partnermenu

zoeken binnen de website

Partnerpagina PinkRoccade Local Government

PinkRoccade-logo

partnerweblogs

 • De beweging is ingezet, ga je mee?

  door: Tjerk Venrooy

  Tjerk Venrooij

  De Common Ground visie heeft in korte tijd – terecht – veel draagvlak en naamsbekendheid gekregen bij gemeenten, andere overheidsorganisaties en marktpartijen. Inmiddels zijn verschillende teams begonnen met het ontwikkelen van toepassingen volgens de principes van Common Ground.

 • Kennis is macht, kennisdeling is kracht

  door: Sanne van der Zanden

  Sanne van der Zanden

  Kennisdeling: iedereen wil het en toch lukt het maar weinig bedrijven om het écht tot stand te brengen. Extra bijzonder als je je realiseert dat samen organiseren van kennisdeling al zo oud is als de mens zelf. Denk bijvoorbeeld maar eens terug aan samen rond een kampvuur zitten en verhalen vertellen.

 • Goed voorbeeld doet goed volgen

  door: Tjerk Venrooy

  Tjerk Venrooij

  Kennis en kennisdeling zijn abstracte begrippen en daardoor moeilijk meetbaar. Managers zien dan ook vaak alleen de gevolgen van een gebrek aan kennisdeling: lage productie, onveilige werkomstandigheden, toegenomen kosten, verlies aan klanten en ervaren professionals.

 • Zoektocht naar nieuwe kalenderfunctionaliteit

  door: Sanne van der Zanden

  Sanne van der Zanden

  “Door je niet vast te pinnen op wàt de klant wil, maar door te vragen waaróm iemand iets wil, gooi je je opties open en kom je vaak tot veel betere oplossingen.”

 • Peter van der Wel: futuroloog met passie

  door: Tjerk Venrooy

  Tjerk Venrooij

  Vraag jij je wel eens af waar je naar toe wil? En dan bedoel ik niet naar welke vakantiebestemming, dan doel ik meer op een beeld van de gewenste toekomst.

 • Ik heb iets voor jou

  door: Tjerk Venrooy

  Tjerk Venrooij

  De kern van sociale interactie is eigenlijk altijd: “Ik wil iets van jou en jij wilt iets van mij”. Dat zie je op je werk en bij je thuis. Anderen proberen te beïnvloeden doe je zelf. Net als je lief, je vrienden en je vijanden dat bij jou doen. En ook je baas, de overheid en je kinderen passen deze methode toe. Dat doen we veelal onbewust werd me eens te meer duidelijk tijdens een recente training over magisch communiceren.

 • Delen maakt rijk!

  door: Sanne van der Zanden

  Sanne van der Zanden

  De komende periode gaan we nog meer geven en delen, zonder er ook maar iets voor terug te verwachten. Het delen van praktijkverhalen rondom iBurgerzaken biedt namelijk hele waardevolle mogelijkheden aan anderen. Zo kunnen we samen burgers, bedrijven, instellingen én medewerkers bij gemeenten in hun kracht zetten en de dienstverlening verder verbeteren. Als dat geen Customer Care is!

 • Ieder zijn rol én wees een team!

  door: Tjerk Venrooy

  Tjerk Venrooij

  Gescheiden verantwoordelijkheden aangevuld door samenwerking binnen het team, daar zou ik voor willen pleiten in het kader van Common Ground en Samen Organiseren.

 • Zal ik jou eens een lesje leren?

  door: Sanne van der Zanden

  Sanne van der Zanden

  Met Team Care staan we weer voor een nieuwe start; maandag (3 juni 2019, red.) is iBurgerzaken release 3.01 begonnen. Weer een fris begin met een zee aan mogelijkheden en kansen die we weer graag willen benutten. En waarin we de lessen uit onze eerste release meenemen.

 • Het is tijd voor tempoversnelling

  door: Tjerk Venrooy

  Tjerk Venrooij

  De vraag naar organisatie overstijgende innovatie van overheidsdiensten is groot. Hoewel gemeentelijke dienstverlening steeds volwassener wordt zijn we er nog niet. Net als de afgelopen jaren zal er ook de komende jaren flink moeten worden geïnvesteerd in de dienstverlening van overheidsorganisaties.

 • Omgaan met teleurstelling

  door: Sanne van der Zanden

  Sanne van der Zanden

  De natuur heeft zon en regen nodig om alles in de lente weer te laten groeien en bloeien. Als mens hebben we successen en teleurstellingen nodig om te leren en te groeien. Sterker nog als we geen teleurstellingen hebben, waarderen we de successen steeds minder. Toch is het mens eigen om teleurstellingen te willen voorkomen en het liefst alle beloftes in te lossen of zelfs wensen te vervullen… Datzelfde zie ik nu ook binnen Team Care en bij de Special Care kwartiermakers.

 • Minder communicatie op inhoud

  door: Sanne van der Zanden

  Sanne van der Zanden

  Tijdens onze wintersport met meer dan de helft van de collega’s hoorden we dat we de burgerzakenaanbesteding bij gemeente Epe hadden gewonnen! (Dat hebben we uiteraard ’s avond met z’n allen gevierd.)

 • Het begint bij bewustwording

  door: Tjerk Venrooy

  Tjerk Venrooij

  Veel zaken beschouwen we als vanzelfsprekend. Je auto rijdt je naar het gemeentehuis, je computer start zich op en je kunt je iBurgerzaken openen. We weten echter ook dat zaken niet eeuwig zonder problemen blijven functioneren.

 • De kracht van eigenaarschap

  door: Tjerk Venrooy

  Tjerk Venrooij

  Eigenaarschap creëren is een van de mooiste dingen die je als leidinggevende voor je medewerker kunt doen: hij gaat resultaten behalen, die tot nu toe bij lange na niet gerealiseerd werden. Hoe groter het gevoel van eigenaarschap, hoe meer iemand zich verantwoordelijk en betrokken voelt om zijn werk goed uit te voeren. Ruimte krijgen en niet steeds beperkt worden door allerlei regels en mensen die over je schouder meekijken, wie wil dat nou niet?

 • Uitzicht op inzicht

  door: Sanne van der Zanden

  Sanne van der Zanden

  Niets werkt zo bemoedigend als een nieuwe start. Een fris begin met een zee aan mogelijkheden en kansen die je graag wilt benutten. Natuurlijk hadden we al ideeën bij het ontstaan van Team Care. Ideeën die we nu werkelijk ten uitvoer (willen) brengen. En tegelijkertijd wilden we zo blanco mogelijk beginnen om open te staan voor wat er op ons pad komt. Om steeds opnieuw te kunnen kiezen hoe we daar op dat moment mee omgaan. Wel steeds met datzelfde doel voor ogen: klantgericht ontwikkelen.