partnermenu

zoeken binnen de website

Partnerpagina PinkRoccade Local Government

PinkRoccade-logo

De decentralisaties vragen om Agile gemeenten

door: Erleyne Brookman

weblogs | 7 januari 2014

De decentralisaties kennen een ongekende complexiteit. Naast het ingewikkelde speelveld van tegenstrijdige belangen, steeds wijzigende omstandigheden en beperkt budget waarin gemeenten gewend zijn te acteren, gaat het bij de decentralisaties ook nog eens om zeer kwetsbare burgers en enorme financiële risico’s. De klassieke manier wijze waarop gemeenten met veranderopgaven omgaan, biedt onvoldoende antwoord op deze uitdagingen. De tijd is gekomen voor de Agile gemeente!

Erleyne Brookman

Regiosessies
Wilt u weten hoe PinkRoccade Local Government uw gemeente klaar maakt voor de decentralisaties? Kom dan naar één van onze regiosessies. Meer informatie: www.pinkroccadelocalgovernment.nl/drie-decentralisaties

Gebrek aan lerend vermogen

Als beleidsmedewerker en leidinggevende heb ik aardig wat complexe projecten en veranderingen bij gemeenten mogen leiden. Eerst werd er een visie opgesteld en de visie werd omgezet in beleid. Met het beleidsstuk onder de arm maakten we verordeningen en afspraken met uitvoerders. Uiteindelijk leidde dat tot implementatie. Deze manier van werken vereiste niet alleen flink wat geduld van alle betrokkenen, de doorlooptijd was regelmatig meer dan een half jaar, maar ontnam ons ook de mogelijkheid om te leren van de gemaakte keuzes. Voor de decentralisaties wordt het snel leren van de gemaakte keuzes essentieel om niet alleen de transitie, maar ook de transformatie van het sociaal domein een succes te maken.

De Agile gemeente

Het ontwikkelen van lerend vermogen is de kern van het Agile raamwerk. De van oorsprong in de software development ontwikkelde methodiek met scrum als belangrijkste onderdeel, biedt antwoorden op de uitdagingen waar gemeenten in de vooravond van de decentralisaties mee te maken hebben. De uitgangspunten van de Agile vertellen het hele verhaal:

  • Snel waarde toevoegen
  • Transparante voortgang
  • Feedback halen
  • Risico’s beheersen

De Agile gemeente neemt snel nieuwe producten en diensten in uitvoering om te leren wat er beter aan kan, is volledig transparant naar alle betrokkenen over de voortgang, haalt actief feedback bij stakeholders en gebruikers en is hierdoor in staat risico’s in een vroeg stadium in beeld te krijgen en te beheersen. In mijn Public Scrum sessies merk ik dat dit onderwerpen zijn waar we in de wereld van de lokale overheid allemaal mee bezig zijn. En waar gemeenten tot op heden onvoldoende antwoord op hebben kunnen vinden. Ze beschikken vanuit de bestuurs- en beleidskunde simpelweg niet over voldoende instrumenten om hier invulling aan te geven.

Best gejat

Er is goed nieuws. De instrumenten bestaan al. Ze zaten wat verstopt onder het technische jargon van de ICT, maar ze werken ook voor gemeenten. De decentralisaties hebben ons gedwongen toe te geven dat we simpelweg nog niet alle keuzes kunnen overzien, dat we nog geen precieze planning kunnen afgeven en dat inzichten en noodzakelijk geachte onderdelen nog gaan veranderen. Dat zijn precies de uitdagingen waar Agile het antwoord op heeft. Laten we niet proberen het wiel opnieuw uit te vinden, maar gebruik maken van het beste uit een wellicht onverwachte hoek. Op naar de Agile gemeente!

Erleyne Brookman is adviseur innovatie bij PinkRoccade Local Government en houdt zich binnen deze rol onder andere bezig met de decentralisatie problematiek.

tags: ,

Reactieformulier

De met een * gemarkeerde velden zijn verplicht. U ziet eerst een voorbeeld en daarna kunt u uw bijdrage definitief plaatsen. Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond. Reacties zonder achternaam worden verwijderd. Anoniem reageren alleen in uitzonderlijke gevallen in overleg met de redactie. U kunt bij de vormgeving van uw reactie gebruik maken van textile en er is beperkt gebruik van html mogelijk.