partnermenu

zoeken binnen de website

Partnerpagina PinkRoccade Local Government

PinkRoccade-logo

Selfservice stelt de klant centraal

white-papers | 26 september 2014

Door burgers te faciliteren, kunnen gemeenten hen beter in hun kracht zetten en daarvan zelf profiteren. Om gemeenten daarin te ondersteunen, ontwikkelt PinkRoccade Local Government integrale oplossingen die de voordelen van selfservice door de burger maximaal benutten.

PinkRoccade solution paper Selfservice stelt de klant centraal

“Van iedereen die dat kan, wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen leven én omgeving”, aldus Koning Willem- Alexander in de Troonrede van 17 september 2013. In de participatiesamenleving wordt individuele burgers gevraagd, waar dat kan, het lot in eigen hand te nemen en een actieve bijdrage te leveren aan de maatschappij. Die participatiesamenleving geeft ook blijk van de wens om belangrijke veranderingen steeds meer voort te laten komen uit een actief samenspel van burgers, bedrijven, professionals en overheden. Gemeenten kunnen zich niet langer opstellen als externe organen die boven de samenleving staan. De huidige samenleving accepteert dat niet meer en zware bezuinigingen laten dat niet toe. Gemeenten moeten ervoor gaan zorgen dat de samenleving in zichzelf kan investeren. Dat kan bijvoorbeeld door de burger op heel veel gebieden een actieve rol te geven in de gemeentelijke dienstverlening en hem zo veel mogelijk (administratieve) taken zelf te laten uitvoeren: selfservice door de burger.

Nederlandse gemeenten staan de komende jaren voor forse uitdagingen. Met ingang van 1 januari 2015 hebben ze de plicht om zorg te bieden aan langdurig zieken en ouderen en moeten ze inwoners hulp bieden bij het vinden van werk,
of hen een uitkering verstrekken. Ook worden ze verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdzorg; gemeenten krijgen er een enorm takenpakket bij. Met die overheveling van taken is een budgetkorting van ruim 4 miljard euro gemoeid. En daarmee houdt het niet op. De verwachting is dat de zorgkosten hoog gaan oplopen door de vergrijzing en de steeds hogere levensverwachting van burgers. En gemeenten zijn daarvoor wél verantwoordelijk vanaf 2015. Gemeenten moeten dus veel meer gaan doen met veel minder geld. Ze worden gedwongen om beter, slimmer en goedkoper te werken. De burger kan ze daarbij prima helpen.

De burger van nu wíl en kán meer zelf doen

De burger van tegenwoordig wíl gemeenten ook gerust helpen. Hij is immers op zoek naar autonomie en wil zoveel mogelijk zelf doen. Onder invloed van emancipatie en democratisering is hij prima in staat zelf keuzes te maken en zijn leven in te richten. Door het gestegen opleidingsniveau is hij mondiger geworden en beter toegerust óm zelf keuzes te maken. Internet en social media hebben hem de afgelopen jaren slimmer, onafhankelijker en initiatiefrijker gemaakt. Die ontwikkelingen hebben tot grotere gelijkheid in verhoudingen geleid: ook waar het gaat om de verhouding ‘burger – overheid’. De burger van tegenwoordig handelt steeds minder op uitnodiging van beleidsmakers en steeds vaker op eigen initiatief.

Selfservice stimuleren

Gemeenten kunnen op die ontwikkelingen inspringen door de zelfwerkzaamheid van burgers te stimuleren en de dienstverlening dichter bij burgers te brengen. Door burgers te faciliteren, kunnen gemeenten hen beter in hun kracht zetten en daarvan zelf profiteren. Om gemeenten daarin te ondersteunen, ontwikkelt PinkRoccade Local Government integrale oplossingen die de voordelen van selfservice door de burger maximaal benutten. Digitale oplossingen waarmee burgers zelfvoorzienend worden, digitale oplossingen die ambtenaren administratieve taken uit handen nemen én waarmee gemeenten de bezuiningsopdracht van de komende jaren positief kunnen afronden. In deze solution paper laten we u zien hoe selfservice het antwoord is op het veranderende gemeentelandschap.


 

Download het whitepaper: Selfservice stelt de klant centraal

U kunt dit whitepaper downloaden door uw naam, organisatie en e-mailadres in te vullen. U ontvangt een mail met de downloadlink.

voornaam

achternaam

organisatie

functie

e-mail

verzenden

tags: ,

Reactieformulier

De met een * gemarkeerde velden zijn verplicht. U ziet eerst een voorbeeld en daarna kunt u uw bijdrage definitief plaatsen. Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond. Reacties zonder achternaam worden verwijderd. Anoniem reageren alleen in uitzonderlijke gevallen in overleg met de redactie. U kunt bij de vormgeving van uw reactie gebruik maken van textile en er is beperkt gebruik van html mogelijk.