partnermenu

zoeken binnen de website

Partnerpagina PinkRoccade Local Government

PinkRoccade-logo

mGBA in stroomversnelling

door: Marco van der Hoeven

artikelen | 18 oktober 2012

Op dit moment worden grote stappen gezet in de invoering van de mGBA. Twintig kwartiermakergemeenten van PinkRoccade werken samen aan een moderne Burgerzaken-oplossing en delen best practices, dankzij een unieke samenwerking tussen wetgever, gebruikers en de leverancier. De gebruikersvereniging van PinkRoccade Local Government speelt hierin een belangrijke faciliterende rol.

PinkRoccade-logo

De GBA vormt een cruciale basis voor de dienstverlening door de overheid. Het is van belang dat de overheid weet wie de inwoners zijn, waar ze wonen en wat ze doen. Daarvoor is het van belang dat ze gebruikmaken van de juiste gegevens van de juiste persoon, en dat dit geautomatiseerd gaat. Dankzij de modernisering GBA (mGBA) gaan burgers uiteindelijk profiteren van een betere dienstverlening.
Door een unieke samenwerking tussen wetgever, gemeenten en leverancier is ondertussen een goede basis gelegd voor de uiteindelijke invoering van de mGBA tot 2016. De samenwerking richt zich vooral op tijdig elkaar informeren, samen de oplossingen bespreken, gezamenlijk de gemeente de voordelen en tussenresultaten laten zien en elkaar faciliteren in de ontwikkeling.

Zo heeft het platform Burgerzaken van de gebruikersvereniging PinkRoccade Local Government ondertussen een aantal belangrijke stappen gezet. Twintig kwartiermakergemeenten, verdeeld over de zeven regio’s van de vereniging, zijn actief met de invoering van de mGBA. Deze twintig kwartiermakergemeenten gaan vervolgens 180 andere gemeenten helpen met hun leerervaringen en best practices. Ook dat gebeurt regionaal. Uitwisseling van personeel om de pieken op te vangen of deskundigheid uit te wisselen is onderdeel hiervan.

Co-creatie

“Zij gaan innoveren en samen met PinkRoccade bedenken zij hoe de oplossing eruit moet gaan zien. Co-creatie samen met wetgever, gebruikers en ICT-deskundigen. De meest moderne technologie en de pragmatische kennis van gebruik gaan hier samen. Binnen de regio’s wordt vervolgens die kennis gedeeld met de andere leden, zodat de lijnen kort zijn”, aldus de voorzitter van de Gebruikersvereniging (GV PRLG) Jos Heijmans, burgemeester van Weert.
Mat Keijers, eindverantwoordelijk voor de mGBA binnen PinkRoccade, bevestigt de unieke samenwerking: “Het resultaat is een zeer moderne oplossing die afgestemd is op de werkwijze van de klanten en maximaal gebruikmaakt van de mogelijkheden van technologie. Betere en snellere dienstverlening wordt daardoor een feit. Efficiencywinst van 30 procent is ons streven. En dat past binnen de bezuinigingsuitdagingen die de gemeentelijke overheid heeft. De burger neemt steeds meer het werk van de ambtenaar over en vindt dat ook nog leuk.” Sterker nog, de burger wil niet anders en is dat al gewend met bijvoorbeeld reizen boeken of betalen bij de bank.

Innovatie

“Dat de leverancier, de gebruikers en de wetgever bij elkaar om de tafel zitten, is uniek”, aldus Mat Keijers. “Niet eerder zat een ministerie zo transparant met leveranciers aan tafel. Na elf jaar praten gebeurt er echt wat.” Hij verklaart dit mede uit meer ondernemerschap bij alle partijen en het openstaan voor samenwerking. “Het nieuwe management bij de GV en PinkRoccade Local Government heeft elkaar gevonden in deze unieke samenwerking.” Dit leidt tot een versnelling en mooie innovaties in de oplossing.
De nieuwe voorzitter van de GV aan het woord. “Wat ik bij mijn aantreden merkte, was dat we als gebruikersvereniging vooral achter de feiten aan liepen. We gingen achteraf zaken repareren. Wij willen echter aan de voorkant invloed hebben, zoals het ook bij een onderwerp als veiligheid gebeurt.”
Dit betekent onder meer een actieve opstelling binnen de VNG en overleg met KING over het digitaal beleid dat Den Haag formuleert. Jos Heijmans: “Zo voorkomen we problemen bij de invoering. Dat doen we niet als individuele gemeenten, maar samen met 200 gemeenten en met onze leverancier PinkRoccade. Waarmee ik niet wil zeggen dat we onze oren laten hangen naar de leverancier, we blijven kritisch, met een open mind. We zijn ons er echter van bewust dat het belangrijk is om als gemeente invloed te hebben op wat een leverancier maakt, en dat hij continuïteit biedt. We hebben weliswaar andere doelstellingen, maar je kunt door samenwerking die doelen op een slimme manier combineren.”

Participeren

Heijmans werkt vanuit een uitgesproken visie op de relatie overheid en ICT: “Ik ben ervan overtuigd dat ICT bij bestuurders op lokaal, regionaal en rijksniveau nog steeds een ondergeschoven kindje is. Veel gemeenten weten niet eens wie de portefeuillehouder ICT is en als die wel bekend is, weet die niet precies wat het inhoudt. De politiek loopt achter op de ontwikkelingen. We moeten een stapje harder lopen.”
Voor het zover is, moet er nog veel gebeuren. Heijmans en Keijers roepen gemeenten dan ook op gebruik te maken van de mogelijkheden tot samenwerken en kennis delen: “Wij zouden de gemeenten die lid zijn van de gebruikersvereniging adviseren om te participeren in het gebruikersplatform. Zo blijven ze op de hoogte van alles wat daar gebeurt. Daar komen de professionals bij elkaar die bespreken hoe we zo slim en efficiënt mogelijk de mGBA kunnen invoeren. Aan bestuurders zou ik willen adviseren om eveneens te volgen wat daar gebeurt. Laat je stem horen, participeer en leer van elkaar. Het is aan de bestuurders om ervoor te zorgen dat er echt samengewerkt wordt bij de invoering van de mGBA.”

tags: , ,

Reactieformulier

De met een * gemarkeerde velden zijn verplicht. U ziet eerst een voorbeeld en daarna kunt u uw bijdrage definitief plaatsen. Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond. Reacties zonder achternaam worden verwijderd. Anoniem reageren alleen in uitzonderlijke gevallen in overleg met de redactie. U kunt bij de vormgeving van uw reactie gebruik maken van textile en er is beperkt gebruik van html mogelijk.