zoeken binnen de website

Partnerpagina Pegasystems

logo pegasystems

Versnelling digitale transformatie zet IT-manager in de spotlight

artikelen | 24 februari 2022

IT wordt – ook binnen de publieke sector – vaak gezien als de ondersteunende groep medewerkers achter de schermen, die ervoor zorgt dat alles in de hele organisatie goed draait. Maar dit gaat veranderen. Volgens recent onderzoek van softwareleverancier Pegasystems staan IT-functies de komende vijf jaar wereldwijd een ware transformatie te wachten.

De COVID-19 pandemie zorgde wereldwijd voor een versnelde adoptie én acceptatie van nieuwe technologische oplossingen. Deze onvermijdelijke automatisering heeft onze kijk op de werkomgeving veranderd, handmatige processen gestroomlijnd en daarmee de weg vrijgemaakt voor de groei van nieuwe soorten rollen en vaardigheden, zo ook die van de IT-afdeling.

I-Strategie Rijksoverheid

Ook de Rijksoverheid zet binnen haar eigen I-Strategie 2021-2025 in op het opbouwen van toekomstbestendig I-Vakmanschap: voldoende I-professionals met actuele kennis en vaardigheden. Alle rijksambtenaren ontwikkelen de digitale kennis en vaardigheden die nodig zijn om hun werk goed uit te voeren.

Van specialist naar generalist

Hoe positief de effecten voor IT-professionals daadwerkelijk gaan uitpakken, is afhankelijk van in hoeverre zij bereid zijn te leren, zich bij te scholen en aan te passen. Want volgens het onderzoek van Pegasystems hebben het aanleren van nieuwe vaardigheden en het blijven opdoen van nieuwe kennis de grootste impact op hun carrière. De verwachting is dat de gespecialiseerde IT-manager verdwijnt en plaatsmaakt voor de IT-generalist.
Door slimmere investeringen in technologieën zoals low-code platforms en intelligente automatisering, kunnen medewerkers door de hele organisatie gemakkelijker werk overnemen dat voorheen door IT werd gedaan. Zo hebben IT-managers de afgelopen periode dankzij digitale transformatie verantwoordelijkheden overgedragen aan andere functies en afdelingen binnen de organisatie (68 procent). Ook was er al sprake van decentralisatie door traditionele IT-taken bij anderen te beleggen (54 procent).

Van doener naar strategisch denker

Volgens een derde van de respondenten worden people skills of soft skills in de toekomst steeds belangrijker. Voor bijna veertig procent zijn leiderschapsvaardigheden van cruciaal belang nu ze – dankzij technologieën om beter samen te werken – meer ruimte krijgen om hun rollen en verantwoordelijkheden uit te breiden.
Maar liefst 66 procent van de respondenten verwacht dat digitale transformatie ertoe leidt dat IT-medewerkers creatiever kunnen zijn met oplossingen en projecten, meer kunnen samenwerken met andere disciplines en minder tijd hoeven te besteden aan hun administratieve taken. IT-medewerkers zijn nu doeners en worden meer en meer strategische denkers. Ook het belang van probleemoplossing (37 procent) en van emotionele en sociale vaardigheden (35 procent) wordt benadrukt.

Meer diversiteit in teams

Diversiteit, gelijkheid en inclusie blijven ook de komende drie tot vijf jaar aan belang winnen. Bovendien is er de specifieke wens naar de toekomst toe voor representatievere samengestelde IT-teams met meer diversiteit in afkomst, geslacht, beperking, seksuele geaardheid en andere persoonskenmerken.

Toenemende werkdruk ondanks technologie

Er gaan ook minder optimistische geluiden op. IT-managers achten de kans groot dat de verandercapaciteit van de organisatie niet toereikend zal zijn, tenzij de IT-budgetten samen met de IT-functies zelf worden gedecentraliseerd en geïntegreerd in andere afdelingen. Daarnaast verwachten ze (67 procent) dat, ondanks dat technologie een groot deel van het routinematige werk overneemt, de werklast alsnog flink zal toenemen naarmate IT een steeds belangrijker onderdeel van de organisatie wordt.

Bij de onderbouwing van de I-Strategie Rijk wordt aangegeven dat managers nog te weinig kiezen voor de lange termijn en vaak grijpen naar korteretermijnoplossingen. Om die focus op de korte termijn te doorbreken, is een gevoel van urgentie nodig en meer sturing vanuit de ambtelijke top.
Hoe de verwachte transformatie van de IT-professional
gaat uitpakken? De toekomst zal het uitwijzen. Duidelijk is al wel dat automatisering nieuwe mogelijkheden creëert om organisatiebreed te werken en problemen op een hoger niveau op te lossen.

Onderzoek

Om in kaart te brengen wat de invloed is van digitale transformatie op de rol van IT-managers en leiders, ondervroeg Pega 750 IT senior C-level management uit onder andere de publieke sector, financiële dienstverlening, biowetenschappen, gezondheidszorg, retail, productie en de telecommunicatiesector. De respondenten waren afkomstig uit organisaties die actief zijn in de regio’s Europa, Noord- en Zuid-Amerika en Azië.
Meer informatie over The future of IT report: IT’s secret weapon to win the future: www.pega.com/future-of-it

tags: , , ,

Reactieformulier

De met een * gemarkeerde velden zijn verplicht. U ziet eerst een voorbeeld en daarna kunt u uw bijdrage definitief plaatsen. Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond. Reacties zonder achternaam worden verwijderd. Anoniem reageren alleen in uitzonderlijke gevallen in overleg met de redactie. U kunt bij de vormgeving van uw reactie gebruik maken van textile en er is beperkt gebruik van html mogelijk.