partnermenu

zoeken binnen de website

Partnerpagina PinkRoccade Local Government

PinkRoccade-logo

CORV: niet leuk, wel nuttig

door: Richard Arnoldussen

weblogs | 30 januari 2014

Zoals ik had beloofd in mijn blog ‘Lekker zorgelijk decentralisaties’, zou ik regelmatig updates gaan geven waarin ik één onderwerp of initiatief zal toelichten. Hierbij zal ik afwisselen tussen zeer concrete oplossingen en organisatorische uitdagingen. Deze keer ga ik het hebben over de CORV.

Richard Arnoldussen

Wanneer je CORV zo uitspreekt als ik dat deed dan lijkt het verdacht veel op het afwassen van borden. Daar heeft het echter weinig mee te maken. CORV staat voor “Collectieve Opdracht Routeer Voorziening” en dient als de losse letters te worden uitgesproken (en dus niet als corvee). Het doel van deze voorziening is het bij elkaar brengen van justitiële informatie in de jeugdzorgketen vanuit het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Het wordt dus als het ware de “poort” van en naar de justitie organisaties vanuit o.a. de gemeenten.

Wat kan ik er als gemeente mee?

Vanuit de decentralisaties krijgt de gemeente de rol van regisseur rondom de jeugdzorg. Om te kunnen regisseren is natuurlijk informatie nodig en deze komt onder andere vanuit de justitiële organisaties (Raad voor de Kinderbescherming, rechtbanken, OM, etc.). De gemeente krijgt op deze manier informatie over jeugdreclassering of kinderbeschermingsmaatregelen. Vanuit de gemeenten kan via dezelfde voorziening ook een verzoek tot onderzoek aan de Raad voor de Kinderbescherming gestuurd worden. Het is dus geen “leuke” voorziening want de informatie die wordt uitgewisseld is zeer gevoelig en gaat over serieuze en soms kritieke situaties. Zie ook deze view waarin een overzicht wordt gegeven van de netwerken, voorzieningen en (een deel van) de actoren die een rol spelen binnen de drie decentralisaties.

Wanneer moet ik aansluiten?

Conform de nieuwe Jeugdwet zijn gemeenten verplicht om per 1 januari 2015 te zijn aangesloten. Als ik dan zie dat op dit moment de pilottrajecten gestart worden, dan wordt het een zeer grote uitdaging om iedereen aangesloten te hebben per 1 januari…gelukkig volstaat voorlopig puur aansluiten waarbij de gegevens op één of andere manier in de gemeente aankomen en kunnen worden meegenomen in het proces. Er ligt geen specifieke eis hoe dit dan precies ingevuld moet zijn. Dit neemt echter niet weg dat het zeer kritieke informatie is die wel degelijk in de organisatie meegenomen moet worden dus met alleen een koppeling en opslaan van de gegevens zijn we er nog niet!

Hoe kan ik aansluiten?

De aansluiting zal gaan op basis van de Digikoppeling standaard zoals deze ook gebruikt wordt voor een aantal andere Landelijke Voorzieningen (LV WOZ, OLO). Overigens ben ik erg positief over het feit dat er vanuit het ministerie goed is nagedacht over de berichtenstandaard; deze lijkt vooralsnog prima in de bestaande standaarden te passen. Er is in dit geval dus waarschijnlijk geen grote omzetting nodig zoals we die wel kennen voor bijna alle andere landelijke voorzieningen (bijvoorbeeld NHR).

Het blijft echter wel weer een zorg dat we nu binnen een jaar tijd alle gemeenten zullen moeten gaan aansluiten, én dat op dit moment nog niet duidelijk is waar we de gegevens dan precies gaan onderbrengen op het moment dat een gemeente is aangesloten. Wie mag deze informatie inzien? En vanuit welke rol? Met wie mag deze informatie dan gedeeld worden en mogen we deze eigenlijk wel binnen de gemeente opslaan of moet deze direct door naar een uitvoerende organisatie?

Op al deze vragen zullen we de komende maanden antwoorden moeten gaan vinden. Gelukkig zijn we al gestart met een pilottraject om zo snel mogelijk met antwoorden te kunnen komen.

Richard Arnoldussen is Product Manager Makelaarsuite en verantwoordelijk voor data integratie en informatievoorziening

tags: ,

Reactieformulier

De met een * gemarkeerde velden zijn verplicht. U ziet eerst een voorbeeld en daarna kunt u uw bijdrage definitief plaatsen. Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond. Reacties zonder achternaam worden verwijderd. Anoniem reageren alleen in uitzonderlijke gevallen in overleg met de redactie. U kunt bij de vormgeving van uw reactie gebruik maken van textile en er is beperkt gebruik van html mogelijk.