partnermenu

zoeken binnen de website

Partnerpagina PinkRoccade Local Government

PinkRoccade-logo

De nieuwe lokale overheid

artikelen | 18 april 2013

De transitie naar een samenleving waarin burgerparticipatie centraal staat, vereist dat de gemeente afscheid neemt van de traditionele sectorale indeling. PinkRoccade Local Government loopt daarop vooruit en werkt in publiek-private samenwerking met de gemeenten aan standaardisatie van oplossingen voor de nieuw gedefinieerde aandachtsgebieden bedrijfsvoering, publiekszaken, ruimte en ontwikkeling en samenlevingszaken.

PinkRoccade-logo

“De Nederlandse gemeenten bevinden zich in een veranderingsproces. Er is sprake van schaalvergroting én schaalverkleining. De druk om meer samen te werken om op kosten te besparen, neemt sterk toe. Tegelijkertijd is er de behoefte bij gemeenten om meer te participeren met maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en burgers. Dit zorgt voor veel dynamiek bij gemeenten die een dubbele rol krijgen: de rol van ‘faciliterende gemeente’, die door middel van co-creatie en een nieuwe systematiek de transities in de samenleving ondersteunt en stimuleert, en die van ‘regiegemeente’, die processen standaardiseert, automatiseert, uitbesteedt en op hoofdlijnen bestuurt. Deze beweging levert gemeenten de nodige kopzorgen op”, constateert Fred Doeleman, bij PinkRoccade Local Government als programmamanager verantwoordelijk voor nieuwe vormen van dienstverlening binnen het domein Samenlevingszaken (Jeugd & Onderwijs, Werk & Inkomen, Zorg & Welzijn).

“De Nederlandse gemeenten bevinden zich in een veranderingsproces”, zegt hij. “Er ontstaat een nieuwe lokale overheid die hard bezig is om de nieuwe samenwerking met maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en burgers vorm te geven. Zelfredzaamheid en participatie zijn geen vreemde begrippen meer voor gemeentesecretarissen en hun organisatie. Dat betekent dat er meer te doen is voor gemeenten, maar dat moet – door de bezuinigingen van het Rijk – met minder geld. Zij zoeken daarom naar besparingen door processen beter, slimmer en goedkoper in te richten. ICT speelt daarin een belangrijke rol. Technologie zorgt niet alleen voor meer efficiency, maar kan ook de kloof tussen overheid en burger verkleinen.”

Integratie

De veranderingen waar gemeenten voor staan, hebben deels een organisatiekundige achtergrond. Doeleman: “De meeste overheden zijn nog steeds sectoraal georganiseerd in fysieke, sociale, culturele en facilitaire takken. Dat sluit aan bij de moderne concernmodellen. Kijken we echter naar de maatschappij, dan zijn deze onderdelen al vergaand geïntegreerd. Dat betekent dat de nieuwe overheid midden in de netwerksamenleving moet staan en moet samenwerken in strategische partnerschappen op basis van gelijkwaardigheid en transparantie. Het wordt dus heel belangrijk om te laten zien wat je doet.”

Daarnaast is het volgens Doeleman goed om te kijken naar de transitie die Nederland op dit moment doormaakt naar een toenemende lokale worteling en meer collectiviteit. “De Nederlandse hoogleraar Jan Rotmans heeft daar interessante dingen over gezegd. Zo zijn volgens hem veel Nederlanders de afgelopen jaren in actie gekomen. Dit heeft geleid tot een explosie van lokale initiatieven. Nederland is nu met 7500 coöperaties koploper in Europa. Dat maakt de discussie over de minimumomvang van een gemeente – die het kabinet heeft gestart – interessant. Er zijn nu 408 gemeenten waarvan 27 met 100.000 inwoners. Het gemiddelde aantal inwoners per gemeente is circa 40.000 tegen een Europees gemiddelde van 5000. Vanuit dat oogpunt is het minimum van 100.000 opmerkelijk. Bovendien blijkt uit meerjarig onderzoek van Maarten Allers, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen en directeur van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) duidelijk dat grotere gemeenten niet goedkoper zijn.”

Pragmatische solidariteit

De trend van glocalisering – de (wereldwijde) hang naar lokale worteling en de toenemende samenredzaamheid in plaats van zelfredzaamheid – zijn volgens Doeleman geen hypes. “Jan Rotmans wijst erop dat het tijdperk van het hyperindividualisme op zijn einde loopt. Mensen zoeken elkaar weer meer op, vanuit een pragmatische solidariteit. Daar waar het voordelen biedt, ontstaan nieuwe vormen van collectiviteit. We gaan van samenleving naar een community waarin burgerparticipatie steeds belangrijker wordt. De middelen daarvoor zijn er nu: social networking, co-creatie en crowdsourcing leiden tot nieuwe sociale structuren en samenwerkingsvormen.”

Wat betekent dit praktisch voor gemeenten? Doeleman: “In de eerste plaats een afscheid van de traditionele sectorale indeling naar een modernere structuur, onderverdeeld in bijvoorbeeld dienstverlening, ruimtelijke ordening, openbare ruimte en samenlevingszaken. Wij hebben als exclusief dienstverlener voor gemeenten onze eigen structuur hier al op aangepast door onze aandachtsgebieden op te delen in bedrijfsvoering, publiekszaken, ruimte & ontwikkeling en samenlevingszaken. Dat sluit naadloos aan bij de trend van deze tijd.”

Bij deze ontwikkelingen is de rol van technologie niet te onderschatten, benadrukt Doeleman. “Wij werken in dat verband hard aan standaardisatie van onze oplossingen. Dat doen we zo veel mogelijk binnen publiek-private samenwerkingsverbanden. Onze klanten profiteren daardoor van oplossingen die exact aansluiten bij wat ze nodig hebben en precies inspelen op wat burgers en bedrijven vandaag nodig hebben. Wij profiteren doordat we producten ontwikkelen die voorzien in werkelijke behoeften bij klanten. Dat is een echte win-winsituatie.”

tags: ,

Reactieformulier

De met een * gemarkeerde velden zijn verplicht. U ziet eerst een voorbeeld en daarna kunt u uw bijdrage definitief plaatsen. Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond. Reacties zonder achternaam worden verwijderd. Anoniem reageren alleen in uitzonderlijke gevallen in overleg met de redactie. U kunt bij de vormgeving van uw reactie gebruik maken van textile en er is beperkt gebruik van html mogelijk.