partnermenu

zoeken binnen de website

Partnerpagina PinkRoccade Local Government

PinkRoccade-logo

Groningen en Ten Boer kwartiermakergemeenten

persberichten | 28 maart 2013

Gemeente Groningen en gemeente Ten Boer treden toe tot de groep van 25 kwartiermakergemeenten van PinkRoccade, die een voortrekkersrol spelen in het mGBA-programma van de overheid en gezamenlijk de nieuwe iBurgerzaken-oplossing ontwikkelen en implementeren.

PinkRoccade-logo

Gemeente Groningen en gemeente Ten Boer tellen samen meer dan 200.000 inwoners. Vanzelfsprekend willen de gemeenten al deze burgers voorzien van klantvriendelijke en moderne dienstverlening. Anno 2013 is digitale dienstverlening voor de lokale overheid onmisbaar. In de huidige 24-uurseconomie kunnen we op elk gewenst moment en vanaf iedere locatie onze bankzaken regelen, boodschappen bestellen of vakanties boeken. Burgers hebben in toenemende mate dezelfde verwachting van de gemeentelijke dienstverlening. Niet verplicht naar het gemeentehuis en geen onnodige wachtrijen, maar aanvragen indienen én afhandelen op het moment dat het schikt en vanaf elke locatie. Kortom, gemeente Groningen en Ten Boer willen betere dienstverlening bieden voor de burger.

Business innovation en kostenbesparing
Onder het motto ‘De burger is de goedkoopste ambtenaar’ draagt selfservice-afhandeling door de burger ook in grote mate bij aan kostenbesparing op de bedrijfsvoering.
De gemeenten blijven de regie houden maar het werk wordt gedaan door de burger. Hierdoor is er meer ruimte voor servicedifferentiatie naar doelgroepen. Ambtenaren besteden immers minder tijd aan de afhandeling van relatief eenvoudige aanvragen en houden daardoor meer tijd over voor specialistische dienstverlening. En wie wil dat niet!

Inpasbaar in gekozen oplossingen en toekomstplannen
Een andere belangrijke reden voor gemeente Groningen is dat de iBurgerzaken-oplossing inpasbaar is in de keuzes die Groningen al gemaakt heeft op het gebied van architectuur. Hiermee worden desinvesteringen voorkomen, niet onbelangrijk.

Daarnaast speelt de oplossing in op de toekomstige beleidsontwikkelingen van de gemeente en biedt het een solide basis voor bredere dienstverlening, verdere kostenbesparingen én samenwerkingen. Deze samenwerkingen gaan zelfs verder dan gemeentelijke samenwerkingen zoals met gemeente Ten Boer. Het solide platform is gebaseerd op wereldwijde open source-oplossingen, het concept Basisgemeente van KING (Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten) en de Nederlandse open overheidstandaarden zoals NORA (Nederlandse Overheid Referentie Architectuur), GEMMA en StUF (Standaard Uitwisselings Formaat). Heeft de gemeente al gekozen voor een KCC- of zaaksysteem, dan sluit iBurgerzaken daar naadloos op aan en geeft zelfs een extra impuls aan zaakgericht werken.

Innovatief en co-creatie
“Na een uitgebreide marktverkenning is de keuze op PinkRoccade Local Government gevallen” zegt Jack Kleefman, hoofd burgerzaken gemeente Groningen. “Naast bovengenoemde voordelen is een van de voornaamste reden dat PinkRoccade de enige leverancier is die echt vernieuwt en hierbij de klanten betrekt. Zo is er sprake van een gebruiksvriendelijke userinterface, kunnen we processen flexibeler inrichten en integreren we social media. Kortom, een verrijking van werkomgeving en dienstverlening voor zowel ambtenaren als burgers. Onze architecten hebben vooral gekeken naar de inpasbaarheid in onze bestaande omgevingen en toekomstplannen. Ook zij waren overtuigd van de juiste keuze.”

“PinkRoccade Local Government is één jaar geleden een strategische investering gestart in de nieuwe applicaties voor burgerzaken die worden ondersteund vanuit de Pink Private Cloud”, zegt Han Knooren, algemeen directeur van PinkRoccade Local Government. “Onze klanten krijgen een nieuwe generatie oplossingen en daar hoeven ze niet extra voor te betalen. Het nieuwe PinkRoccade Local Government wil meer bieden voor minder geld. Dat is één van de doelstellingen waar de klanten van onze organisatie ons aan kunnen houden.”

Over PinkRoccade Local Government
Al meer dan dertig jaar ondersteunt PinkRoccade Local Government met een uitgebreid portfolio van oplossingen en diensten op het gebied van advies en infrastructuur de lokale overheid bij de uitvoering van haar wettelijke taken en bij de optimalisering van haar bedrijfsvoering. PinkRoccade Local Government vertaalt zijn uitgebreide kennis en expertise voortdurend in nieuwe bedrijfssoftwareproducten en -diensten. Het zijn innovatieve producten die zich in de praktijk hebben bewezen. Zo biedt PinkRoccade Local Government op basis van zijn unieke competenties de lokale overheid de continuïteit, betrouwbaarheid en zekerheid die zij zoekt. PinkRoccade Local Government is onderdeel van Total Specific Solutions (TSS). TSS is met ruim 1.800 medewerkers en dertien vestigingen een van de grootste niet-beursgenoteerde IT-ondernemingen van Nederland.

Voor meer informatie:
PinkRoccade Local Government
Sanne van der Zanden
E-mail: sanne.vanderzanden@pinkroccade.nl
Tel.: 040 – 207 4900