partnermenu

zoeken binnen de website

Partnerpagina PinkRoccade Local Government

PinkRoccade-logo

Gemeenten krijgen beter inzicht door intelligent gebruik van gegevens

persberichten | 12 februari 2014

PinkRoccade Local Government en VCD Business Intelligence ontwikkelen een oplossing waarmee gemeentelijke overheden hun ambities, doelen en bedrijfsvoering kunnen monitoren.

PinkRoccade-logo

PinkRoccade Local Government, onderdeel van Total Specific Solutions, en VCD Business Intelligence, onderdeel van de VCD IT Groep, ontwikkelen een oplossing waarmee gemeentelijke overheden hun ambities, doelen en bedrijfsvoering kunnen monitoren. De in co-creatie door te ontwikkelen oplossing maakt dit mogelijk, evenals trend- en voorspellende analyses op basis van de beschikbare informatie. Bestaand beleid kan eenvoudig worden gecontroleerd en – beargumenteerd – worden bijgesteld.

Betrouwbare managementinformatie is op dit moment vaak moeizaam te vergaren en te presenteren. De onderliggende data ligt vast in allerlei systemen, of wordt niet of onvolledig bijgehouden. Het komen tot de juiste inzichten is daarom vaak arbeidsintensief, foutgevoelig en in veel gevallen achterhaald op het moment van presenteren. Terwijl deze informatie essentieel is om invulling te kunnen geven aan Public Governance. Integraal sturen, het gewenste dienstverleningsniveau, een bezuinigingstaakstelling en een efficiënte bedrijfsvoering als geheel, liggen hiermee binnen handbereik. Het moet ook. Gemeenten krijgen per saldo meer taken en minder budget. Juiste en tijdige management- en stuurinformatie is noodzakelijk om beloften te kunnen verwezenlijken, risico’s te minimaliseren en de belofte van transparantie naar de burger te kunnen waarmaken.

Sturen op prestaties en budgetten

De decentralisaties en de steeds groter wordende rol van regisseur maken het voor de gemeenten cruciaal om grip te hebben en te houden op het eigen presteren en dat van haar partners. Martijn Aardema, Directeur Bedrijfsvoering van PinkRoccade Local Government: ‘Het intelligent gebruik maken van de gegevens binnen een organisatie maakt het mogelijk om in control te zijn op kernthema’s . Zoals: Hoe presteren de samenwerkingsverbanden? Voldoet de geboden jeugdzorg en blijft deze binnen de financiële kaders? Liggen we nog op koers? Is bijsturing noodzakelijk? Samen met VCD Business Intelligence en in co-creatie met onze klanten ontwikkelen we een oplossing die dit inzicht biedt en hen daardoor in staat stelt om hun ambities versneld te realiseren.’

Creëren van meerwaarde

Niko Brouwer, directeur van VCD Business Intelligence, over het nieuw gevormde partnership: ‘De combinatie van de business expertise van PinkRoccade Local Government en onze technische kennis vormt de ideale mix voor het creëren van meerwaarde voor en met onze klanten. Om goed te kunnen samenwerken is een persoonlijke klik van belang. Die hadden we onderling direct en zetten we nu door richting onze klanten.’

Reactieformulier

De met een * gemarkeerde velden zijn verplicht. U ziet eerst een voorbeeld en daarna kunt u uw bijdrage definitief plaatsen. Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond. Reacties zonder achternaam worden verwijderd. Anoniem reageren alleen in uitzonderlijke gevallen in overleg met de redactie. U kunt bij de vormgeving van uw reactie gebruik maken van textile en er is beperkt gebruik van html mogelijk.