partnermenu

zoeken binnen de website

Partnerpagina PinkRoccade Local Government

PinkRoccade-logo

partnerartikelen

Negen stappen naar decentralisatie

21 mei 2014

De decentralisaties betekenen een grote verandering voor gemeenten. Om de nieuwe taken goed uit te voeren en tegelijkertijd de toegekende budgetten niet te overschrijden is een grote uitdaging. Een belangrijk onderdeel de komende maanden is de informatievoorziening. Per maand moeten vragen worden beantwoord en acties worden ondernomen.

lees meer

 • PinkRoccade lanceert denktank PinkValley

  PinkRoccade daagt ambtenaren en zorgprofessionals uit om apps te ontwikkelen

  PinkRoccade lanceert denktank PinkValley

  PinkRoccade Local Government en PinkRoccade Healthcare, onderdeel van Total Specific Solutions (TSS), dagen ambtenaren en zorgprofessionals uit om het beste idee te bedenken voor digitale dienstverlening in Nederland. In de denktank PinkValley wordt de strijd aangegaan om een app te bedenken die dienstverlening richting burgers vergroot. Yonder (ook onderdeel van TSS) gaat het winnende idee daadwerkelijk ontwikkelen.

 • De werkvloer als verbindend element voor de zelfwerkzame burger

  De werkvloer als verbindend element voor de zelfwerkzame burger

  Terecht staat zelfwerkzaamheid van de burger centraal in gemeentelijke ICT-plannen rond de decentralisaties en dienstverlening. Vernieuwende ICT bespaart kosten en verhoogt de kwaliteit en efficiency. Lokale overheden doen zichzelf echter tekort door alleen te focussen op deze aspecten. Want juist ook in de combinatie van digitale en persoonlijke dienstverlening zijn welkome innovaties mogelijk.

 • Binnen drie weken volledig implementatieplan 3D

  Gemeente Bronckhorst aan de slag met 'Public Scrum'

  Scrumteam Bronckhorst

  In december 2013 stelde de gemeenteraad van Bronckhorst de keuzenota ‘Bronckhorst voor elkaar 3.0’ vast. De volgende stap was het maken van een implementatieplan. Omdat de tijd doortikt en er op korte termijn meer zicht moest komen op de uitvoering van de nieuwe taken, ontstond het idee om binnen drie weken een volledig implementatieplan voor de drie decentralisaties op te leveren.

 • De plussen en minnen van de cloud

  Voor- en tegenstanders aan het woord

  Plussen en Minnen van de Cloud

  Alles heeft voor- en nadelen, ook de cloud. Gemeenten moeten nu vaak beslissen wat ze willen en welke koers ze gaan varen. De gemeente Urk heeft weloverwogen gekozen haar primaire applicaties buiten de deur te zetten terwijl Twenterand nog niet overstag wil gaan. Maar wat zijn nou de overwegingen die gemeenten maken voordat ze tot een besluit komen?

 • Co-creatie gemeente en PinkRoccade moet standaard opleveren

  Venlo wil vooroplopen in ICT-samenwerking tussen gemeenten

  Stadhuis van Venlo

  ICT-samenwerking tussen verschillende gemeenten is nog een schaars goed. De gemeente Venlo wil op dit gebied voortrekker zijn. Venlo maakt daarom in co-creatie met PinkRoccade Local Government hun Makelaarsuite-systeem verder geschikt voor gebruik door verschillende gemeenten.

 • “Met digitalisering meer gelijkwaardigheid in relatie”

  Zelfwerkzame klant sociale dienst doet eigen administratie

  PinkRoccade-logo

  Minister Plasterk wil dat in 2017 alle overheidsdienstverlening digitaal beschikbaar is. Voor klanten van de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo is dat al bijna zover. De klant wordt zelfwerkzamer en medewerkers van de ISD hebben meer tijd voor hun kerntaak: begeleiden naar betaald werk.

 • De nieuwe lokale overheid

  Traditionele sectorale indeling moet op de schop

  PinkRoccade-logo

  De transitie naar een samenleving waarin burgerparticipatie centraal staat, vereist dat de gemeente afscheid neemt van de traditionele sectorale indeling. PinkRoccade Local Government loopt daarop vooruit en werkt in publiek-private samenwerking met de gemeenten aan standaardisatie van oplossingen voor de nieuw gedefinieerde aandachtsgebieden bedrijfsvoering, publiekszaken, ruimte en ontwikkeling en samenlevingszaken.

 • Cloud voor gemeenten: wel de mogelijkheden, niet de lasten

  PinkRoccade-logo

  Gemeenten kunnen eigenlijk niet meer om de cloud heen. Applicaties en gegevens zijn in een cloud beter beveiligd dan in een gemiddeld gemeentehuis. Bovendien is de cloud handiger, goedkoper en energiezuiniger.

 • mGBA in stroomversnelling

  door: Marco van der Hoeven

  PinkRoccade-logo

  Op dit moment worden grote stappen gezet in de invoering van de mGBA. Twintig kwartiermakergemeenten van PinkRoccade werken samen aan een moderne Burgerzaken-oplossing en delen best practices, dankzij een unieke samenwerking tussen wetgever, gebruikers en de leverancier. De gebruikersvereniging van PinkRoccade Local Government speelt hierin een belangrijke faciliterende rol.

 • Samen werken aan Overheid 2.0

  PinkRoccade-logo

  De mooie ideeën van de afgelopen jaren over een Overheid 2.0 zien we steeds vaker gewoon praktijk worden. Dit vraagt ook om een verandering van de traditionele ICT-leverancier. Niet meer de leverancier van standaardsoftware, maar een innovatieve partner in oplossingen die de Ambtenaar 2.0 ondersteunen.

 • Gemeenten kunnen prestaties meten én bijsturen: Meten is weten

  PinkRoccade-logo

  Het gericht meten van het eigen succes zit niet in de genen van de gemeente. Maar het is wel degelijk mogelijk én noodzakelijk, stelt PinkRoccade Local Government.