zoeken binnen de website

Partnerpagina Pegasystems

logo pegasystems

RijksZaak: generiek zaaksysteem voor de overheid

artikelen | 4 juli 2018

Voorafgaand aan de Pega’s Customer Engagement Summit op 10 april presenteerde DICTU in de Passenger Terminal Amsterdam zijn basisdienst voor zaakgericht werken. De introductie van ‘RijksZaak’ – want zo heet het nieuwe platform – trok veel belangstelling van vertegenwoordigers binnen de Rijksoverheid en andere overheden. Dat is niet voor niets. De belofte van RijksZaak is niet mis: een generieke ICT-dienst en businessoplossing om primaire processen te modelleren waarmee zaakgericht werken binnen overheidsorganisaties kan worden geimplementeerd.

Pegasystems

Volle bak bij de presentatie van RijksZaak in april jl.

DICTU, ooit gestart als ICT-dienstverlener bij het ministerie van Landbouw, heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een rijksbrede dienstverlener. De organisatie transformeert volgens directeur Operatie Henk Klapwijk van leverancier van maatwerk naar aanbieder van – zoveel mogelijk – gestandaardiseerde diensten. Klapwijk: “Volgens ons zitten overheden te wachten op oplossingen die profiteren van de efficiëntie van het grote getal.”

Voorbeelden van dergelijke gestandaardiseerde diensten die DICTU momenteel al aanbiedt zijn cloudwerkplekbeheer, beheer van toegangsdiensten, geografische informatiesystemen en het DICTU App loket. En nu komt daar RijksZaak 1.0 bij, een generiek cloudplatform op basis van het zaakbeheersysteem van PEGA, aangevuld met ondere andere document- en archiefbeheer in Alfresco, gebaseerd op een containerplatform op basis van Red Hat Openshift.

RijksZaak is ontwikkeld in nauwe samenspraak met twee launching customers, zoals Enterprise architect Wim van der Lingen van DICTU de partners Agentschap Telecom (AT) en Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd i.o. (IGJ) aanduidt. Beide organisaties hebben flink geïnvesteerd in de ontwikkeling van de basisdienst en die ook al in gebruik genomen als fundament voor hun geplande implementaties later dit jaar. Sinds oktober vorig jaar is er ook een derde implementatie in bedrijf: bij de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ). Implementatietrajecten lopen inmiddels bij enkele andere overheden. En aan verdere interesse is geen gebrek, aldus Van der Lingen. “Focus dit kalenderjaar ligt op het succesvol implementeren van zaakgericht werken binnen de organisaties van onze launching customers IGJ en AT”, aldus mt-lid en Productmanager Harry van der Haar (DICTU).

Generiek cloudplatform

Maar wat biedt RijksZaak precies? Het is een cloudgebaseerd platform voor de ondersteuning van primaire processen van overheidsorganisaties. De voordelen van generieke oplossingen ten opzichte van maatwerk zijn volgens Van der Lingen legio. De schaalbaarheid en beschikbaarheid zijn vanaf de start inbegrepen, wijzigingen kunnen eenvoudig geautomatiseerd worden getest, implementatietijden zijn korter en klanten kunnen resources delen. Van der Lingen: “Omdat meerdere partijen op basis van hetzelfde systeem werken, is hergebruik van componenten eenvoudig. We zien dat nu al gebeuren. Iedereen werkt vanuit dezelfde omgeving gebaseerd op Pega en Alfresco. Standaard zitten er koppelingsmogelijkheden in, een extern portaal voor diensten aan burgers en bedrijven, een functie voor documentgeneratie gebaseerd op rijkshuisstijl, lifecyclemanagement voor beheren en archiveren van dossiers op basis van de privacy- en archiefwetgeving, enzovoort. Je kunt het systeem zelfs niet live brengen zonder dat je een beleid voor archivering hebt vastgelegd.”

Via RijksZaak handel je zaakgegevens, proces, dossier en interactie in één systeem af. Door de gestandaardiseerde aanpak kunnen volgens Van der Lingen implementatietijden worden bekort: “Bij nieuwe klanten starten we na een initiatiefase met een Proof of Value, die gemiddeld vier weken doorlooptijd kent.” Valt daarna het besluit om de businessoplossing te realiseren, dan wordt eerst een minimaal product geïmplementeerd binnen een specifiek onderdeel van de organisatie. DICTU werkt vanuit een partnerrelatiegedachte op basis van wederzijds vertrouwen om implementaties gezamenlijk succesvol te realiseren.

RSJ

Tot besluit demonstreerden product owner Ferdi van de Klundert (RSJ) en projectleider Laurens Verhulst (DICTU) het zaaksysteem zoals dat draait bij de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming. De Raad gebruikt RijksZaak voor de registratie van beroepsprocedures van gedetineerden als vervanging van een legacy-oplossing. Rijkszaak faciliteert het procesbeheer daarvan met bekende stappen als registreren, beoordelen, afdoen en publiceren. Verhulst: “We hebben in een vroeg stadium besloten het pragmatisch aan te pakken, waardoor we externe koppelingen voor later hebben bewaard. Dat zou ons afhankelijk maken van externe partijen. En die kennen hun eigen tempo.” Van der Klundert: “Daar zijn we nu mee bezig. Maar het systeem is al sinds 23 oktober 2017 live terwijl we in januari 2017 zijn gestart met de realisatie.”

Van de Klundert en Verhulst noemen als belangrijke leermomenten het belang van een duidelijk mandaat bij de afnemer (de product owner), van het betrekken van eindgebruikers zelf (dus zonder tussenlaag) bij het ontwerp en het belang van klein en cyclisch werken. “We hebben gekozen voor een smallbangbenadering, aldus Verhulst. “En natuurlijk voor scrum- en agile-methodieken waarbij we elke twee weken alle feedback verwerken in een productiecyclus.”

Basiscomponenten RijksZaak

Pega – voor zaakmanagement en ontwikkeling van applicaties voor de afhandeling van zaken
Alfresco – voor document-, dossier- en archiefbeheer
DocGen – voor het genereren van documenten
EnterpriseDB – als database
Red Hat OpenShift – als containerplatform als basis voor de clouddienst

Voordelen RijksZaak

Veilig: voldoet aan eisen Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR)
Snel: in korte tijd geïmplementeerd
Gestandaardiseerde oplossing
Afrekening per gebruiker
Clouddienst binnen gesloten omgeving van de overheid: schaalbaar en stabiel
Online en offline beschikbaar op alle devices.

Voor meer informatie zie www.rijkszaak.nl

tags:

Reactieformulier

De met een * gemarkeerde velden zijn verplicht. U ziet eerst een voorbeeld en daarna kunt u uw bijdrage definitief plaatsen. Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond. Reacties zonder achternaam worden verwijderd. Anoniem reageren alleen in uitzonderlijke gevallen in overleg met de redactie. U kunt bij de vormgeving van uw reactie gebruik maken van textile en er is beperkt gebruik van html mogelijk.