partnermenu

zoeken binnen de website

Partnerpagina PinkRoccade Local Government

PinkRoccade-logo

Handreiking Cloud Computing Taskforce BID

door: Ferry Dekker

weblogs | 9 december 2014

De recent gepubliceerde handreiking cloud computing voor mede-overheden komt op het goede moment. Al een vijfde van de applicaties binnen gemeenten in Nederland staat in de cloud. Er is dan ook een duidelijke behoefte aan tips en richtlijnen. Die zijn er nu met de Handreiking Cloud Computing IBD.

Ferry Dekker is Productmanager Managed Services & Techniek - PinkRoccade LocalGovernment

De Handreiking Cloud Computing IBD is een nuttige basis-checklist die een aantal nuttige zaken beschrijft waar aandacht aan kan worden besteed bij een eerste oriëntatie. Om écht succesvol te zijn met de cloud en om écht goed opdrachtgeverschap vorm te geven is echter méér nodig dan algemeenheden.

Bovendien weerspiegelt de Handreiking wel heel nadrukkelijk de mening van KING over outsourcing en de invulling van cloud strategieën. Dat vertroebelt een beetje de waarde van wat idealiter een objectief document is.

Verzamel CD’s

Een voorbeeld van de mix van feiten en mening is het hoofdstuk ‘Samenwerken als overheid’. Hierin wordt gesteld dat door het oprichten van Shared Service Organisaties (SSO’s) pas echt de voordelen van cloud ten gunste van overheden komen. Daarnaast wordt gerefereerd aan de cloud-strategie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dat is typisch voor een document dat: ‘nadrukkelijk niet bedoeld [is] als toetsingskader dan wel vervanging van bestaand beleid en strategieën’. Het idee van een SSO wordt op deze pagina quasi nonchalant omschreven en niet echt uitgediept. Voor een totaalblik op de plussen en minnen van een SSO zou verder moeten worden gekeken. Wie koopt er in een tijd waarin volledig individuele afspeellijsten mogelijk zijn, nog verzamel cd’s waarin ‘jouw’ muziekkeuze vooraf is vastgebakken?

Ook binnen de ICT zijn we zover dat de business kan bepalen wat zijn van de techniek nodig heeft en niet omgekeerd. Gemeenten moeten zich onderscheiden nu taken steeds meer decentraal worden geregeld. De burger gedraagt zich individualistisch en wil diensten op maat. Hoe kan ICT de business van een gemeente optimaal faciliteren als een extra orgaan (SSO) gaat bepalen wat de beste services zijn voor mij en mijn buurgemeenten? Gemeenten hebben een eigen identiteit, bepalen hun eigen strategie en dat is maar goed ook.

Herkverkaveling en herbezinning

Heeft een SSO dan helemaal geen bestaansrecht? Zeker wel. Met cloud als enabler zullen organisaties in de toekomst hun ICT indelen in verticale kavels. Elk kavel levert de gewenste functionaliteit en is integraal verantwoordelijk voor de eigen keten. Deze kavels moeten aan elkaar verbonden raken en daarvoor komen cloud brokers of cloud integrators in beeld. Dit kunnen marktpartijen of publiek/private samenwerkingen zijn.

Een document als de Handreiking zou deze herverkaveling kunnen schetsen. Daarmee wordt het een echt waardevol hulpmiddel voor beleidsbepaling en visievorming. Een officiële Handreiking zoals Taskforce BID deze presenteert, hoeft u van mij niet te verwachten. Wel een volgend blog waarin ik een toekomstschets geef en tips om als opdrachtgever en leverancier gezamenlijk succesvol te zijn.

Ferry Dekker is Productmanager Managed Services & Techniek

tags: ,

Reactieformulier

De met een * gemarkeerde velden zijn verplicht. U ziet eerst een voorbeeld en daarna kunt u uw bijdrage definitief plaatsen. Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond. Reacties zonder achternaam worden verwijderd. Anoniem reageren alleen in uitzonderlijke gevallen in overleg met de redactie. U kunt bij de vormgeving van uw reactie gebruik maken van textile en er is beperkt gebruik van html mogelijk.