partnermenu

zoeken binnen de website

Partnerpagina PinkRoccade Local Government

PinkRoccade-logo

WOZ-wijzigingen maken selfservice noodzakelijk

door: Annemarie Thomasse

weblogs | 18 augustus 2015

Het vernieuwde woningwaarderingsstelsel vergt forse en veelzijdige inspanningen van de gemeenten. Geef de burger daarom mogelijkheden voor inzicht en zelfwerkzaamheid.

In juli publiceerde het Staatsblad een wijziging van het woningwaarderingsstelsel.

Gemeenten zijn hiervan op de hoogte gesteld via de circulaire. Als burger, eigenaar en bewoner van mijn woning heeft de wijziging voor mijzelf geen noemenswaardige consequenties. Evenals de jaren ervoor kan ik nu verklappen dat ik rond 14 februari 2016 een verzoek krijg tot betaling van de gemeentelijke belasting waaronder de Onroerende Zaak Belasting (OZB). Dit is anders voor een aantal vrienden en bekenden. Zij huren een woning en krijgen in 2016 een WOZ-beschikking. De generaties van dertig jaar en jonger zegt deze beschikking waarschijnlijk niet zoveel aangezien het gebruikersgedeelte voor de OZB-belasting in 2005 is afgeschaft.

Grote impact

De bekendmaking van de WOZ-waarde – in de meeste gevallen de waarde in het economisch verkeer – wordt van grote invloed op de totstandkoming van de huurprijs. Die wordt bepaald op basis van het woningwaarderingsstelsel, waarin verschillende eigenschappen van een woning punten krijgen toegekend. Net als oppervlakte en aantal kamers is ook de WOZ-waarde een criterium. En dit kan een grotere impact hebben dan gedacht. In de circulaire wordt het voorbeeld gegeven van een woning met een WOZ-waarde van € 150.000 en een oppervlakte van 70 vierkante meter. Dit levert 37 punten op. Uitgaande van een basisscore van 30 punten betekent dit een huurprijs van € 313,68. Wijzigt de WOZ-waarde in € 170.000 of € 130.000, dan betekent dit een aanpassing op de huurprijs van respectievelijk 337,08 of 290,88. Voor veel portemonnees een evident verschil.

Vragen en bezwaren

Gemeenten en belastingsamenwerkingen moeten de WOZ-waarde bekendmaken aan de huurders in de vorm van een beschikking. De materie is niet nieuw. Maar organisatorisch gezien vergt het wel een forse inspanning. Werkprocessen moeten worden herzien, documenten aangepast en wat te denken van de communicatie? De burger niet goed informeren kan zomaar het aantal vragen laten verdubbelen. En wat te denken van het aantal bezwaren? Deze zijn de afgelopen jaren gedaald tot een paar procent. Huurders hebben met de woningwaarderingsstelselwijziging een direct belang en dus staat de mogelijkheid tot bezwaar open.

Dóen

Dit alles is een duidelijk argument voor burgerbetrokkenheid, transparantie van gegevens en selfservice. Geef burgers inzicht en invloed op gegevens die van invloed zijn op waardebepaling en dus op de eigen portemonnee. Hen hier actief bij te betrekken maakt werkprocessen efficiënter en komt tegemoet aan de wens van de burger tot transparantie en zelfwerkzaamheid. De technologie is voorhanden, de regelgeving maakt ’t mogelijk. Gewoon een kwestie van dóen.

Annemarie Thomasse is productmanager bij de businessunit Ruimte & Omgeving binnen PinkRoccade Local Government

tags: ,

Reactieformulier

De met een * gemarkeerde velden zijn verplicht. U ziet eerst een voorbeeld en daarna kunt u uw bijdrage definitief plaatsen. Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond. Reacties zonder achternaam worden verwijderd. Anoniem reageren alleen in uitzonderlijke gevallen in overleg met de redactie. U kunt bij de vormgeving van uw reactie gebruik maken van textile en er is beperkt gebruik van html mogelijk.