partnermenu

zoeken binnen de website

Partnerpagina PinkRoccade Local Government

PinkRoccade-logo

PinkRoccade Local Government zet innovatie-evenement voort

artikelen | 29 december 2014

Ook in 2015 bepalen professionals uit de gemeentelijke overheid welk vernieuwende idee voor betere dienstverlening aan de burger gratis wordt gebouwd. PinkRoccade Local Government zet het initiatief ‘PinkValley’ door. Publieksonderzoek benadrukt het nut van het initiatief.

De winnende app GUIDE laat mensen met een verstandelijke beperking zelf op stap gaan in het openbaar vervoer

De winnende app GUIDE laat mensen met een verstandelijke beperking zelf op stap gaan in het openbaar vervoer.


Honderden deelnemers aan het evenement ‘Innoveren doe je samen’ kozen dit najaar voor ‘Guide’ als winnaar van PinkValley, een wedstrijd om dienstverlening richting burgers te verbeteren via een app. Guide is een app die mensen met een verstandelijke beperking ondersteunt bij het reizen met het openbaar vervoer. De app wordt daadwerkelijk gebouwd en komt binnenkort beschikbaar.
De genomineerden van 2014 laten de breedte zien van de aandachtsgebieden: de ‘Goed bezig App’; een sociale marktplaats om in het kader van participatiebevordering te vinden, vragen en verbinden; ‘WerkMeer’, een app voor de aanpak van jeugdwerkloosheid en ‘LARS’ (Leerlingen app rijdt samen), eveneens in het kader van participatiebevordering.

PinkValley is een beweging voor innovatie en vernieuwing bij lokale overheden. Na het grote succes van dit jaar heeft PinkRoccade Local Government besloten dit platform voor innovatie en co-creatie een vervolg te geven. Deelnemers uit diverse sectoren gaan ook in 2015 in de denk- en doetank aan de slag met vraagstukken uit het publieke domein. Iedereen met een idee kan en mag deelnemen. Bart Gelsing, Development Manager bij PinkRoccade Local Government en verantwoordelijk voor PinkValley: “De beste ideeën voor innovatie beginnen bij de mensen die er iedere dag mee te maken hebben. Zij zien de mogelijkheden.”

Burgerparticipatie

Dat die mogelijkheden niet gebaseerd zijn op onderbuikgevoelens, maar op concrete wensen en behoeften van burgers, bewijst onderzoek dat PinkRoccade dit jaar onder ruim duizend Nederlanders uitvoerde in de aanloop naar het evenement. Zo blijkt bijna de helft (45 procent) van de Nederlanders zich vrijwillig te willen inzetten voor de gemeenschap. Eén op de drie vrouwen en één op de vijf mannen zijn bijvoorbeeld bereid om mensen te helpen die eenzaam of ziek zijn. Van de mannen zou 16 procent vrijwillig in de groenvoorziening willen werken, tegenover 10 procent van de vrouwen. Hoe groter de gemeente waarin iemand woont, hoe bereidwilliger mensen zijn om zich in te zetten. De ondervraagden geven aan dat hun gemeente dit kan ‘verzilveren’ door een online marktplaats te starten waarop burgers zich kunnen inschrijven.

Veel gemeenten hebben al een vrijwilligerscentrale, maar in de praktijk werkt die niet altijd goed. De helft van de vrouwen vindt die centrale een goed idee, terwijl mannen (44 procent) het liefst participeren in een project vanuit de gemeente. Belangrijk is het dan ook om dit gezamenlijk met diverse partijen en de vrijwilligers te ontwikkelen zodat het ook echt co-creatie wordt. Eén op de tien burgers heeft hier eigen ideeën over, zoals het verder betrekken van wijkteams hierbij. Hetzelfde onderzoek toont aan dat burgers hun gemeente niet vinden behoren tot de digitale voorhoede van Nederland. Slechts 17 procent denkt dat zijn gemeente vooruitstrevend is op het gebied van digitale dienstverlening. Zij zijn er wel van overtuigd dat gemeenten correct handelen bij de opslag van persoonsgegevens. Bart Gelsing: “Het is goed dat de burgers vertrouwen hebben, maar aan de andere kant blijft innoveren en ondersteunen van burgers een hoofdtaak. Het optimaliseren van de digitale dienstverlening en de verdere uitrol van selfservice zijn daarin belangrijk.”

De beste ideeën beginnen bij de mensen die er iedere dag mee te maken hebben

2015 is het jaar van de decentralisaties en deze uitdagingen vragen volgens Gelsing bij uitstek om gezamenlijke innovatie: “Ik verwacht dat uit deze uitdaging veel ideeën zullen voortkomen. Er is minder menskracht, minder budget en flink meer vraag naar diensten die bovendien voor een deel nieuw zijn voor de lokale overheid. Ik ben enorm benieuwd naar de creativiteit die zal loskomen.” Dat het winnende idee daadwerkelijk zal worden uitgevoerd blijkt slechts een van de redenen te zijn voor deelname. De organisatoren merken ook dat de mogelijkheid om in de volle breedte van de overheidsketen met anderen te kunnen brainstormen en ontwikkelen, enorm aanslaat: “In die zin is het middel ook een doel. Er komt veel creativiteit vrij en de deelnemers laten zien dat co-creatie geen theoretisch begrip is, maar dagelijkse praktijk kan zijn. En daar kan de lokale overheid niet genoeg van krijgen, dunkt me.”

Meer informatie is te vinden op http://pinkvalley.tumblr.com. PinkValley is een initiatief van PinkRoccade Local Government.

iBestuur Congres 2015
PinkRoccade Local Government wil met u in een brainstorm-sessie op het iBestuur Congres 2015 op Knooppunt 7 | iBestuur partnerplein ideeën verzamelen voor apps waarmee dienstverlening verbeterd kan worden.

tags: , ,

Reactieformulier

De met een * gemarkeerde velden zijn verplicht. U ziet eerst een voorbeeld en daarna kunt u uw bijdrage definitief plaatsen. Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond. Reacties zonder achternaam worden verwijderd. Anoniem reageren alleen in uitzonderlijke gevallen in overleg met de redactie. U kunt bij de vormgeving van uw reactie gebruik maken van textile en er is beperkt gebruik van html mogelijk.