zoeken binnen de website

Partnerpagina Pegasystems

logo pegasystems

RijksZaak, een oplossing in twee lagen

door: Fred van de Molen

artikelen | 24 juni 2019

De klantenkring van RijksZaak groeit. Het innovatieve systeem dat zaakgegevens, processen, dossiers én interactie in één systeem afhandelt, maakt snel school. De verantwoordelijke DICTU-medewerkers vertellen er graag over.

RijksZaak

“Een belangrijke aanleiding voor klanten om met ons in gesprek te gaan is vaak dat de support voor hun verouderde applicaties stopt of dreigt te stoppen. Dat is een prima trigger, maar waar wij naar op zoek zijn is waar zo’n organisatie naartoe wil: wat wil je bereiken, wat is de gewenste toekomstsituatie?” Aan het woord is enterprise architect Wim van der Lingen. Hij is bij DICTU verantwoordelijk voor RijksZaak, een cloudgebaseerde standaarddienst waarmee rijksoverheidsorganisaties snel zaakgericht kunnen gaan werken. RijksZaak biedt de mogelijkheid zaken als een vergunningaanvraag of een inspectie te definiëren, waarbij alle zaakgegevens – proces, dossier, interactie en archivering – in één geïntegreerd systeem worden afgehandeld. Bovendien kunnen ook burgers en bedrijven via een webinterface contact maken met de betreffende dienst.

RijksZaak maakt school. De Raad van Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) nam het systeem in 2017 in gebruik. Daarna volgden Agentschap Telecom (EZK), de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (VWS), Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en het RIVM. Momenteel implementeert een aantal zelfstandige organisaties binnen VWS het systeem.

RijksZaak bestaat uit twee lagen: de basisdienst en een klantspecifiek deel. De basisdienst bevat een aantal generieke functionaliteiten, gebaseerd op oplossingen voor case-management (Pega) en documentbeheer (Alfresco). Daarbovenop is een klantspecifieke omgeving waarin de opdrachtgever zijn specifieke processen, functionaliteiten en koppelingen kan laten bouwen en onderhouden. Op dat niveau werkt DICTU aan een portfolio van herbruikbare componenten. Van der Lingen: “Dat gaat niet vanzelf. Bij processen als vergunningverlening kom je aan het eigene van organisaties. Maar als wij daarvoor al een generieke component hebben die iets vergelijkbaars doet, kunnen we ze in ieder geval een keuze voorleggen: we kunnen iets speciaal voor jou bouwen in vier maanden. Of: we gebruiken wat we al eerder hebben gedaan en we passen die in een maand aan voor jouw situatie. Het aantal herbruikbare koppelingen en functionaliteiten groeit met iedere nieuwe klant. Zo kunnen we trajecten steeds efficiënter en sneller maken.”

Herbruikbaar

Generieke oplossingen zijn nog altijd schaars binnen de Rijksoverheid en binnen DICTU. “We hosten zo’n 1500 applicaties. Behalve de grote standaardpakketten zijn dat vrijwel allemaal unieke applicaties, zeker voor de primaire processen. Het borgen van generieke functionaliteit is een van de lastigste dingen om voor elkaar te krijgen. Een klant wil primair een oplossing die aan zijn wensen voldoet en is niet geïnteresseerd in hergebruik. RijksZaak is als herbruikbaar platform voor het ondersteunen van bedrijfsprocessen dus best bijzonder.”

DICTU heeft een vaste werkwijze voor klanten. Deze is erop gericht om snel toegevoegde waarde te creëren. En het kan snel omdat de basisdienst al beschikbaar is. Hierdoor kunnen een aanbesteding en het inrichten van een technische omgeving achterwege blijven. “Een Proof of Concept is niet nodig. We weten dat het werkt.”

Van der Lingen vervolgt: “In de eerste fase, het vooronderzoek, willen we vaststellen wat de gewenste toekomstsituatie is voor de klant en of wij daar invulling aan kunnen geven. Gaan we verder met elkaar, dan doen doen we een Proof of Value. In een tijdsbestek van vier weken ontwikkelen we dan een werkend product waarin een relevante functionaliteit zit. In die periode kunnen we ook vaststellen of onze werkwijze, een agile-methodiek, past bij deze organisatie. Gaan we definitief met elkaar in zee, dan volgt fase drie. Daarin ontwikkelen we een productieversie met een gedefinieerde minimum functionaliteit. Dan moet je denken aan maximaal vier tot zes maanden. Daarin zit dan altijd een complete ‘customer journey’. Na ingebruikname wordt het platform doorontwikkeld en onderhouden.”

‘Product owner’ van RijksZaak bij DICTU is Ben Binnendijk. Hij is de spin in het web voor de basisdienst, de laag met Pega en Alfresco. Hij kan klanten onder andere inzicht geven in de doorontwikkeling van het product en het beschikbaar komen van nieuwe versies. Binnendijk: “De basislaag is uniform voor alle klanten. Daarom zijn ze ook verplicht, met een marge van enkele maanden, mee te gaan naar de laatste versie. We streven naar maximaal twee grote releases per jaar. Technologie ontwikkelt zich, regelgeving verandert. We blijven doorontwikkelen. Dat is de kracht van deze oplossing. Daardoor blijf je als gebruiker wendbaar.

Voordelen

RijksZaak helpt het primaire proces in te richten met de nieuwste technologie. Ook maakt RijksZaak het een stuk eenvoudiger in te spelen op nieuwe wet- en regelgeving.
• Veilig: voldoet aan eisen Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR).
• Snel: in korte tijd geïmplementeerd.
• Gestandaardiseerde oplossing voor de Rijksoverheid.
• Betaalbaar door hergebruik functionaliteit en afrekening per gebruiker.
• Clouddienst: schaalbaar en stabiel.
• Online en offline beschikbaar op alle devices.

Meer info over Rijkszaak

DICTU

DICTU is een baten-lastendienst van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en één van de grotere ICT-dienstverleners binnen de Rijksoverheid. DICTU ondersteunt de primaire processen van diverse uitvoeringsorganisaties en de ministeries van EZK en LNV.

tags:

Reactieformulier

De met een * gemarkeerde velden zijn verplicht. U ziet eerst een voorbeeld en daarna kunt u uw bijdrage definitief plaatsen. Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond. Reacties zonder achternaam worden verwijderd. Anoniem reageren alleen in uitzonderlijke gevallen in overleg met de redactie. U kunt bij de vormgeving van uw reactie gebruik maken van textile en er is beperkt gebruik van html mogelijk.