partnermenu

zoeken binnen de website

Partnerpagina PinkRoccade Local Government

PinkRoccade-logo

PinkRoccade Local Government is een leverancier van software en dienstverleningsconcepten voor de lokale overheid. Wij leveren informatiesystemen die de gehele keten bedienen.
Wij bestaan uit zes verschillende, zelfstandige businessunits: Financiën & Services, Informatievoorziening, Proces & Services, Publiekszaken, Ruimte & Omgeving en Samenlevingszaken.
We zijn de partner die verbindt en zich bewezen heeft. Met de overheid aan de wieg van ons bestaan, zijn we er voor alle lokale overheden van Nederland.

Werk jij mee aan de lokale overheid van de toekomst?

Bent u het boegbeeld van een durfgemeente?

door: Sanne van der Zanden, 22 mei 2014

Sanne van der Zanden

Iemand met durf pakt lastige situaties aan, gaat risico’s niet uit de weg en laat zich niet leiden door angst. PinkValley is een multidisciplinaire snelkookpan en geeft handen en voeten aan de apps van de toekomst. Welke apps hebben we nodig om de dienstverlening richting burgers te vergroten? Waar moet vandaag nog een app voor gebouwd worden?

lees meer

Negen stappen naar decentralisatie

21 mei 2014

De decentralisaties betekenen een grote verandering voor gemeenten. Om de nieuwe taken goed uit te voeren en tegelijkertijd de toegekende budgetten niet te overschrijden is een grote uitdaging. Een belangrijk onderdeel de komende maanden is de informatievoorziening. Per maand moeten vragen worden beantwoord en acties worden ondernomen.

lees meer

PinkRoccade lanceert denktank PinkValley

PinkRoccade daagt ambtenaren en zorgprofessionals uit om apps te ontwikkelen

21 mei 2014

PinkRoccade lanceert denktank PinkValley

PinkRoccade Local Government en PinkRoccade Healthcare, onderdeel van Total Specific Solutions (TSS), dagen ambtenaren en zorgprofessionals uit om het beste idee te bedenken voor digitale dienstverlening in Nederland. In de denktank PinkValley wordt de strijd aangegaan om een app te bedenken die dienstverlening richting burgers vergroot. Yonder (ook onderdeel van TSS) gaat het winnende idee daadwerkelijk ontwikkelen.

lees meer

Een durfgemeente is altijd open

door: Sanne van der Zanden, 6 mei 2014

Sanne van der Zanden

Vreemd. Terwijl de meeste gemeenten publieke dienstverlening op één hebben staan, blijven balies gesloten op feestdagen en tijdstippen die voor de consument comfortabel zijn. Waar banken en winkels worden afgestraft, blijft de gemeente vooralsnog buiten schot. Maar hoe lang nog? Digitale dienstverlening biedt dé oplossing.

lees meer

De werkvloer als verbindend element voor de zelfwerkzame burger

16 april 2014

De werkvloer als verbindend element voor de zelfwerkzame burger

Terecht staat zelfwerkzaamheid van de burger centraal in gemeentelijke ICT-plannen rond de decentralisaties en dienstverlening. Vernieuwende ICT bespaart kosten en verhoogt de kwaliteit en efficiency. Lokale overheden doen zichzelf echter tekort door alleen te focussen op deze aspecten. Want juist ook in de combinatie van digitale en persoonlijke dienstverlening zijn welkome innovaties mogelijk.

lees meer

Gemeente-apps oplossingsrichting voor vergrijzing ambtenaren

door: Bart Gelsing, 11 april 2014

Bart Gelsing - PinkRoccade Local Government

De nieuw te vormen gemeenteraden moeten naast de decentralisaties zich ook gaan voorbereiden op het volgende grote probleem: de vergrijzing van het ambtenarenapparaat.

lees meer

De gemeente-app, een compleet en digitaal antwoord

11 april 2014

De gemeente app - white paper PRLG

Door oplossingen voortaan als apps te ontwikkelen en in te zetten, ondersteunt PinkRoccade Local Governement gemeenten maximaal bij de digitalisering van hun dienstverlening. Oplossingen in de vorm van apps stellen gemeenten in staat om te voldoen aan de veranderende behoefte van de burger én de bezuiningsopdracht waar ze de komende jaren voor staan.

lees meer

De privacydeal; zoeken naar balans en regie

Over cloud computing in maatschappelijke dienstverlening

7 april 2014

Deze whitepaper beschrijft een aantal over­ wegingen en aspecten met betrekking tot cloud computing. De maatschappelijke invalshoek, de technische en de bedrijfsmatige. Kansen voor ontwikkeling en innovatieve kracht van de organisaties zelf. Externe eisen en samenhang in de ketens. Regie en eigendom van de thematiek.

lees meer

De appstore van de overheid (#SA3)

door: Patrick Nelen, 7 april 2014

Patrick Nelen

Als gemêleerd gezelschap van acht collega’s uit diverse gemeenten en de SVB hebben we ons kunnen buigen over de vraag welke apps we kunnen bedenken die echt niet mogen ontbreken in de appstore voor de overheid.

lees meer

Volg app voor ouders, durfgemeenten zien mogelijkheden

door: Sanne van der Zanden, 7 april 2014

Sanne van der Zanden

“Weten waar je bent en wat je doet. Ouders kunnen vanaf vandaag hun kinderen in de gaten houden via een nieuwe volg app op hun smartphone.”, presenteerde het Jeugdjournaal op dinsdag 1 april jongstleden. Het gaat wat ver, maar alles is mogelijk dacht ik met mijn ‘open geest’.

lees meer