarin de overheid zich bevindt en hoe verschillende sectoren deze overgang aanvliegen.

De bijeenkomst is vanaf 12:00 uur in het Louwman Museum in Den Haag. Meer informatie over het programma, de sprekers en aanmelding voor deelname volgt via ibestuur.nl. Geïnteresseerd in dit event? Klik hier

tags:

Reactieformulier

De met een * gemarkeerde velden zijn verplicht. U ziet eerst een voorbeeld en daarna kunt u uw bijdrage definitief plaatsen. Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond. Reacties zonder achternaam worden verwijderd. Anoniem reageren alleen in uitzonderlijke gevallen in overleg met de redactie. U kunt bij de vormgeving van uw reactie gebruik maken van textile en er is beperkt gebruik van html mogelijk.