partnermenu

zoeken binnen de website

Partnerpagina PinkRoccade Local Government

PinkRoccade-logo

Samen oogsten in de iConnect API Proeftuin

nieuws | 17 maart 2022

De iConnect API Proeftuin is sinds het voorjaar van 2021 operationeel en heeft de afgelopen periode zijn vruchten afgeworpen. Inmiddels zijn verschillende usecases succesvol beproefd en in productie genomen. Als ervaren proeftuin-hovenier praat onze architect/businessanalist Gert Jan van der Kooij je graag bij over de bereikte resultaten.

Ploegen, freezen, zaaien en kiemen…

In de iConnect API Proeftuin doen we samen met gemeenten en marktpartijen kennis en ervaring op met de nieuwe koppelvlakken, zoals opgenomen in de informatiekundige visie Common Ground. Voor nu betreft dit de Haal Centraal-API’s (BRP, BRK, BAG en WOZ), de nieuwe KvK-API’s en de Verwerkingenlogging-API’s. Als wellicht vreemde maar zeker welkome eend in de bijt beproeven we ook de BanknummerNaamControle-API in het financiële domein. Binnenkort volgen ook usecases voor de Zaakgericht Werken-API’s.

De beproevingen zijn divers en betreffen aan de zijde van de dienstenafnemer onder andere een prefill-functionaliteit van formulieren, het ondersteunen van kortingspassen voor minima, inzage van de afvalwijzer voor inwoners, het beheren van relatiegegevens in Financieel systeem/ Zaaksysteem/ DSO-systeem, de genoemde BanknummerNaam-controle bij afhandeling financiële processen en flexibele microapps voor medewerkers of buitendienstambtenaren.

De iConnect API Proeftuin in getallen…

Sinds de start van de beproevingen in de iConnect API Proeftuin:
  • zijn er 6 nieuwe verkenningen te starten
  • zijn er 24 verkenningen gedaan met 14 gemeenten en 17 marktpartijen
  • zijn er 17 daadwerkelijke beproevingen gestart
  • is er 1 livegang uitgevoerd
  • zijn er 3 livegangen in voorbereiding genomen

Samen zetten we de transitie naar Common Ground in gang

We starten met een gezamenlijke verkenning van processen waarbij de inzet van de genoemde API’s een toegevoegde waarde voor de gemeente kan bieden. Soms doen we dit met de gemeente en een marktpartij, maar soms ook als marktpartijen onderling. Hierdoor gaan we samen op zoek naar usecases om de transitie naar Common Ground te maken.

Zodra we een usecase hebben geïdentificeerd volgt de technische aansluiting op de iConnect API Proeftuin. Dit bestaat uit het uitwisselen van certificaatgegevens, whitelist-adressen en endpoints. Hierna sluit de consumer-applicatie functioneel aan op het gebruik van de API’s, ofwel het verwerken en gebruiken van de opgehaalde gegevens in het gekozen proces. Als ook deze fase gereed is organiseren we een gezamenlijk demo-moment, waarbij de resultaten via een formulier, webapplicatie of mobile-device app worden getoond.

Is het dan altijd rozengeur en maneschijn?

Nee, zeker niet… soms komt een verkenning naar een geschikte usecase simpelweg te vroeg, blijkt een bepaalde usecase uiteindelijk toch niet de juiste te zijn of doet zich binnen een betrokken organisatie een situatie voor waarbij even geen prioriteit kan worden gegeven aan het volbrengen van de usecase. Maar dat hoort er in deze fase van de transitie allemaal bij en is gelukkig absoluut geen probleem. In zo’n geval doen we op later moment gewoon nog een poging!

Gert Jan van der Kooij, Architect: “Er komt een heerlijke energie vrij door samen met gemeenten en andere marktpartijen API-usecases te beproeven in onze proeftuin. Met een gericht doel voor ogen, de handen ineenslaan en ontwikkelen maar! Dat gaat niet altijd zonder slag of stoot, maar op de finishlijn zijn er altijd blije gezichten. Mooi om hierbij te constateren dat het integratieplatform iConnect onze gemeenten daadwerkelijk ondersteunt in de transitie naar Common Ground. iConnect is een zeer vruchtbare voedingsbodem voor zowel de bestaande als de nieuwe gewassen!”

Tijd voor koesteren en oogsten

Voor zover de techniek. Dit is echter niet waar het de informatiekundige visie Common Ground om te doen is. De techniek is namelijk niet leidend maar ondersteunend aan de overkoepelende doelstellingen. Zie het als een verbeterde dienstverlening, regie op gegevens en het efficiënter werken van overheidsorganisaties. Het werken in steeds uitgebreidere ketens zal stapje voor stapje worden doorgevoerd.

De demo kan nog zo mooi zijn, maar het gaat er uiteindelijk om dat het initiatief bijdraagt aan wat de gemeente beoogt. Vanuit de gemeentelijke organisatie is daarom aandacht van één of meer betrokken stakeholders nodig om het initiatief te koesteren en in de organisatie verder te brengen. Dit om hier vervolgens in de praktijk ook de vruchten van te plukken. Dat oogsten begint wellicht klein, maar ook hier geldt: zien eten doet eten! Zo gaat het koesteren en oogsten hand in hand.

Het krijgen van nieuwe inzichten

Een andere vorm van oogsten is dat we door de beproevingen in de iConnect API Proeftuin samen met gemeenten en andere marktpartijen tot nieuwe inzichten komen. Inzichten over de aanpak van de transitie, het inpassen van transitievoorzieningen en het benutten van de bestaande componenten in het applicatielandschap. Je kunt hierbij denken aan transformaties, orkestraties en aggregaties of het introduceren van zogenaamde convenience-API’s. Zo bundelen we in iConnect de krachten van bestaande en nieuwe functionaliteiten.

iConnect ondersteunt de bestaande én de nieuwe wereld van gegevensuitwisseling

Gedurende de transitie en ontwikkelingen bij RvIG zijn we in staat om aan de zijde van de Dienstenafnemer (consumer) voor de BRP-API alvast te werken met de nieuwe moderne Haal Centraal-standaards, terwijl voor de afhandeling hiervan de Makelaarsuite of desgewenst de lokale BRP wordt gebruikt.

Daarnaast is het bijvoorbeeld mogelijk om voor API’s waarbij dit noodzakelijk is binnen het integratieplatform iConnect direct de verwerkingenlogging via iLogboek te verzorgen. Verder biedt iConnect verschillende mogelijkheden om API-verzoeken over meerdere bronnen uit te voeren; bijvoorbeeld in het geval van de Kernregistratie Niet Authentieke Objecten of in het geval er medewerker-gegevens over meerdere verschillende organisaties in een samenwerkingsverband moeten worden opgehaald.

Gert Jan van der Kooij, Architect: “De kracht van het integratieplatform iConnect is dat we gedurende de transitie naar Common Ground het nieuwe naast het bestaande ondersteunen. iConnect is hiermee een belangrijke schakel om samen met gemeenten en marktpartijen de transitie naar Common Ground stap voor stap tot een succes te maken! Die transitie is een aanzienlijke operatie, die een lange tijd in beslag zal nemen en waarbij meer en meer partijen betrokken raken. Het is de kunst hierbij goed aan het roer te zitten, om te voorkomen dat het gemeentelijk applicatielandschap er gedurende de transitie naar Common Ground onbedoeld onoverzichtelijker en duurder op wordt. Door bijvoorbeeld het langdurig moeten ondersteunen van transitievoorzieningen of van meerdere versies van meerdere standaarden met eenzelfde doel. Regievoering, intensieve samenwerking en gepaste incentives zijn de sleutelbegrippen om samen met gemeenten, medeoverheden en marktpartijen de transitie naar Common Ground te volbrengen.”

Samenwerken in de iConnect API Proeftuin is voor alle betrokken partijen een mooie stimulans om de transitie naar Common Ground meer handen en voeten te geven! Doe je mee?

Stel gerust je vragen

Gert Jan vindt het leuk om met je te praten over de ontwikkelingen op het gebied van iConnect, Common Ground, API’s en de iConnect API Proeftuin. Je kunt contact met hem opnemen via GertJan.vanderKooij@PinkRoccade.nl

tags: ,

Reactieformulier

De met een * gemarkeerde velden zijn verplicht. U ziet eerst een voorbeeld en daarna kunt u uw bijdrage definitief plaatsen. Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond. Reacties zonder achternaam worden verwijderd. Anoniem reageren alleen in uitzonderlijke gevallen in overleg met de redactie. U kunt bij de vormgeving van uw reactie gebruik maken van textile en er is beperkt gebruik van html mogelijk.