partnermenu

zoeken binnen de website

Partnerpagina PinkRoccade Local Government

PinkRoccade-logo

iSamenleving Schuldkompas verbetert schulddienstverlening

white-papers | 26 november 2015

Schulddienstverlening aan mensen in financiële nood verzorgen de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren gezamenlijk. Als samenwerkingsverband Peel 6.1 gebruiken zij iSamenleving Schuldkompas van PinkRoccade Local Government om zo snel mogelijk inzicht te krijgen in de oorzaak en grootte van schulden en een hulptraject op maat op te stellen.

Alice Mittendorp en Wiljon Welten vertellen hoe Peel 6.1 schulddienstverlening persoonlijker, gerichter en efficiënter maakt.

Huurachterstanden en openstaande nota’s

‘Voor het opvolgen van signalen van betalingsachterstanden en preventie is in Peel 6.1 één uitvoerende organisatie aangewezen: de LEVgroep’, vertelt Mittendorp, teammanager minima, bijzondere bijstand en schulddienstverlening bij Peel 6.1. ‘Zij krijgen alle gegevens over mensen in financiële problemen aangeleverd en gaan met die beschikbare informatie aan de slag. Je moet dan denken aan meldingen over niet betaalde huur, energienota’s die nog openstaan en achterstallige premies bij zorgverzekeraars. Zulke betalingsachterstanden zijn vaak een signaal dat iemand in de financiële problemen zit. De gegevens helpen ons enorm bij het opsporen van mensen met schulden in onze gemeenten. Zowel de LEVgroep als Schulddienstverlening Peel 6.1. werkt samen met woningcorporaties, zorgverzekeraars, welzijns- en vrijwilligersorganisaties die actief zijn in wijken dorpen en steden in de Peel.’

‘Door iSamenleving Schuldkompas vangen we eerder signalen van schulden op.’

Wiljon Welten, Coördinator schulddienstverlening at Gemeente Helmond

Meer body

‘Op het moment dat de mensen met financiële problemen bij de LEVgroep op afspraak komen, komt iSamenleving Schuldkompas in beeld’, aldus Welten, coördinator schulddienstverlening bij de Gemeente Helmond. ‘Een medewerker van de LEVgroep laat deze mensen eerst een toestemmingsformulier ondertekenen en voert de beschikbare informatie in het kompas in. De vragen van het kompas geven ons houvast bij het beoordelen van de ernst van een situatie, zodat we onze cliënten zo gericht mogelijk kunnen helpen. Na het beantwoorden van alle vragen geeft het kompas een advies over de situatie van de persoon in kwestie. Oftewel: is er sprake van geen, lichte of zware problematiek?
Bij lichte problematiek sturen we iemand om te helpen met de financiële administratie. Dreigt er uitzetting? Het kompas stopt en er komt meteen een signaal bij schulddienstverlening binnen. Wij maken vervolgens een afspraak met de burger in nood om te kijken hoe we uitzetting kunnen voorkomen. Dankzij iSamenleving Schuldkompas kunnen we veel sneller dan voorheen de situatie van een burger met schulden analyseren. De antwoorden uit het kompas helpen ons bovendien om een persoonlijk advies voor die mensen op te stellen. Het geeft onze schulddienstverlening meer body.’

Kaartenbakken verleden tijd

‘Schulddienstverlening is altijd maatwerk’, gaat Welten verder. ‘De één ligt in scheiding, de ander is ernstig ziek en een derde lijdt aan een verslaving. Met iSamenleving Schuldkompas wordt alles digitaal geregistreerd. Omdat er een koppeling is met het schulddienstverleningssysteem waarmee wij werken, is op die manier alles snel en eenvoudig terug te vinden. Zeker in vergelijking met de situatie van voor het kompas, toen we nog met kaartenbakken werkten. Voor mij als coördinator Schulddienstverlening is dat erg fijn.’
Eerder signalen van schulden opvangen
‘Onze dienstverlening op het gebied van schulddienstverlening schaven we continu bij’, blikt Mittendorp vooruit. ‘Zo kijken we op dit moment hoe we zzp’ers in nood beter kunnen helpen. Ook willen we ons meer richten op mogelijkheden voor mensen die in het verleden fraude hebben gepleegd. Voorheen vielen zij tussen wal en schip. Nu willen we toe naar een situatie waarin zij wel worden geholpen. Doordat we eerder signalen over mensen met schulden opvangen, kunnen we met die signalen persoonlijke hulptrajecten opstellen. iSamenleving Schuldkompas van PinkRoccade Local Government is daarbij van grote waarde.’

Peel 6.1

In totaal hebben de Peel 6.1-gemeenten 204.818 inwoners (cijfers CBS van per 31-3-2015). De gemeenten Helmond, Asten en Laarbeek gebruiken Samenleving Schuldkompas sinds 09-05-2012, de gemeenten Deurne, Gemert-Bakel en Someren sinds 01-01-2014.


 

Download het whitepaper: iSamenleving Schuldkompas verbetert schulddienstverlening

U kunt dit whitepaper downloaden door uw naam, organisatie en e-mailadres in te vullen. U ontvangt een mail met de downloadlink.

voornaam

achternaam

organisatie

functie

e-mail

verzenden

Reactieformulier

De met een * gemarkeerde velden zijn verplicht. U ziet eerst een voorbeeld en daarna kunt u uw bijdrage definitief plaatsen. Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond. Reacties zonder achternaam worden verwijderd. Anoniem reageren alleen in uitzonderlijke gevallen in overleg met de redactie. U kunt bij de vormgeving van uw reactie gebruik maken van textile en er is beperkt gebruik van html mogelijk.