partnermenu

zoeken binnen de website

Partnerpagina PinkRoccade Local Government

PinkRoccade-logo

partnerweblogs

 • Gemeente-apps oplossingsrichting voor vergrijzing ambtenaren

  door: Bart Gelsing

  Bart Gelsing - PinkRoccade Local Government

  De nieuw te vormen gemeenteraden moeten naast de decentralisaties zich ook gaan voorbereiden op het volgende grote probleem: de vergrijzing van het ambtenarenapparaat.

 • De appstore van de overheid (#SA3)

  door: Patrick Nelen

  Patrick Nelen

  Als gemêleerd gezelschap van acht collega’s uit diverse gemeenten en de SVB hebben we ons kunnen buigen over de vraag welke apps we kunnen bedenken die echt niet mogen ontbreken in de appstore voor de overheid.

 • Volg app voor ouders, durfgemeenten zien mogelijkheden

  door: Sanne van der Zanden

  Sanne van der Zanden

  “Weten waar je bent en wat je doet. Ouders kunnen vanaf vandaag hun kinderen in de gaten houden via een nieuwe volg app op hun smartphone.”, presenteerde het Jeugdjournaal op dinsdag 1 april jongstleden. Het gaat wat ver, maar alles is mogelijk dacht ik met mijn ‘open geest’.

 • Een durf-gemeente vernoemt personeel niet als één van de doelgroepen

  door: Sanne van der Zanden

  Sanne van der Zanden

  In het kader van een afstudeeronderzoek rondom selfservice spraken we recent met een aantal gemeenten. Op de concrete vraag om ‘geeltjes’ in de volgorde van meest naar minst belangrijk te leggen kwam interne communicatie vaak ver onderaan te liggen. Niet alleen bij het hoofd Burgerzaken, maar ook bij het hoofd Communicatie. De achterliggende reden die een aantal maal werd benoemd; mijn personeel is één van mijn doelgroepen en die ligt al bovenaan.

 • Een durf-gemeente is niet bang voor de zelfwerkzame burger

  door: Sanne van der Zanden

  Sanne van der Zanden

  Het invoeren van digitale dienstverlening voor gemeentelijke burgerzaken lijkt een hele stap. Want wil de burger zelf die taken uitvoeren? En is de gemeente er zelf al wel klaar voor? Angst is overbodig, slim communiceren en samen nadenken is gewenst.

 • Het koningshuis, voetballers & BN'ers vs. decentralisaties

  door: Richard Arnoldussen

  Richard Arnoldussen

  Het is zaak om heel proactief met monitoring om te gaan en mensen die de fout in gaan direct hierop aan te spreken. Daarnaast biedt deze monitoring ook bewijslast naar de burger: we weten dan met zijn allen dat er heel strikt wordt opgetreden tegen misbruik en dat hier actief naar gekeken wordt.

 • CORV: niet leuk, wel nuttig

  door: Richard Arnoldussen

  Richard Arnoldussen

  Zoals ik had beloofd in mijn blog ‘Lekker zorgelijk decentralisaties’, zou ik regelmatig updates gaan geven waarin ik één onderwerp of initiatief zal toelichten. Hierbij zal ik afwisselen tussen zeer concrete oplossingen en organisatorische uitdagingen. Deze keer ga ik het hebben over de CORV.

 • Lekker zorgelijk: decentralisaties

  Waarschuwing vooraf: door deze blog gaat u zich zorgen maken.

  door: Richard Arnoldussen

  Richard Arnoldussen

  Decentralisaties: er wordt veel over geschreven, gepraat, getweet en zelfs de politiek in Den Haag komt er graag op terug zoals vrijdagavond Diederik Samson bij Knevel & van den Brink. De decentralisaties gaan namelijk ‘alle problemen oplossen…’ de zorg (en het bijbehorende budget) gaat naar de lokale overheid en omdat die veel dichter op de burger zit kan deze het veel beter organiseren. Ik maak me echter zorgen…

 • De decentralisaties vragen om Agile gemeenten

  door: Erleyne Brookman

  Erleyne Brookman

  De decentralisaties kennen een ongekende complexiteit. Naast het ingewikkelde speelveld van tegenstrijdige belangen, steeds wijzigende omstandigheden en beperkt budget waarin gemeenten gewend zijn te acteren, gaat het bij de decentralisaties ook nog eens om zeer kwetsbare burgers en enorme financiële risico’s. De klassieke manier wijze waarop gemeenten met veranderopgaven omgaan, biedt onvoldoende antwoord op deze uitdagingen. De tijd is gekomen voor de Agile gemeente!

 • De burger als consument is dichterbij dan gedacht

  door: Mat Keijers

  Illustratie bij blog Mat Keijers

  Een meer kostenefficiënte gemeente en betere dienstverlening aan de burger kunnen prima samengaan. Dat begint bij politieke durf.

 • Is er een toekomst voor gemeenten?

  door: Erleyne Brookman

  PinkRoccade-logo

  Burgers vinden een weg om de gemeenten heen, dat doen ze nu al. Wees op tijd en heb het lef om te laten zien wat echt relevant is, dan volgt de innovatie vanzelf.