partnermenu

zoeken binnen de website

Partnerpagina PinkRoccade Local Government

PinkRoccade-logo

white papers

 • Voorkom adresfraude dankzij unieke risicoprofielen

  Gemeente Ede: digitale aangifte verhuizen verlaagt werkdruk met 40%

  Het belang van een correct adres bij de juiste persoon gaat verder dan gemeentelijke dienstverlening zoals een paspoortaanvraag of kunnen stemmen bij verkiezingen. Het kan zelfs van levensbelang zijn, bijvoorbeeld als inwoners moeten worden gewaarschuwd of opgespoord bij een ramp.

 • iSamenleving Schuldkompas verbetert schulddienstverlening

  Schulddienstverlening aan mensen in financiële nood verzorgen de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren gezamenlijk. Als samenwerkingsverband Peel 6.1 gebruiken zij iSamenleving Schuldkompas van PinkRoccade Local Government om zo snel mogelijk inzicht te krijgen in de oorzaak en grootte van schulden en een hulptraject op maat op te stellen.

 • Tijdsbesparing voor gemeente en uitvaartverzorger

  Gemeente Waalwijk verwerkt 97 procent van overlijdensaangiften digitaal

  Uitvaartverzorgers in Waalwijk zijn blij met de mogelijkheid om digitaal aangifte te doen van overlijden. Het scheelt hen tijd, en veel ritjes naar het gemeentehuis. Ook is de kans op fouten kleiner, doordat de uitvaartverzorger alle benodigde informatie digitaal aanlevert.

 • 100% digitale dienstverlening voor gemeente Ede in 2025

  Digitale aangifte geboorte vanuit kraambed in Ziekenhuis Gelderse Vallei

  Over tien jaar moet de dienstverlening van de gemeente Ede richting haar inwoners volledig online verlopen. Te beginnen met de geboorte- en overlijdensaangiftes. De gemeente Ede gaat daarbij voortvarend aan het werk. “Het laatste dat we als gemeente willen, is stilstand in de dienstverlening richting onze inwoners.”

 • Digitaal aangifte doen met iOverlijden

  Sneller, beter én kostenbesparend. Met de app iOverlijden kan dat.

  Tijd- en kostenbesparing. Dat zijn voor uitvaartverzorgers twee grote voordelen van het werken met de app iOverlijden. Zeker nu een ‘natte handtekening’ niet meer nodig is en alles digitaal afgehandeld kan worden. DELA en Monuta werkten mee aan de pilot in de gemeente Waalwijk en vertellen over hun ervaringen. ‘Met iOverlijden hebben we de dienstverlening aanzienlijk verbeterd.’

 • Ouders enthousiast over digitale geboorteaangifte in ziekenhuis

  Gemeente Almelo: geboorteaangifte in minder dan de helft van de tijd

  Geboorteaangifte doen is zo gepiept in Almelo. Nieuwe ouders leveren via iGeboorte alle gegevens digitaal aan, en zetten vervolgens hun handtekening in het Geboorteaangifteloket in het ziekenhuis.

 • Selfservice stelt de klant centraal

  Gemeenten en selfservice door de burgers

  PinkRoccade solution paper Selfservice stelt de klant centraal

  Door burgers te faciliteren, kunnen gemeenten hen beter in hun kracht zetten en daarvan zelf profiteren. Om gemeenten daarin te ondersteunen, ontwikkelt PinkRoccade Local Government integrale oplossingen die de voordelen van selfservice door de burger maximaal benutten.

 • Selfservice als antwoord op een veranderend gemeentelandschap

  Een nieuwe, zelfwerkzame rol voor burgers

  PinkRoccade-Selfservice als antwoord op een veranderend gemeentelandschap.jpg

  PinkRoccade Local Government ontwikkelt integrale oplossingen die de voordelen van selfservice door de burger maximaal benutten. Digitale oplossingen waarmee burgers zelfvoorzienend worden, digitale oplossingen die ambtenaren administratieve taken uit handen nemen én waarmee gemeenten de bezuinigingsopdracht van de komende jaren positief kunnen afronden. In deze solution paper laten we u zien hoe selfservice het antwoord is op het veranderende gemeentelandschap.

 • De gemeente-app, een compleet en digitaal antwoord

  De gemeente app - white paper PRLG

  Door oplossingen voortaan als apps te ontwikkelen en in te zetten, ondersteunt PinkRoccade Local Governement gemeenten maximaal bij de digitalisering van hun dienstverlening. Oplossingen in de vorm van apps stellen gemeenten in staat om te voldoen aan de veranderende behoefte van de burger én de bezuiningsopdracht waar ze de komende jaren voor staan.

 • De privacydeal; zoeken naar balans en regie

  Over cloud computing in maatschappelijke dienstverlening

  Deze whitepaper beschrijft een aantal over­ wegingen en aspecten met betrekking tot cloud computing. De maatschappelijke invalshoek, de technische en de bedrijfsmatige. Kansen voor ontwikkeling en innovatieve kracht van de organisaties zelf. Externe eisen en samenhang in de ketens. Regie en eigendom van de thematiek.

 • Co-creatie: kosten omlaag, tevredenheid omhoog

  Betere bundeling van kennis, inzicht en ervaring

  illustratie Pink white paper Co-creatie

  Met de komst van de modernisering Gemeentelijke Basis Administratie (mGBA) en de landelijke Basis Registratie Personen (BRP) gaan gemeenten de komende periode belangrijke veranderingen tegemoet. Deze veranderingen hebben grote gevolgen voor de afdeling Burgerzaken én voor de burgers.

 • Public Scrum: het einde van de eindeloze vergadercultuur

  Snel, goedkoop en effectief van beleid naar uitvoering

  PinkRoccade Public Scrum bij de gemeente

  Public Scrum is een vorm van samenwerking die zich kenmerkt door korte cycli, een scherpe focus, heldere rollen, bundeling van krachten, integraliteit, innovatie en een platte structuur. Een projectmethodiek waarmee gemeenten snel en adequaat kunnen inspelen op veranderingen in maatschappij én wetgeving.

 • Van regiegemeente naar faciliterende gemeente

  Van regiegemeente naar faciliterende gemeente

  De herverkaveling van publieke dienstverlening biedt kansen voor alle betrokken partijen, maar met name voor de inwoners van gemeenten. We krijgen de kans om nieuwe, andere dienstverlening te ontwikkelen die optimaal aansluit bij de burger en de toekomst van onze maatschappij.

 • De nieuwe lokale overheid

  Organisatieontwikkeling voor moderne gemeentelijke dienstverlening

  Hoe zien de verantwoordelijke managers binnen Nederlandse gemeenten de toekomst van de gemeentelijke organisatie? Hoe vinden lokale overheden aansluiting bij nieuwe vormen van publieke dienstverlening en private partijen en hoe gaan zij om met de sturing daarop? Wat vraagt het van de interne organisatie? En geldt voor elke gemeente überhaupt hetzelfde scenario?