partnermenu

zoeken binnen de website

Partnerpagina PinkRoccade Local Government

PinkRoccade-logo

Stelsel van Basisregistraties en landelijke voorzieningen komt tot stilstand

door: Rolf van Deursen

weblogs | 16 juli 2014

Het i-NUP programma nadert zijn einde, het Stelsel van Basisregistraties en landelijke voorzieningen is nog volop in ontwikkeling en moet zich grotendeels nog in de praktijk bewijzen. Hoe houdt de overheid deze ontwikkelingen in beweging en zijn de opgeleverde onderdelen wel van voldoende kwaliteit om landelijk gebruikt te worden?

Rolf-van-Deursen, Architect Makelaarsuite PinkRoccade Local Government

In de notitie Visie op het Stelsel van Overheidsgegevens geeft de Programmaraad Stelsel van Basisregistraties haar visie op de doorontwikkelingen van het stelsel tot 2017 weer. Een ambitieuze visie, met een fundamentele rol voor het Stelsel. Hierin wordt echter met geen woord gerept over de ‘open eindjes’ die uit het i-NUP programma zullen overblijven. Feit is dat nog maar een deel van de 11 benoemde basisregistraties operationeel is, en dat stelselvoorzieningen nog steeds niet operationeel (Digimelding) of voor gemeenten nog niet bruikbaar (Digilevering) zijn.

Van een stel basisregistraties naar een samenhangend stelsel

Dat de overheid nog werk te doen heeft is duidelijk. Alleen zijn de uitvoeringsplannen hiervoor nog niet vastgesteld. Er bestaat een speciaal project, genaamd ‘Resultaatborging i-NUP’, waarin de waarborgen voor continuïteit van de opgeleverde i-NUP bouwstenen vanaf 1-1-2015 moeten worden gecreëerd. Of het afronden van de open eindjes hierin geadresseerd wordt is niet bekend. Hopelijk gaat de overheid het belangrijke werk wat reeds gedaan is in 2015 afmaken, en gaan we van een stel Basisregistraties naar een echt samenhangend Stelsel van Basisregistraties en landelijke voorzieningen. Om dit te bereiken mag het proces niet tot stilstand komen!

Aansluiten in de praktijk

Het aansluiten op de voorzieningen die inmiddels wel operationeel zijn, is in volle gang. Veel gemeenten gebruiken inmiddels het nieuwe Handelsregister, OLO en MijnOverheid, en zijn bezig met de voorbereidingen om op de landelijke voorziening WOZ aan te sluiten.

Bestaande ervaringen met de landelijke voorzieningen, roepen twijfels op over de haalbaarheid van de gepresenteerde visie tot 2017. Kan het stelsel dit wel aan? Wat als binnen de gehele overheid geen lokale kopieën meer gebruikt worden en alle gegevens continue ad-hoc worden opgevraagd? Kan het Handelsregister dit aan? Wordt dit nu al als eis meegegeven aan het programma mGBA zodat de nieuwe Basisregistratie Personen hieraan gaat voldoen? En kan MijnOverheid die enorme bulk aan berichten aan wanneer de Belastingdienst de aanslagen heeft opgemaakt?

Geef architecten binnen de verschillende projecten vooraf duidelijke requirements mee, afgestemd op de visie voor de komende jaren. Want dit soort niet-functionele eisen zijn achteraf niet zonder meer in te bouwen!

Belang van een wendbare, flexibele architectuur

Dat overheidsprogramma’s langer duren dan gepland is niet iets waar we nog van schrikken. De visie is er, en dat vind ik veel waard. Stap voor stap zullen nieuwe ontwikkelingen bijdragen aan de realisatie van de ‘Visie op het Stelsel van Overheidsgegevens’. De invloed die individuele partijen zoals gemeenten en dienstverleners hierop kunnen uitoefenen is beperkt. Het hebben van een wendbare architectuur is voor gemeenten daarom van cruciaal belang. Met de beschikbare gegevens in het lokale gegevensmagazijn en de mogelijkheden van de gemeentelijke servicebus om het stelsel te ontsluiten kan een gemeente zonder problemen en in eigen tempo met de landelijke ontwikkelingen meebewegen en van de nieuwe voorzieningen profiteren.

Embrace change, 2017 kom maar op!

Architect Makelaarsuite PinkRoccade Local Government

tags:

Reactieformulier

De met een * gemarkeerde velden zijn verplicht. U ziet eerst een voorbeeld en daarna kunt u uw bijdrage definitief plaatsen. Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond. Reacties zonder achternaam worden verwijderd. Anoniem reageren alleen in uitzonderlijke gevallen in overleg met de redactie. U kunt bij de vormgeving van uw reactie gebruik maken van textile en er is beperkt gebruik van html mogelijk.