partnermenu

zoeken binnen de website

Partnerpagina PinkRoccade Local Government

PinkRoccade-logo

Van regiegemeente naar faciliterende gemeente

white-papers | 1 oktober 2013

De herverkaveling van publieke dienstverlening biedt kansen voor alle betrokken partijen, maar met name voor de inwoners van gemeenten. We krijgen de kans om nieuwe, andere dienstverlening te ontwikkelen die optimaal aansluit bij de burger en de toekomst van onze maatschappij.

Van regiegemeente naar faciliterende gemeente

Bijvoorbeeld door samenwerkingsverbanden te smeden tussen partijen die dicht bij de burger staan en dwarsverbanden te leggen met andere domeinen. Zo wordt beter ingespeeld op de behoeften van de burger en een vertaalslag gemaakt naar e ectieve, integrale dienstverlening.

Midden in de maatschappij
PinkRoccade Local Government bevindt zich midden in het maatschappelijk veld. Wij ondersteunen publieke en private dienstverleners bij de huidige veranderingen, en helpen ze om de kanteling naar de samenleving optimaal vorm te geven. Juist op de lijn van Publiek Private Partner schappen en samenwerking zien wij onze toegevoegde waarde. Het ontwerp van deze ‘decentrale net werksamenleving’ ondersteunen wij met idee vorming, kennisontwikkeling, onderzoek, advisering, planontwerp, software-innovatie en -ontwerp, prototyping en realisatie.

In deze whitepaper schetsen we twee thema’s die in belangrijke mate Publieke Private Partnerschappen bij de overheid aanjagen: aan de ene kant de overheid die krimpt en van bovenaf een terugtredende beweging maakt, en aan de andere kant een groeiende beweging vanuit de samenleving met lokale initiatieven van onderop.


 

Download het whitepaper: Van regiegemeente naar faciliterende gemeente

U kunt dit whitepaper downloaden door uw naam, organisatie en e-mailadres in te vullen. U ontvangt een mail met de downloadlink.

voornaam

achternaam

organisatie

functie

e-mail

verzenden

Reactieformulier

De met een * gemarkeerde velden zijn verplicht. U ziet eerst een voorbeeld en daarna kunt u uw bijdrage definitief plaatsen. Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond. Reacties zonder achternaam worden verwijderd. Anoniem reageren alleen in uitzonderlijke gevallen in overleg met de redactie. U kunt bij de vormgeving van uw reactie gebruik maken van textile en er is beperkt gebruik van html mogelijk.